Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) har ikke boet på Borchs Kollegium, men indledte i 1838 en forelæsningsrække på kollegiet, der skulle få stor betydning for ham selv og hans samtid. Forelæsningsrækken blev udgivet i 1877 af sønnen Svend Grundtvig under titlen Mands Minde, 1788-1838.

Johan Thomas Lundbye: ”Bragesnak – Grundtvig på talerstolen”. Forestiller Grundtvig på talerstolen på Borchs kollegium.

Johan Thomas Lundbye: ”Bragesnak – Grundtvig på talerstolen”. Forestiller Grundtvig på talerstolen på Borchs kollegium.

Til minde om Grundtvigs forelæsninger på kollegiet besluttede alumnerne i 1879 at anskaffe en buste af ham, se mere om den her, og den talerstol som Grundtvig talte fra står endnu den dag i dag på kollegiet.

Litteratur
Der findes et omfattende forfatterskabsportræt af Grundtvig på Arkiv for Dansk Litteratur her, skrevet af Grundtvig-forskeren og den tidligere borchianerFlemming Lundgreen-Nielsen. Fra samme side er der online adgang til en stor del af Grundtvigs forfatterskab.