Danskheden er nok en gang til debat. Hvad er ”det danske”? Hvad består det i, og hvor kan vi finde det? Findes det overhovedet, hvis vi ikke kan blive enige om, hvad det er? Er det blot et indholdsløst kulturpolitisk røgslør, der dækker over en skjult nationalistisk agenda? Eller er danskhed i virkeligheden det, der gør os til dem, vi er? ”Den givne forudsætning”, som Søren Krarup har sagt det, der giver os en nationalhistorisk identitet. Men hvordan kan man være hjemme i sit eget land, hvis man ikke deler den danske historie? Er indbegrebet af danskhed ikke tvært imod en internationalt forankret ansvarlighed?

Med en åben række af debatoplæg i november og december 2018 inviterede Borchs Kollegium indenfor til diskussion om danskhed med tre politikere fra henholdsvis Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet.