Grundtvigbusten der står på reposet mellem 1. og 2. sal på trappen midt i bygningen blev indkøbt i 1880 på samme tid som Holberg-busten, der står på et lignende repos mellem stuen og 1. sal.

Grundtvig-busten er en gibskopi efter en original af H.W. Bissen fra 1847, som Grundtvig selv på sin 70-års fødselsdag i 1853 fik overrakt i marmor.

Den kopi der i dag står støt og roligt på kollegiet har en dramatisk historie bag sig, idet den i 2011 på skændigste vis blev smadret under et mislykket forsøg på et “venskabeligt” raneri. Ny Carlsbergfondet valgte imidlertid at støtte genetableringen af busten, der via Den Kgl. Afstøbningssamling blev støbt vha. den originale støbeform. I forbindelse med indvielsen af den nye buste i december 2012 forfattede kollegiets tidligere efor Erik A. Nielsen et digt, der står at læse nederst på siden.

 

grundtvig-busteGipsafstøbning efter H. W. Bissens original fra 1847-48 (Rostrup nr. 317), opstillet 1880 på afsatsen mellem stuen og første sal. (Opstilling: jvf.Mondrup 1943 s.173-4.)

Johannes V. Jensen (1873-1950) har givet en skildring af busten, som kan læses i samlingen Aandens Spor (Gyldendal 1962). Det følgende er et uddrag.
 
“Betragter man f. Eks. Herman Bissens Buste af Grundtvig, en Personlighed som rummer en hel del af Tiden, vil man se at Formatet er den naturlige Størrelse, hvilket i nogen Grad kan virke velgørende, en Fremstilling af Kirkefaderen som et Bjerg, eller en Halucination, eller en Marmorgevækst, som f. Eks. Klingners Buste af Liszt, at se paa Glyptoteket, og til at blive Krøbling af, ville man ikke have været glad for. Det er Grundtvig som han saa ud, som han var: des Pudels Kern ! Men Busten er for lille, en indkneben, atmosfæreløs Ting, værst i Marmorudførelsen, som kræver Dimension, mere end Gipsen; den er ikke andet end et Portræt. Som saadan er den udmærket. Og da Bissen ikke har tilstræbt andet, er det det han skal have kredit for. Skønt smaalig og glædesløs udført bevarer Busten en meget stor Værdi som antropologisk og psykologisk Dokument.”

 

Erik A. Nielsens digt, forfattet og oplæst i forbindelse med afsløringen af den nye buste, december 2012: Til den faldne med genopstandne Nikolaj Frederik Severin