Optagelseskrav

Du skal studere ved Københavns Universitet og være indstillet på at indgå aktivt i kollegiets fællesskab, der i perioder kan indebære mange arrangementer.

Du skal være indskrevet på enten det Humanistiske, Teologiske, Natur- og Biovidenskabelige eller Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Du skal have bestået, hvad der svarer til 1,5 års normeret studietid – dvs. 90 ECTS-point på optagelsestidspunktet. Dette behøver dog ikke at være fra Københavns Universitet.

NB: Studenter fra Ribe Katedralskole er fortrinsberettigede. Er man dimitteret fra Ribe Katedralskole, skal man vedlægge eventuel dokumentation for studentereksamen fra Ribe Katedralskole.

Din ansøgning skal bestå af følgende:

  • En motiveret ansøgning (max én A4 side)
  • Seneste årsopgørelse fra Skat
  • Eksamensudskrift (dokumentation for 1,5 års bestået studietid)
  • Udfyld og udskriv denne Kollegieansoegning.

Ansøgningen sendes med brevpost eller afleveres fysisk på Store Kannikestræde 12, 1169 København K. Send en kopi af din motiverede ansøgning og alle ovenstående bilag til ic.borchen@gmail.com for en sikkerheds skyld.

Vi er i gang med en optagelsesrunde

Vi har en ledig alumneplads fra 1. juni
Læs mere om ansøgningen herunder:

 

 

Hvad skal din motiverede ansøgning indeholde?

Udover hvorfor du søger hos os, så er det vigtigste, at vi får et godt indtryk af, hvem du er. Ejer du 14 forskellige gule farveblyanter og er ubesejret i Mario Cart? Ligger der altid uv-maling til raves i din skuffe? Har du tygget dig igennem Holbergs samlede værker?