Støbt i bly. Højde 155 cm. Livmål 97 cm.
Statuen omtales allerede ved kollegiets indvielse i 1691 samt i to kilder trykt i 1696. Den tilskrives den franske billedhugger Abraham-César Lamoureux, der arbejdede i København fra 1681 til sin død i 1692. Hans kendteste værk er den oprindelige “hest” på Kongens Nytorv: den ligeledes blystøbte rytterstatue af Christian V. Efter tre århundrede under åben himmel trænger Herkules til at tilses af en konservator, således at nedbrydningen af den porøse blyoverflade kan bremses.

Hr. Kules

Hr. Kules, som statuen kaldes i borchianske sammenhænge, er den eneste tilbageværende repræsentant for en større samling af skulpturer, der har været opstillet i haven ved kollegiets grundlæggelse. Foruden Herkules har der bl.a. været tale om gipsstatuer af Apollon og Hermes, samt et springvand med den romerske filosof Seneca som springvandsfigur.

Som en af de få ting, der har overlevet kollegiets to brande, spiller Hr. Kules en vigtig rolle som kulturbærer for de nuværende alumner, og er samtidig en urokkelig påmindelse om stedets tid og ånd , hvad man kan forvisse sig om i en af de mest populære sange i Borchens sangbog, Ad omnes. 

“Bly og stum til daglig jeg beskules
i kollegiets lille urtegård,
men nu skal I passe på hr. Kules,
for en enkelt gang jeg mæle får.
Mangt og meget har jeg set gennem tiden
fra den første dag, jeg soklen besteg.
Ak, hvor Borken har forandret sig siden,
akk – fundator skammeligt man sveg.”

(Tekst. Poul Einer Hansen, 1966. Mel. Lifligt fløjte Vælsklands…)

Opslag om billedhuggeren Abraham-César Lamoureux.