På Borchs Kollegium er der en stærk tradition for at synge og skrive sange. I vores første egentlige sangbog, Borkens Lyre fra 1883, kan man i forordet læse følgende:

“Denne bogs titel “Borkens lyre” er laant fra en mindre samling digte, der for omtrent fyrretyve aar siden blev trykt som manuskript for venner, men hvoraf der kun foreligger to ark. Disse er helt og holdent optagne i nærværende samling, som desforuden indeholder det meste af hvad der er frembragt i poetisk form paa eller om Borchs kollegium.”

Den sangbog, der er i brug i dag på kollegiet afviger i sit indhold betragteligt fra Borkens Lyre, men der er enkelte gengangere, se mere her: Borchens Lyre 2023.