De vigtigste kilder til kollegiets historie er fire festskrifter, der alle er udgivet i forbindelse med jubilæer for kollegiets grundlæggelse. De første tre skrifter giver en løbende skildring af kollegiets historie fra oprettelsen i 1691 og frem til og med 1912. I det fjerde har man opgivet den kronologiske historieskrivning, og det består i stedet af en samling af artikler med forskellige emner, men bl.a. også skildringer af kollegiet under udvalgte enkeltperioder, således bl.a. besættelsestiden, 50érne, studenteroprøret og 90érne. Alle fire værker findes i nedenstående bibliografi (hhv. Olrik (1889), Pedersen (1916), Mondrup (1943) og Bencard m.fl. (1991)).

Værker og artikler om Borch og kollegiet. Se i øvrigt siden om Borch.

 • Bencard, Ernst Jonas, Martin Corfix, Charlotte Hansen, Jesper Fritz Schou-Knudsen, Louise Sihm, Jens Erik Skydsgaaard, Helene Wonsbek (udg.): Borchs Kollegium 1691-1991. Festskrift i anledning af Borchs Kollegiums 300-års jubilæum. København: Borchs Kollegium 1991. — Læs indholdsfortegnelsen
 • Borkens lyre. Viser og sange fra Borchs Kollegium. Trykt som manuskript. Kjøbenhavn: Schultz 1883. — Læs forord
 • Fink-Jensen, Morten: “Ole Borch mellem naturlig magi og moderne naturvidenskab” i Historisk Tidsskrift 100:1 (2000) 35-67. — Med flere henvisninger, særlig s. 44 n.27 og s. 53 n. 66. — Læs resumé
 • Koch, E.F.: Oluf Borch. København 1866. — Disputats.
 • Kristensen, L. Vinther: “Copper-Free Silver” i Centaurus 13 (1968) s. 224-227. — On Borch’s article “Vera lunæ tinctura non est coerulea” in Acta Medica Tom. I p. 128.
 • Olrik, Hans: “Borchs Kollegium” i Illustreret Tidende 51, side 1 og side 2
 • Pedersen, F.S.: “Oluf Borch, a Danish anomalist” i Acta Conventus Neo-Latini Hafniensis, Medieval and Renaissance Texts and Studies vol. 120. Binghamton, NY 1994. — Bygger på “Borch som sprogmand” i Bencard m.fl. 1991.
 • Rattansi, P.M.: “Borrichius (or Borch), Olaus”. Dictionary of Scientific Biography, vol. 2, 317-318. New York, 1970 ff.
 • Riis Larsen, Børge (red.): Ole Borch (1626-1690), En dansk renæssancekemiker. Historisk-kemiske skrifter nr. 16, udgivet af Dansk Selskab for Historisk Kemi, 2006.
 • Schepelern, H.D.: “Borch, Oluf (Ole)” i Sv. Cedergreen Bech (udg.): Dansk Biografisk Leksikon, bd. 2, p. 357-360. København: Gyldendal 1979.
 • Schepelern, H.D.: Olai Borrichii Itinerarium. The Journal of the Danish Polyhistor Ole Borch. Vol. I-IV. Copenhagen: The Danish Society of Language and Literature 1983. — Vol. I p. xiv-xliii: reasoned biography of Borch until ca. 1665.
 • Schepelern, H.D.: Latinske tekstudgaver og oversættelser. Omkring udgivelsen af “Olai Borrichii Itinerarium 1660-65”. (DSL’s præsentationshæfte, 13.) København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1984.
 • Thorndike, Lynn: A history of magic and experimental science. New York 1923-58. — Bd. 7 s. 318-20: om Borchs forhold til paracelsismen m.v. (jvf. nu Fink-Jensen 2000). Også: bd. 8 s. 344-346.
 • de Thurah, Laurids: Hafnia Hodierna. København: Berling 1748.