1537. Kristoffer Emil Shelton, stud.cand.mag. litteraturvidenskab: 1.1.2020-

1538. Anne Kathrine Blom Andersen*, stud.cand.mag. mellemøststudier (arabisk): 15.5.2020-

1539. Helene Mølsted, stud.cand.mag. retorik: 1.7.2020-

1542. Steffen Vestergaard Andersen, stud.cand.theol.:1.2.2021-

1543. Siri Vulpius, stud.cand.med.:1.3.2021-

1544. Simon Kristian Holt, stud.theol.:1.5.2021-

1546. Gustav Hjort, stud.cand.med.: 1.10.2021-

1547. Martin Thoft Jensen, stud.scient. datalogi: 1.1.2022-

1548. Sif Marie Holmberg, stud.cand.scient. naturressourcer: 1.5.2022-

1549. Ellen Inger Fabricius Harms, stud.theol.: 1.6.2022- 

1550. Signe Wolff Ravneberg, stud.scient. geografi: 1.7.2022-

1551. Ditte Lindblad Jeppesen, stud.mag. asienstudier (koreansk): 1.8.2022-

1554. Gustav Thomsen Purreskov, stud.san. sundhed og informatik: 1.1.2023-

1555. Hans Morten Reeh, stud.med.: 1.5.2023- 

1556. Laura Fuglsang, stud.mag. kunsthistorie: 1.6.2023-  

1557. Joachim Kaaberbøl, cand.stud.mag. sprogpsykologi: 1.8.2023-

1558. Siri Stenstrup Hjermind, stud.scient. fysik: 1.9.2023-

1559. Marie Guttman Andersen, stud.theol.: 1.10.2023- 

1560. Jeppe Peder Grejs Petersen, stud.scient. fysik: 1.1.2024-

Borchs kollegium har næret kimen til mange store personligheder … blandt andet utrolig mange biskopper! Dette skyldes ganske enkelt, at Ole Borch i kollegiets fundats gav teologer forrang, således at teologstuderende indtil fornylig har været talmæssig overrepræsenteret blandt beboerne. Så det er naturligt nok især de borchianske teol’er, der har opnået berømmelse og høje embeder.

Et lille eksempel: Af de seksten unge mænd der i 1825 flyttede ind på det genopførte kollegium, blev tre senere biskopper, én professor i teologi, én professor i historie, to rektorer, én distriktslæge og én redaktør af den opinionsdannende avis Fædrelandet. Apropos de mange borchianer-biskopper, oplevede indbyggerne i Lolland-Falster stift i perioden fra 1831 til 1923, hvordan otte ud af ti biskopper var gamle borchianere. Dette er dog intet imod situationen i år 1735, hvor fem af kongerigets bispestole var besat af borchianere!

Et ikke ringe antal alumner har dog udmærket sig inden for andre områder end teologien, og Borchen har bidraget med klassiske arkæologer (Brøndsted og Blinkenberg), filologer (Arne Magnusson, Kalkar, Ussing og Vilhelm Thomsen), digtere (Holberg, Brorson og Peter Faber), foruden kemikere, matematikere, historikere og læger.

Herunder findes et lille udpluk af kollegiets berømteste “afdøde” – hvoraf enkelte gudskelov er nulevende. (i parentes er anført alumnenummer og -år).

 


Digtere

Brorson, H.A. (119, 1715-1716) biskop og salmedigter
Drachmann, Holger (fremlejer)
Faber, Peter (590, 1841-1844) digter
Holberg, Ludvig (89, 1709-1714) digter og historiker
Jørgensen, Hans Anker (1287, 1970-1974) salmedigter

 


Filologer og litteraturhistorikere 

Garff, Joakim (1347, 1983-1987) Kierkegaard-ekspert
Kalkar, Otto Tryde (681, 1859-1860) filolog
Magnusson, Arne (7, 1691-1694) islandsk filolog
Nielsen, Erik Aksel (1273, 1966-1972) litteraturhistoriker
Nyerup, Rasmus (392, 1781-1785) litteraturhistoriker
Pedersen, Fritz Saaby (1297, 1972-1977) filolog
Thomsen, Vilhelm (717, 1865-1869 og 1870-1872) filolog
Ussing, J.L. (592, 1841-1844 og 1846-1847) filolog
Wimmer, Ludvig F.A. (693, 1860-1865) sprogforsker, runolog

 


Historikere, arkæologer, kunsthistorikere, ect.

Allen, Carl Ferdinand (563, 1836-1838) historiker
Baden, Torkil (401, 1784-1787) kunsthistoriker
Blinkenberg, Christian (814, 1882-1887) arkæolog
Brøndsted, P.O. (481, 1803-1806) arkæolog
Kall, Abraham (300, 1759-1754) historiker
Ramus, Christian (416, 1787-1789) numismatiker
Thorsen, Peder Goth (542, 1833-1838) bibliotekar, runeforsker og historiker
Velschow, Hans Mathias (506, 1824-1829) historiker
Weilbach, Frederik (830, 1884-1888) arkitekturhistoriker

 


Fysikere, matematikere, astronomer og polyteknikere 

Horrebow, Christian (215, 1737-1742) astronom
Johnstrup, Johannes Frederik (615, 1847-1848) geolog
Kraft, Janus (Jens) (229, 1740-1744) matematiker og filosof
Lorenz, Ludvig Valentin (650, 1854-1858) fysiker, professor ved Hærens Officersskole
Müller, Otto Frederik (269, 1751-1754) naturforsker
Oppermann, Ludvig Henrik Ferdinand (596, 1842-1843) matematiker, sprogmand og politiker
Steen, Adolph (580, 1839-1843) matematiker og politiker

 


Kemikere, biologer og læger 

Lange, Johan (597, 1842-1846) botaniker
Petersen, Jul. Chr. (841, 1886-1890) professor i kemi
Winsløw, Jacobus (4, 1691-1696) læge

 


Biskopper

Aspach, Sixtus (29, 1695-1698) Ålborg 1735-1739
Balle, Nicolai Edinger (341, 1770-1771) Sjælland 1783-1808
Bindesbøll, Severin (500, 1824-1829) Ålborg og Lolland-Falster 1856-1871
Bloch, Tønne (277, 1754-1758) Ribe 1774-1786 og Fyn/Lolland-Falster 1786-1803
Bornemann, Oluf (62, 1703-1708) Bergen 1732-1747
Brammer, G.P. (511, 1824-1826) Lolland-Falster 1843-1845 og Århus 1845-1881
Brorson, H.A. (119, 1715-1716) Ribe 1741-1764
Bugge, Peder Olivarius (412, 1787-1787) Tronheim 1804-1842
Eriksen, Herluf (1185, 1949-1951) Århus 1980-1994
Fuglsang-Damgaard, Hans (1043, 1923-1924 og 1925) København 1934-1960
Hald, Haldor C.K. (1072, 1929-1933) Lolland-Falster 1964-1969
Jansen, Rasmus (339, 1770-1775) Ålborg 1806-1827
Koch, Peter Gabriel (813, 1882-1884) Ribe 1901-1922
Krog Meyer, Peter (472, 1800-1802)
Kærup, Jacob (79, 1706-1707) Christianssand 1733-1751
Laub, Hardenack O. C. (526, 1830-1833) Viborg 1854-1878
Lautrup, J.H. (499, 1824-1829) Lolland-Falster 1854-1856
Lind, P.E. (570, 1838-1843) Ålborg 1875-1888
Lindegaard, Olav Christian (1194, 1951-1957) Haderslev 1980-1999
Lintrup, Søren (22, 1693-1696) Viborg 1720-
Madsen, Peder (708, 1863-1868) Sjælland 1909-1911
Monrad, D.G. (553, 1835-1838) Lolland-Falster 1849-1854 og 1871-1887
Müller, Tage Christian (476, 1801-1806) Ribe 1833-1849
Møller, Rasmus (414, 1787-1791) Lolland-Falster 1831-1842
Nielsen, Fredrik K. (743, 1870-1873) Århus 1905-1907
Ramus, Christian (93, 1709-1711) Fyn 1732-1762
Rottbøll, Christian Michael (287, 1755-1760) Viborg 1770-1780
Schiøler, Th. L. (825, 1883-1885) Århus 1916-1931
Skat Rørdam, T. (656, 1855-1858) Sjælland 1895-1909
Sthyr, H.V. (701, 1862-1863 og 1867-1870) Lolland-Falster 1887-1899
Sørensen, H.S. (798, 1879-1881) Lolland-Falster 1903-1907 og Århus 1907-1916
Tetens, Peter Jacob (264, 1749-1754) Viborg 1781-1805
Tetens, Stephan (435, 1792-1794) Ribe 1819
Trellund, Johannes (2, 1691-1692) Viborg 1725-1735
Wegener, Casp. F.J. (785, 1876-1879 og 1881-1883) Lolland-Falster 1907-1923

 


Øvrige teologer

Gadegaard, Anders (1303, 1973-1979) domprovst
Geismar, Eduard (887, 1895-1897) professor i etik og religionsfilosofi
Horsens, Karen (1235, 1959 og 1960-1964) første kvindelige domprovst

 


Politikere

Auken, Margrethe (gris)
Hansen, Aleth Sophus (594, 1842-1845) kultusminister 1868-1869
Høgsbro, Sofus Magdalus (604, 1844-1849) medlem af Folketinget 1858-1902, formand for Folketinget 1887-1901
Moltesen, Laust Jevsen (855, 1888-1894) udenrigsminister 1926-1929
Monrad, D.G. (553, 1835-1838) biskop, medlem af den grundlovgivende forsamling, kultus-, indenrigs- og finansminister, konseilspræsident
Motzfeldt, Jonathan (1250, 1961-1966) formand for det grønlandske landsstyre 1979-1991 og 1997-2002
Müller, Tage Christian (476, 1801-1806) biskop, kongevalgt medlem af den grundlovgivende forsamling
Oppermann, Ludvig Henrik Ferdinand (596, 1842-1843) medlem af Folketinget 1849-1861
Rothe, Vigge (564, 1837-1841) jernbanedirektør, medlem af Folketinget 1849-1854
Schurmann, Jens Christopher (561, 1836-1838) medlem af den grundlovgivende forsamling og af grundlovsudvalget
Steen, Adolph (580, 1839-1843) medlem af Folketinget 1849-1852, 1854-1858 og 1864-1869

 


Kollegiale embedsholdere

Frølund (26, 1694-1699) efor for Valckendorf
Nyerup, Rasmus (392, 1781-1785) litteraturhistoriker, regensprovst
Lintrup, Søren (22, 1693-1696) biskop, regensprovst

Borchs kollegiums eforer og alumner siden kollegiets begyndelse. Hvad tiden indtil 1807 angår, er alumnefortegnelsen gengivelse af en omhyggelig udarbejdelse af afdøde cand. theol. J. L. Jensen, alumnus på Borchs kollegium og assistent ved universitetsbibliotheket, hvor nu hans alumnerække og nogle uddrag af Acta Consistorii vedrørende Borchs kollegium opbevares (Additam. 524 4to). Jensens manuskript har jeg dog sammenholdt med kilden, kollegiets kvitteringsbog, og nogle udvælgelsesdata har jeg rettet efter de nøjagtige opgivelser i Konsistoriums forhandlingsprotokol. For dette tidsrums vedkommende er alumnernes navne gengivne saaledes, som de selv har skrevet dem i protokollen, og deres studium (og dermed arten af deres kollegieplads) er føjet til i forkortning overalt, hvor de selv har skrevet det til. — For tiden efter kollegiets fornyelse 1824 har jeg fulgt protokollen på Borchs kollegium; enkelte tidsangivelser skyldes Jensens alumnefortegnelse, eforus’ kvitteringsprotokol (fra 1869) og velvillig meddelelse fra forhenværende alumner. Fornavnene er i reglen kun antydede ved bogstaver, og der er tilføjet, i hvilken stilling enhver var, da han blev alumnus; i klammer er dels tilføjet, hvad eksamener eller grader alumnerne har taget i deres kollegietid, dels hvad slags kollegieplads enhver har haft, hvor dette ikke umiddelbart fremgår af hans foran betegnede studium.

Hvor man ikke kan få oplysning om dagen for alumnernes udnævnelse eller bortgang fra kollegiet, men kun kan se, om det er i årets første eller anden halvdel, betegnes det ved et tilføjet a eller b. Inspektorernes række er angivet med romertal. Hvor der ikke udtrykkelig er angivet nogen særlig tiltrædelsesdag, kan man i reglen regne enhvers inspektortid fra hans forgængers bortrejse. Pladsen har desværre ikke tilladt biografiske oplysninger om de mange alumner; men adskillige navne vil være kendte af alle.

1. M. Christianus Arslebius, fil.: 29/5 1691-11/6 1692. * I.
2. Johannes Trellund, th.: 29/5 1691-11/6 1692.
3. Ludovicus Cervinus (=Hjort), th.: 29/5 1691-11/2 1693.
4. Jacobus Winsløw, th., byttede med nr. 18: 29/5 1691-11/6 1696.
5. Janus Jacobi Jersinus, th.: 29/5 1691-17/10 1691.
6. Petrus Mossinus, math.: 29/5 1691-11/3 1694.
7. Arnas Magnæus, fil.: 29/5 1691-5/9 1694.
8. Gudmannus Poscholanus, med. & bot.: 29/5 1691-28/11 1691.
9. Christianus Clementinus, th.: 29/5 1691-11/11 1694.
10. Fredericus Andreæ Clynius, fil.: 29/5 1691-11/6 1695.
11. Petrus Burchardus Bredall, th.: 29/5 1691-(død)18/5 1694.
12. Nicolaus Borchardus, th.: 29/5 1691-8/6 1696.
13. Baggo Castanæus, Rip. th.: 29/5 1691-11/2 1692.
14. Maturinus Castanæus, Rip. th., fra 11/3 1694 math.: 29/5 1691-Juni 1696. * III.
15. Christianus Kempe, kem.: 29/5 1691-11/6 1696.
16. Christianus Lange, th.: 29/5 1691-11/9 1694.
17. Jacobus Lowsonius, th.: 17/10 1691-(død)9/3 1696.
18. Christianus Winterberg, med. & bot., byttede med nr.4: 28/11 1691-11/4 1696.
19. David Georgius Fogius, Rip. th.: 11/2 1692-19/12 1696.
20. Petrus Andreæ Nyeborg, fil.: 11/6 1692-11/9 1695. * II.
21. Johannes Francisci Toxsverus, th.: 25/6 1692-11/3 1693.
22. Severinus Lintrupius, th.: 11/2 1693-11/6 1696. * (III).
23. Fredericus Christianus Bircherod, th.: 11/3 1693-11/3 1696.
24. Dithmar Bullichius, th., fra 11/11 94 fil.: 11/3 1694-11/8 1697. * IV.
25. Georgius Ursinus, th.: 11/6 1694-11/5 1698. * V.
26. Andreas Frølund, fil.: 11/9 1694-11/9 1699. * VI.
27. Enevaldus Dalhusius, th.: 6/10 1694-11/9 1699.
28. Gothardus Braem, th.: 11/11 1694-11/11 1699.
29. Sixtus Aspach, fil.: 11/7 1695-11/3 1698.
30. Michael Franch, fil.: 11/9 1695-11/2 1696.
31. Paulus Paulsøn, fil.: 11/1 1696-11/4 1698.
32. Christianus Willichius, th.: 11/3 1696-(død)Maj 1700. * VII.
33. Fochardus Alberti With, th.: 11/3 1696-11/1 1700.
34. Severinus Winther, th.: 11/4 1696-11/4 1701. * VIII.
35. Georgius Winterberg, th.: 8/6 1696-11/5 1697.
36. Severinus Kierulf, math.: 11/6 1696-11/6 1701.
37. Nissenius Petri Hygom, Rip. th.: 11/6 1696-11/9 1698.
38. Antonius Ebeling, med. & bot.: 11/6 1696-11/6 1701.
39. Ericus Møinichen, med. & kem.: 11/6 1696-11/6 1701.
40. Petrus Friderici Kragelund, med. & kem.: 19/12 1696-11/6 1699.
41. Martinus Cornificii Braem, th.: 11/5 1697-11/5 1702.
42. Torchillus Erasmi, th.: 11/8 1697-11/4 1701.
43. Johannes Petri Nørholm, fil.: 11/3 1698-11/12 1702.
44. Olaus Francisci Thestrup, fil.: 11/4 1698-11/12 1702.
45. Henricus Hierild, th.: 11/5 1698-11/3 1703.
46. Clemens Jessæus, Rip. th.: 11/9 1698-11/9 1703.
47. Petrus Christiani Kragelund, Rip. th.: 11/6 1699-11/4 1703.
48. Philippus Julius Cosmi fil. Bornemann, fil.: 11/9 1699-11/9 1704.
49. Gregorius Laurentii Wellejus, th.: 11/9 1699-11/9 1704.
50. Jacobus Fredericus Borch, math.:.11/11 1699-11/3 1703.
51. Jessenius Hannibal Jessen, th.: 11/1 1700-11/9 1704.
52. Johannes Matthias Hammericus, th.: 11/5 1700-11/9 1704.
53. Esaias Helt, th.: 11/4 1701-11/10 1705.
54. Petrus Brinch, th.: 11/4 1701-11/7 1703. * IX.
55. Petrus Fossius, med. & bot.: 23/7 1701-11/6 1704.
56. Johannes Gerhardus Grube, kem.: 23/7 1701-11/6 1706.
57. Laurentius Theodorus Schive, math.: 23/7 1701-11/6 1706.
58. Christianus Johannes Skouboe, fil.: 11/10 1701-11/9 1702.
59. Jacobus Jacobæus Oligeri fil., th.: 11/5 1702-11/3 1707. * XI.
60. Christianus Kølichen, fil.: 11/9 1702-11/4 1706.
61. M. Laurentius Petri Lundius, fil.: 11/12 1702-11/9 1704. * X.
62. Olaus Bornemann Cosmi fil., th.: 17/3 1703-11/3 1708. * XIII.
63. Georgius Christianus Fleischer, th.: 17/3 1703-11/3 1708.
64. Laurentius Petri Terpager, Rip. th.: 11/4 1703-11/4 1708.
65. Hilarius Christophorus Kaasbøl, th.: 28/7 1703-11/8 1708. * XIV.
66. Martinus Laurentii Friis, Rip. th.: 11/9 1703-11/9 1708.
67. Christianus Rømerus Aagaard, med. & bot., fra 11/4 1706 th.: 11/6 1704-11/6 1709. * XV.
68. Martinus Casparus Wolfburg, fil.: 11/9 1704-11/6 1707.
69. Tycho Lassen Tychonius, th.: 11/9 1704-11/9 1709.
70. Johannes Høyer, th.: 11/9 1704-11/5 1706.
71. Dietricus Seckmann, fil.: 11/9 1704-11/6 1706.
72. Justus Fridericus Hammerich, th.: 11/1 1705-11/11 1706.
73. Johannes Hansen, th.: 11/10 1705-11/10 1710. * XVI.
74. Thomas Jacobæus, med. & bot.: 11/4 1706- (død) 1710.
75. Magnus Hosum, th.: 11/5 1706-11/4 1710.
76. Janus Bing, med. & kem.: 11/6 1706-11/11 1709.
77. Magnus Aretha Torchillus Islandus, math.: 11/6 1706-11/6 1711.
78. Daniel Paulli, fil.: 11/6 1706-11/6 1709.
79. Jacobus Kærup, th.: 11/11 1706-11/6 1707.
80. M. Johannes Sidelmannus, th.: 5/3 1707-3/5 1707. * XII. # årstal?
81. Christianus Fredericus von Haven, th.: 11/5 1707-11/15 1712.
82. Stheno Olai Kierulf, fil.: 11/6 1707-11/10 1710.
83. Mathias Norup, th.: 11/8 1707-11/7 1711
84. Mathias Bloch, th.: 11/3 1708-11/2 1712.
85. Laurentius Seeberg, th.: 11/3 1708-11/10 1709.
86. Nicolaus Lunde, Rip. th.: 11/6 1708-11/12 1711.
87. Janus Bruun, th.: 11/8 1708-11/12 1711.
88. Christianus Friisius, Rip. th.: 11/11 1708-11/12 1711.
89. Ludovicus Holberg (Bergensis), th. [Udnævntes 1/6 1709]: 11/8 1709-11/2 1714.
90. Joachim Wielandt, fil. [Udnævntes 1/6 1709]: 11/8 1709-11/12 1711.
91. Olaus Borrichius, th. [Udnævntes 1/6 1709]: 11/10 1709-11/6 1714.
92. Stephanus Casparides, th.: 11/10 1709-11/10 1714.
93. Christianus Ramus, kem.: 11/12 1709-11/10 1711.
94. Otho Ferslevius, med. & bot.: 11/2 1710-11/6 1711.
95. Georgius Fogh, th.: 11/4 1710-11/3 1715.
96. M. Nicolaus Aagaard, th.: 11/10 1710-11/5 1714. * XVII.
97. Christianus Christophorus Reenberg, fil.: 11/10 1710-11/2 1712.
98. Christianus Foss, med. & bot.: 11/6 1711-11/6 1716.
99. Joachim Fridericus Ramus, math.: 11/6 1711-11/11 1713.
100. Christianus Sommerfeld, th.: 11/7 1711-11/6 1715.
101. Paulus Dons, med. & kem. [I steden for Jens Riber, der døde, inden han kunde tiltræde pladsen]: 11/11 1711-11/4 1715.
102. Petrus Clausenius, th.: 11/12 1711-11/3 1715.
103. Andreas Weghorst, fil.: 11/12 1711-11/12 1712.
104. Severinus Eilertz, Rip. th.: 11/12 1711-11/3 1715.
105. Andreas Gønsager, fil.: 11/2 1712-11/2 1717.
106. Christianus Bagger, Joh. fil., th.: 11/6 1712-11/5 1715.
107. Christophorus Petri Balgumensis, Rip. th.: 11/6 1712-25/5 1716.
108. Petrus Albinus (=Hvid), th.: 11/6 1712-5/5 1713.
109. Petrus Frisius, fil.: 11/12 1712-8/5 1716. * XVIII.
110. Jacobus Muus, th.: 5/5 1713-21/11 1716. * XIX.
111. Fridericus Lysholm, math.: 4/11 1713-29/4 1714.
112. Justinus Munch, th.: 11/2 1714-27/2 1719. * XX.
113. Ansgarius Dorschæus, th.: 8/6 1714-16/9 1717.
114. Christiernus Agerholm, math.: 11/6 1714-11/6 1719.
115. Bartholomæus Schytte, th.: 11/6 1714-25/9 1716.
116. Christianus Carolus Bortig, th.: 11/10 1714-18/10 1719. * XXI.
117. Mathias Plade, th.: 11/3 1715-7/12 1717.
118. Christophorus Jacobæus, th.: 11/3 1715-11/3 1720. * XXII.
119. Johannes Adolphus Brorson, Rip. th. [Udnævnt 16/3 1715]: 11/3 1715-23/6 1716.
120. Johan Balthazar v. Buchwald, med. & kem.: 11/4 1715-19/10 1719.
121. Jacobus Thode, th.: 11/6 1715-11/6 1720.
122. Olaus Hannibal Hoff, th.: 25/1 1716-4/12 1717.
123. Wilhelmus Worm, fil.: 8/5 1716-4/8 1717.
124. Laurentius Johannes Friis, Rip. th.: 25/5 1716-9/7 1718.
125. Jonas Seerup, Rip. th.: 23/6 1716-7/11 1718.
126. Christianus Hagerup, th.: 25/9 1716-12/8 1721. * XXIII.
127. Christiernus Lodberg Friis, med. & bot.: 28/9 1716-29/9 1721.
128. Hilarius Garboe, th.: 21/11 1716-24/7 1719.
129. Johannes Adolphus Jacobæus, fil.: 12/3 1717-1/8 1721.
130. Erasmus Garboe, fil.: 12/9 1717-12/9 1722.
131. Christianus Dorschæus, th.: 16/9 1717-16/9 1722. * XXIV.
132. Sveno Schive, th.: 8/12 1717-11/12 1722.
133. M. Johannes Treschow, th.: 13/12 1717-11/12 1722. * XXV.
134. Janus Paludan, Rip. th.: 11/9 1718-18/9 1723. * XXVI.
135. Petrus Dorschæus, th.: 27/2 1719-30/7 1723.
136. Albertus Thura, Rip. th.: 27/3 1719-18/1 1724. * XXVII.
137. Nicolaus Krag, math.: 11/6 1719-11/4 1724.
138. Johannes Casparus Rasch, th.: 24/7 1719-24/8 1721.
139. Paulus Boson, th.: 18/10 1719-11/6 1721.
140. Ansgarius Anchersen, med. & kem.: 19/10 1719-28/10 1724.
141. Couradus Rennemann, th.: 11/3 1720-11/12 1720.
142. Christianus Friderieus Hummer, th.: 11/6 1720-11/6 1725. * XXVIII.
143. Johannes Bircherod, th.: 11/12 1720-11/12 1725. * XXIX.
144. Janus Dorschæus, th.: 11/6 1721-11/6 1726. * XXX.
145. Christianus Noldius, fil.: 18/10 1721-18/10 1726.
146. Christianus Langemach Leth, th.: 18/10 1721-18/10 1726.
147. Johannes Eggers Kaalund, th.: 18/10 1721-(død)13/4 1723.
148. Michael Scharffenberg, med. & bot.: 18/10 1721-18/10 1726.
149. Laurentius Grammius, fil.: 12/9 1722-13/4 1723.
150. Laurentius Grønbech Fyhn, th.: 16/9 1722-14/4 1725.
151. Jacobus Andreæ Hald, th.: 11/12 1722-(død)Marts 1725.
152. Ansgarius Borch, th.: 11/12 1722-12/12 1727. * XXXI.
153. Gerhardus Treschow, fil.: 13/4 1723-4/4 1728.
154. Janus Michael Sonne, th.: 13/4 1723-6/9 1727.
155. Petrus Munthe, th.: 30/7 1723-4/8 1728. * XXXII.
156. Severinus Winther, Rip. th.: 18/9 1723-24/9 1728.
157. Nicolaus Kragelund, Rip. th.: 18/1 1724-28/7 1727.
158. Laurentius Brøndlund, math.: 11/4 1724-9/7 1728.
159. Fridericus de Buchwald, med. & kem.: 28/10 1724-28/10 1729.
160. Ludovicus Muller, th.: 10/3 1725-11/12 1729. * XXXIII.
161. Olaus Rømer Storm, th.: 14/4 1725-28/8 1727.
162. Vilhelmus Lindberg, th.: 11/6 1725-11/6 1730. * XXXIV.
163. Jacobus Baden, th.: 11/12 1725-11/12 1730. * XXXV.
164. Michael Sundt, th.: 11/6 1726-11/6 1731. * XXXVI.
165. Olaus Lange, fil.: 30/10 1726- 1728a.
166. Albertus Lemvigh, th.: 30/10 1726-30/10 1731.
167. Severinus Hee, med. & bot.: 30/10 1726-11/6 1731.
168. Johannes Luffe, Rip. th.: ; 6/9 1727-12/10 1731.
169. Severinus Lemvigh, th.: 6/9 1727-6/9 1732. * XXXVII.
170. Martinus Uldericus Clausen, th.: 20/10 1727-30/10 1731.
171. Johannes Schive, th.: 12/12 1727- 1732b.
172. Casparus Christophorus Stabel, fil.: 5/4 1728-11/6 1731.
173. Vilhelm Albert Lange, fil.: 1728a-30/10 1731.
174. Petrus Zeuthen, math.: 9/7 1728- 1733a. * XXXVIII.
175. Fredericus Christianus Buchholt, th.: 4/8 1728- 1732a.
176. Ludovicus de Hemmer, Rip. th.: 24/9 1728- 1733b. * XXXIX.
177. Vilhelmus.Hannæus, med. & kem.: 28/10 1728- 1732a.
178. Janus Feldmann, th.: 11/12 1729- 1734b. * XL.
179. Casparus Fridericus Munthe, th.: 11/6 1730- 1732a.
180. Laurentius Michael Frølund, th.: 11/12 1730- 1732a.
181. Tobias Wirth, med. & bot.: 25/7 1731- 1734b.
182. Johannes Georgii Rasch, th.: 17/8 1731- 1732a.
183. Franciscus Georgius Wulff, fil.: 17/8 1731- 1732a.
184. Samuel Friedlieb, Rip. th.: 12/10 1731- 1736b. * XLI.
185. Petrus Troili Smidt, fil.: 30/10 1731- 1733a.
186. Janus Jacobi Hegelund, th.: 30/10 1731- 1735b.
187. Valentinus Cruse, th.: 30/10 1731- 1736a.
188. Laurentius Heerfordt, th.: 1732a- 1734b.
189. Nicolaus Horrebow, fil.: 1732a- 1737a. * XLII.
190. Casparus Kølichen, th.: 1732a- 1737a.
191. Nicolaus Moss, th.: 1732a- 1734b.
192. Johannes Henricus Licht, med. & kem.: 1732a-1736a.
193. Johannes Wilhelmus Kaalund, th.: 1732a- 1734a.
194. Christianus Borch, th.: 1732b- 1736b.
195. Andreas Schurmann, th.: 1732b- 1735b.
196. Christianus Fridericus Nyholm, fil.: 1733a- 1738a. * XLIII.
197. Nicolaus Rhud, math: 1733a- 1736a.
198. Miltherus Andreæ, Rip. th.: 1733b- 1736a.
199. Benjamin Dass, th.: 1734a- 1735a.
200. Janus Aagaard, th.: 1734b- 1739a. * XLIV.
201. Laurentius Weile, med. & bot.: 1734b- 1736b.
202. Marcus Heerfordt Pekel, th.: 1734b- 1736b.
203. Petrus Wartberg, th.: 1734b- 1739b. * XLV.
204. Janus Worm, th.: 1735a- 1740a. * XLVI.
205. Jacobus Høyer, th.: 1735b- 1740b. * XLVII.
206. Johannes Ernestus de Franckenau, th.: 1735b- 1740b.
207. Henricus Løchstør, th.: 1736a- 1739a.
208. Gothardus Fürsmann, med. & kem.: 1736a- 1737b.
209. Christianus Bech, math.: 1736a- 1738a.
210. Laurentius Nicolaus Foss, Rip. th.: 1736a- 1741a.
211. Johannes Wowerius: 1736b- 1740a.
212. Robertus Stephanus Henrici: 1736b- 1741b.
213. Petrus Ancher: 1736b- 1739a.
214. Christianus Carolus Plesner: 1736b- 1740a.
215. Christianus Horrebow: 1737a- 1742a. * XLVIII.
216. Marcus Busck: 1737a- 1740a.
217. Johannes Mule: 1737b- 1740b.
218. Johannes Petri Mossin: 1738a- 1742a.
219. Jacobus Winsløw: 1738a- 1743a. * XLIX.
220. Johannes Andreas von Osten: 1739a- 1742a.
221. Hermannus Petrus Gudme: 1739a- 1744a. * L.
222. Ansgarius Borch: 1739a- 1741a.
223. Johannes Joachimus Anchersen: 1739b- 1744b. * LI.
224. Justinus Bing: 1740a- 1745a. * LII.
225. Johannes Mossin: 1740a- 1741a.
226. Petrus Kierulf: 1740a- 1744b.
227. Jacobus Holm: 1740a- 1745a.
228. Nicolaus Randrup: 1740b- 1742a.
229. Janus Kraft: 1740b- 1744a.
230. Steeno Klein: 1740b- 1745b. * LIII.
231. Severinus Aagaard: 1741a- 1746a. * LIV.
232. Ferdinandus Antonius Fischer: 1741a- 1746a.
233. Petrus Rudolphus Wandeler: 1741b- 1746a.
234. Daniel Botsack Wagner: 1741b- 1746b. * LV.
235. Andreas Horrebow: 1742a- 1745a.
236. Christianus Ludovicus Mossin: 1742a- 1742b.
237. Janus Schelderup Sneedorff: 1742a- 1747a. * LVI.
238. Christianus Carolus Lous: 1742a- 1747a.
239. Christophorus Gram: 1742b- 1747b.
240. Petrus Bølling: 1743a- 1746b.
241. Ansgarius Anchersen: 1744a-4/2 1749. * LVII.
242. Ludovicus Heiberg: 1744a-11/6 1749.
243. Petrus Raun: 1744b-26/4 1749.
244. Johannes Fridericus Bartholin: 1744b-16/11 1749. * LVIII.
245. Johannes Horrebow: 1745a-12/12 1749.
246. Nicolaus Michaelis Frimodt: 1745a-9/9 1749.
247. Jacobus Graae: 1745a-25/4 1750. * LIX.
248. Fridericus Carolus Muncheberg: 1745b-9/11 1750. * LX.
249. Petrus Anchersen: 1746a-12/4 1749.
250. Ericus Gerhardus Schytte: 1746a- 1748b.
251. Fredericus Christianus Frankenau: 1746a- 1748b.
252. Severinus Müller: 1746b- 1751b. * LXI.
253. Ægidius Bierum: 1746b- 1751b.
254. Johannes Casparides Kruse: 1746b-1/12 1751.
255. M. Fridericus Christianus Eilschow: 1747a-(død)15/10 1750.
256. Andreas Badstüber: 1747a-11/6 1752. * LXII.
257. Georgius Tycho Holm: 1748b- 1753b.
258. Laurentius Thura: 1748b-17/9 1753. * LXIII.
259. Carolus Jensenius: 4/2 1749-7/2 1754. * LXIV.
260. Fridericus Philippus Bøttcher: 12/4 1749-Febr. 1752.
261. Georgius Leth Schjønning, fil.: 26/4 1749-6/5 1754. * LXV.
262. Christophorus Bergen, th.: 11/6 1749-11/6 1754. * LXVI.
263. Johannes Jacobus Mylius, ph.: 9/9 1749-16/9 1754. * LXVII.
264. Petrus Jacobi Tetens, th.: 16/11 1749-11/6 1754.
265. Petrus Horrebov, math.: 12/12 1749-11/12 1754.
266. Christophorus Fridericus Friedenreich: 25/4 1750-11/6 1754.
267. Egerhardus Olavius (Islandus), th.: 15/10 1750-14/10 1755.
268. Fridericus Horrebow, th.: 9/11 1750-11/11 1755. * LXVIII.
269. Otto Fridericus Müller, Rip. th.: 1751b-21/8 1754.
270. Paulus Wendelboe, th.: 1751b-(død)Apr. 1755.
271. Biarno Pauli, med.: 1/12 1751-1/12 1756.
272. Johannes Antonius Ravit.: 26/2 1752- 1753a.
273. Janus Bing Dons, th.: 11/6 1752-11/6 1757. * LXIX.
274. Janus Højer, Rip. th.: 15/3 1753-15/3 1758. * LXX.
275. Janus Langemach, med.: 11/6 1753-11/6 1758.
276. Johannes Almstrup, fil.: 17/9 1753-17/9 1758. * LXXI.
277. Antonius (=Tønne) Bloch, th.: 7/2 1754-30/6 1758.
278. Johannes Martinus Sommer, fil.: 6/5 1754-6/5 1759. * LXXII.
279. Johannes Thura, th.: 11/6 1754-11/6 1759. * LXXIII.
280. Andreas Benjamin Poulsen, th.: 11/6 1754-11/8 1755.
281. Christianus Juhl, stud. jur.: 11/6 1754-11/7 1755.
282. Nicolaus Grøn, Rip. th.: 21/8 1754-21/8 1759. * LXXIV.
283. Johannes Erici (Islandus), fil.: 16/9 1754-11/6 1759.
284. Petrus de Koefoed, math.: 11/12 1754-11/6 1757.
285. Janus Gottschalch, th.: 16/4 1755-11/12 1758.
286. Christiauus Dreyer, stud. jur. (i st. for en filolog): 11/6 1755-30/6 1758.
287. Christianus Michael Rottbøll, th.: 11/8 1755-27/2 1760.
288. Severinus Gudme, th. [Claudius Ursinus Schiønning, th., blev først udnævnt, men blev imidlertid sorenskriver]: 14/10 1755-14/10 1760. * LXXV.
289. Severinus Hofmann Sevel, th.: 11/11 1755-11/11 1760.
290. Laurentius Panch Crondahl, med.: 11/12 1756-5/3 1760.
291. Olaus Stockfleth Pihl, math.: 11/6 1757-11/6 1762. * LXXVI.
292. Jeremias Wøldike, th.: 11/6 1757-11/6 1760.
293. Simon Peter Bjørnson, Rip. th.: 15/3 1758-15/3 1763. * LXXVII.
294. Christianus Elovius Mangor, med.: 11/6 1758-11/6 1763.
295. Johannes Myhre, th.: 30/7 1758-30/7 1763. * LXXVIII.
296. Petrus Marci fil. Wøldike, fil.: 30/7 1758-29/7 1763.
297. Hermannus Treschow, fil.: 17/9 1758-17/9 1763.
298. Johannes Petrus Sæby, th.: 11/12 1758-(død)Maj 1760.
299. Laurentius Schou, fil.: 6/5 1759-6/5 1764. * LXXIX.
300. Abrahamus Kall, ph.: 11/6 1759-27/6 1764.
301. Christianus Carolus Seydlitz, th.: 11/6 1759-11/6 1764.
302. Janus Henricus Krarup, Rip. th.: 21/8 1759-21/8 1764. * LXXX.
303. Petrus Petri fil. Wøldike, th.: 27/2 1760-27/2 1765. * LXXXI.
304. Christianus Carolus Krøyer, med.: 5/3 1760-5/3 1765.
305. Augustinus Christianus Faber, th.: 23/5 1760-23/5 1765.
306. Claudius Borch, th.: 11/6 1760-11/6 1765. * LXXXII.
307. Fridericus Augustus Seydlitz, th.: 14/10 1760-14/6 1765.
308. Claus Christianus Roersløf, th.: 11/11 1760-11/6 1763.
309. Christianus Boserup, math.: 11/6 1762-11/11 1767. * LXXXIII.
310. Michael Kiaer, Rip. th.: 15/3 1763-15/3 1768. * LXXXIV.
311. Urbanus Bruun Aaskow, med.: 11/6 1763-11/6 1768.
312. Severinus Marci fil. Wøldike, th.: 11/7 1763-11/7 1768.
313. Johannes Christianus Holmer, fil.: 29/7 1763-10/6 1768.
314. Christianus Fridericus Bang, fil.: 29/7 1763-29/7 1768.
315. Thomas Severinus Heiberg, th.: 30/7 1763-30/7 1768.
316. Olaus Nicolaus Bytzow, ph.: 17/9 1763-17/9 1768
317. Petrus Magnus Troyel, fil.: 6/5 1764-11/6 1765.
318. Janus Jacobus Weber, th.: 11/6 1764-11/6 1769.
319. Nicolaus Arensberg, Rip. th.: 21/8 1764-21/8 1769.
320. Ernestus Benedictus Haaber, th.: 27/2 1765-27/2 1770.
321. Petrus Jeremiæ Møller, med.: 5/3 1765-5/3 1770.
322. Erasmus Fleischer, th.: 11/9 1765-11/9 1770. * LXXXVI.
323. Christianus Bolle Rørdam, th.: 11/9 1765-(død)Maj 1769. * LXXXV.
324. Schulo Theodori Thorlacius, fil: 11/9 1765-11/6 1769.
325. Andreas Borch, th.: 11/9 1765-11/9 1770.
326. Henricus Fridericus Schlegel, math.: 11/12 1767-30/9 1769.
327. Johannes Hansen, Rip. th.: 15/3 1768-11/3 1773.
328. Janus Winther Benzon: 11/11 1768-11/11 1773. * LXXXVII.
329. Parmo Carolus Petersen: 11/11 1768-21/5 1772.
330. Nicolaus Christophorus Kall: 11/11 1768-11/11 1773.
331. Thoro Melbye: 11/11 1768-11/11 1773.
332. Christianus Uldaricus Clausen: 11/11 1768-13/10 1772.
333. Henricus Høvinghoff: 11/11 1768-11/11 1773.
334. Conrad Ditlev Monrad, th.: 1770a-11/6 1770.
335. Petrus Thorsteinson, med.: 1770a- 1775a.
336. Severinus Monrad: 1770a- 1775a. * LXXXVIII.
337. Jacobus Henricus Schou: 1770a- 1773b.
338. Fridericus Christianus Mannesen: 1770a-(død)15/1 1773.
339. Erasmus Jansen: 1770a- 1775a.
340. Nicolaus Elert: 1770a- 1775a.
341. Nicolaus Edinger Balle: 11/12 1770-3/7 1771.
342. Simon Jørgensen: 11/12 1770-11/12 1775. * LXXXIX.
343. Janus Parelius Brown: 11/12 1770-11/12 1775.
344. Andreas Wøldike: 11/12 1771- 1776a. * XC.
345. Torbenius Holm: 11/6 1772-Juni 1774.
346. Nicolaus Dorph Gunnerus [Ifølge arveprins Fredriks anbefaling]: 13/10 1772-Juni 1774.
347. Joannes Henricus Tauber [Ifølge arveprins Fredriks anbefaling]: 11/2 1773-Dec. 1773.
348. Christianus Müller Holst, Rip.: 11/3 1773-11/3 1778. * XCI.
349. Claudius Frees Hornemann: 11/11 1773-11/12 1776.
350. Carolus Christianus Birch: 11/11 1773-17/11 1775.
351. Petrus Steenfeld Seidelin: 11/11 1773- 1777a.
352. Paulus Danchel Bast: 11/12 1773-11/6 1775.
353. Nicolaus Bierfreund: 11/12 1773-26/11 1774.
354. Franciscus Augustinus Hatto Petrejus: 1774b- 1779b.
355. Carolus Adolphus Busch: 1774b- 1779b.
356. Tobias Christian Wirth: 1774b- 1779b. * XCII.
357. Andreas Christianus Hviid: 1775a-1/10 1775.
358. Philippus Henricus Friedlieb: 11/7 1775- 1778a.
359. Marcus Wøldike Kall: 11/7 1775-11/7 1780.
360. Canutus Tang: 11/7 1775- 1778b.
361. Johannes Hierrild: 11/7 1775-11/7 1780. * XCIII.
362. Henricus Jespersonius Clementin: 1775b-16/4 1777.
363. Junus Dorn: 1775b- 1778a.
364. Johannes Philippus Gøtzsche: 1775b-1/12 1776.
365. Olaus Kraft: 11/12 1775- 1779a.
366. Grimur Jonæ Thorkelin: 11/12 1775- 1780b.
367. Petrus Ludovicus Bernth: 1776a-25/11 1776.
368. Johannes Fridericus Møller: 1777a- 1779a.
369. Olaus Flensburg: 1777a-11/6 1778.
370. Ansgarius Anchersen: 1777a- 1782a. * XCV.
371. Nicolaus Schou: 1777a- 1778b.
372. Magnus Christianus Horn: 16/4 1777- 1781b.
373. Mathias Hansen: 1778a- 1779a.
374. Einarus Bjarnesen Thorlacius: 1778a- 1780b.
375. Fridericus Steensen: 1778a- 1781a.
376. Georgius Søeborg: 1778b- 1783b.
377. Andreas Dreyer: 1778b- 1781b. * XCIV.
378. Jon Gislesen: 1778b- 1783b.
379. Georgius Kierulf: 1779a- 1784a. * XCVI.
380. Petrus Estrup: 1779a- 1782b.
381. Andreas Winding Brorson: 1779b- 1784b. * XCVII.
382. Nicolaus Christianus Bang Cruse: 1779b- 1782b.
383. Johannes Christianus Melbye: 1779b- 1784b.
384. Svein Gudlogsen Sander: 11/12 1779- 1781a.
385. Adolph Ulrich Meyner: 11/6 1780-11/6 1785.
386. Fridericus Hansen: 11/6 1780-11/6 1785.
387. Janus Palæmon Aagaard: 1780b- 1783a.
388. Jacobus Justus Gudenrath: 1780b- 1785b. * XCVIII.
389. Henricus Christianus Zahrtmann: 1781a- 1786a.
390. Henricus Tetens: 1781a- 1786a.
391. Friderieus Sneedorff: 1781b- 1783a.
392. Erasmus Nyerup: 1781b- 1785b. * XCIX.
393. Mathias Goldt: 1782a-11/12 1786.
394. Petrus Dalhoff: 1782b- 1784b.
395. Henricus Beckmann: 1782b- 1787b. * C.
396. Mathias Nascou: 1783a- 1787b.
397. Jacobus Georgius Friis: 1783a- 1787a.
398. Joachimus Junge: 4/8 1783-4/8 1788. * CI.
399. Andreas Georgius Søeborg: 18/12 1783- 1787a.
400. Hilarius Hammond: 1/3 1784- 1788b.
401. Torchillus Baden: 16/7 1784- 1787b.
402. Johannes Gøttsche: 22/11 1784-22/11 1789. * CII.
403. Laurentius Bynch: 22/11 1784- 1787b.
404. Claudius Petersen: 24/7 1785- 1789a.
405. Christianus Johannes Fog: 24/7 1785- 1789b.
406. Janus Laasbye Rottbøll: 12/11 1785-12/11 1790. * CIII.
407. Benedictus Bendtsen: 12/1 1786- 1787a.
408. Mathias Lyhne: 11/6 1786-11/6 1791. * CIV.
409. Janus Bindesbøll: 11/12 1786- 1788b.
410. Carolus Georgius Heuermann: 11/12 1786-(død) 1791a.
411. Laurentius Petersen: 4/3 1787-4/3 1790.
412. Petrus Olivarius Bugge: 8/5 1787- 1787b.
413. Fridericus Nislew: 14/5 1787- 1788a.
414. Erasmus Møller: 16/6 1787- 1791a.
415. John David Bertram Keilhau: 21/7 1787- 1789a.
416. Christianus Ramus: 23/10 1787-11/6 1789.
417. Fridericus Theodorus Hurtigkarl: 3/11 1787-11/6 1791.
418. Magnus Sommer: 3/11 1787- 1790a.
419. Johannes Koefoed: 29/2 1788-28/2 1793. * CV.
420. Johannes Fridericus Boeck: 23/7 1788- 1790a.
421. Petrus Christian Cramer: 8/10 1788-11/10 1793. * CVI.
422. Boye Boyesen: 13/10 1788-11/6 1793.
423. Einar Gudmundsen, th.: 1/2 1789-1/2 1794. * CVII.
424. Christianus Johannes Bredsdorff: 1/4 1789- 1793a.
425. Johannes Christian Linderup, fil.: 1790a- 1794b. * CVIII.
426. Fridericus Christian Grønlund: 1790a-11/9 1792.
427. Carolus Ferdinandus Degen, math.: 1790b-11/12 1794.
428. Petrus Augustus Wedel: 1790b-11/3 1792.
429. Fridericus Ludvig Westergaard: 1790b- 1791b.
430. Georgius Borrichius: 1790b- 1793a.
431. Johannes Lund, fil.: 1791a- 1796a. * CIX.
432. Claudius Reenberg Thoring: 11/3 1792-11/3 1797. * CX.
433. Nicolaus Lang Nissen: 11/3 1792- 1793b.
434. Johannes Colsmann, med.: 11/3 1792- 1794b.
435. Stephanus Tetens, fil.: 11/3 1792- 1794a.
436. Christianus Petrus Thorlacius, th.: 11/3 1792- 1794b.
437. Janus Holst, Rip. th.: 1793a- 1797a.
438. Olaus Langballe, th.: 1793a- 1798a.
439. Bernhardus Fernet, Rip. th.: 1793b- 1798b. * CXII.
440. Christianus Friis Rottbøll, th.: 1793b-(død) 1796b.
441. Carolus Fridericus Krabbe, med.: 1793b- 1794a.
442. Fridericus Carolus Bendtsen, th.: 1793b- 1798b. * CXI.
443. …… Winther: 1794a-11/6 1794.
444. Georgius Sverdrup: 1794a-11/6 1798.
445. Casparus Fridericus Lassen: 1794a- 1799a. * CXIII.
446. Gunnerus Langberg: 1795a- 1795b.
447. Thomas Christophorus Mangor: 1795a- 1798b.
448. Christianus Ludovicus Strøm: 1795a- 1800a. * CXIV.
449. Christianus Georgius Hansen: 1795a- 1796a.
450. Severinus Rasmussen: 1795b- 1796a.
451. Christianus Schiørring: 11/6 1796- 1799b.
452. J. C. Flemmer: 1796b- 1798a.
453. Janus Stochholm: 1796b- 1798b.
454. Christianus Andresen: 1796b- 1797b.
455. Adrianus Benjaminus Bentzen: 1797a- 1799a.
[449.] Christianus Georgius Hansen: 1797b-11/12 1800.
456. Mathias Wind Schandorph: 1797b-11/6 1802. * CXV.
457. Johannes D. Halling: 1798a- 1803a. * CXVI.
458. Olaus Borch Schouboe: 1798a- 1800a.
459. Johannes Christ. M. Krarup: 1798a- 1800a.
460. Severinus Bay: 1798b- 1801b.
461. Halvor Søeborg: 1798b-11/12 1802.
462. Johannes Buch: 1798b- 1800a.
463. Andreas Christian Gierlew: 1799a- 1801b.
464. Nicolaus Wulfsberg: 1799a- 1801b.
465. Fridericus Christianus Boserup: 1799a- 1800a.
466. Sveno B. Brun: 1799a-11/12 1803. * CXVII.
467. Georgius Schade: 1799b-11/6 1804. * CXVIII.
468. Jacobus Bang: 1800a- 1801a.
469. Valdemar Henrik Rothe: 1800a-11/6 1802.
470. Fridericus Willemoes: 1800a-11/6 1802.
471. Johannes Henricus Mohr: 1800b- 1805a. * CXIX.
472. Petrus Krog Meyer 1800b- 1802b.
473. Wolrath Augustin Obdrup: 1801a-1806a.
474. Petrus Hansen: 1801b-11/6 1806. * CXX.
475. L. Stoud Platou: 1801b- 1803a.
476. T. C. Müller: 1801b- 1806a.
477. Martin Vesterboe: 1802a-11/12 1806. * CXXI.
478. Johannes Schreiber: 1802a- 1807a. * CXXII.
479. Martinus Henricus Petersen: 1802b-11/6 1807. * CXXIII.
480. C. Raben: 1803a- 1804b.
481. P. O. Brøndsted: 1803a- 1806b.
482. Nicolaus Boysen: 1803a- 1806a.
483. Pet. Nic. Thorup, Rip.: 1803b-20/8 1804.
484. Otto Bull: 1803b-18/6 1808. * CXXIV.
485. Ambrosius Bugge: 1803b-11/12 1804.
486. Ericus Gjørup Tauber: 1804b- 1806a.
487. Carolus Adolphus Dahl: 1804b- 1809b.
488. Nicolaus Henricus Gude: 1804b-11/12 1808.
489. C. Døderlein: 1805a-11/6 1806.
490. S. L. Svendsen: 1805b- 1809a.
491. J. O. Sommer: 1805b-11/6 1807.
492. Joh. Kofod: 1806a-11/6 1806.
493. N. S. Schultz: 1806b-11/6 1809.
494. Chr. Horrebow Homann: 1806b-11/6 1810.
495. Chr. Huulegaard: 1806b-11/6 1811.

496. N. B. Krarup, dr. phil. (fil.): 11/11 1824-22/12 1828. * CXXV.
497. J. Brøchner, cand. theol.: 11/11 1824-11/11 1829. * CXXVI.
498. T. C. Mürer, cand. med.: 11/11 1824-Dec. 1825.
499. J. H. Lautrup, cand. theol.: 11/11 1824-11/11 1829.
500. S. C. W. Bindesbøl, cand. theol.: 11/11 1824-11/11 1829.
501. L. J. N. Hoiberg, cand. theol.: 11/11 1824-Okt. 1826.
502. C. E. Scharling, cand. theol., mag. art.: 11/11 1824-Sept. 1829.
503. J. D. Hage, cand. theol.: 11/11 1824-21/4 1827.
504. M. C. V. Michelsen, cand. theol.: 11/11 1824-11/11 1829.
505. F. C. Olsen, stud. philol. (cand.): 11/11 1824-Juni 1827.
506. J. M. Velsehow, cand. theol.: 11/11 1824-11/11 1829.
507. R. J. F. Henrichsen, cand. philol.: 11/11 1824-Dec. 1826.
508. C. Svenningsen, cand. phil. (math.): 11/11 1824-11/11 1829.
509. C. E. Døllner, Rip. stud. med. (cand.): 11/11 1824-Sept. 1828.
510. H. G. Matzen, Rip. stud. theol.: 11/11 1824-Maj 1825.
511. G. P. Brammer, cand. theol.: 11/11 1824-Sept. 1826.
512. C. J. F. Hammeleff, Rip. stud. theol.: 29/6 1825-(død)8/3 1827.
513. C. F. Groening, cand. med.: 22/2 1826-(død)2/6 1828.
514. P. T. Hald, lic. theol.: 8/11 1826-1/11 1831. * CXXVII.
515. F. O. Lange, cand. theol.: 8/11 1826-8/11 1831.
516. C. G. Elberling, cand. philol., mag. art.: 10/1 1827-Dec. 1830.
517. A. C. Brøndsted, Rip. stud. theol. (cand.): 8/5 1827-Juni 1830.
518. C. F. Ingerslev, cand. theol. (cand. philol.): 27/6 1827-Juni 1829.
519. C. H. Bendtsen, stud. philol. (cand.): 26/7 1827-Nov. 1830.
520. F. C. Haugsted, cand. med.: 24/9 1828-Jan. 1829.
521. J. B. F. Bjerregaard, stud. philol.: 7/1 1829-Dec. 1830.
522. J. P. Kjeldahl, Rip. stud. med. (cand.): 7/1 1829-7/1 1834. * CXXVIII.
523. C. E. Arendrup, cand. med.: 22/4 1829-Apr. 1834.
524. F. L. B. Zeuthen, cand. theol., mag. art.: Dec. 1829-Marts 1832, atter Jan.-Maj 1835.
525. J. C. Johansen, cand. theol.: Dec. 1829-Juni 1833.
526. H. O. C. Laub, cand.theol.: 20/2 1830-Dec. 1833.
527. A. F. Silfverberg, cand. theol. (lic. th.): 20/2 1830-Jan. 1835.
528. C. F. Kragerop, cand. theol.: 20/2 1830-Feb. 1832.
529. P. W. Becker, stud. theol. (cand., mag. art.): 20/2 1830-20/2 1835.
530. J. A. Dyssel, cand. phil. (math.): 20/2 1830-Mrts. 1832.
531. E. A. Nørgaard, cand. polyt.: 20/10 1830-Juni 1833.
532. L. C. Müller, cand. theol.: 20/10 1830-Dec. 1834. * CXXIX.
533. H. J. Møller, Rip. stud. theol.: 5/1 1831-(død)8/10 1832.
534. F. S. C. Rasmussen, stud. philol. [Ifølge kongelig resolution]: 9/3 1831-(død)11/5 1836. * CXXX.
535. H. K. Whitte, stud. philol. (cand., mag. art.): 9/3 1831-9/3 1836.
536. C. W. Langberg, stud. philol.: 24/8 1831-Dec. 1832.
537. C. Kabell, cand. theol.: 11/1 1832- (død) 1835.
538. C. Hermansen, cand. theol.: 11/1 1832-Apr. 1834.
539. C. G. C. Funch, cand. theol.: 30/5 1832-Juni 1833.
540. F. C. v. Haven, stud. theol. (math., cand.): 26/8 1832-Dec. 1833.
541. H. K. Feddersen, Rip. stud. theol. (cand.): 9/1 1833- ?
542. P. G. Thorsen, Rip. cand. theol.: 20/6 1833-26/6 1838. * CXXXI.
543. J. P. K. Sick, stud. philol. (cand.): 26/6 1833-26/6 1838.* CXXXII.
544. J. R. Damkjær, cand. theol.: 16/10 1833-22/7 1835.
545. E. D. Ehlers, stud. polyt. (cand., kem.): 16/10 1833- 1836.
546. H. K. Rask, cand. theol.: 9/4 1834-9/4 1838.
547. P. Rørdam, cand. theol.: 9/4 1834-Apr. 1836.
518. H. A. Laurent, cand. theol.: 9/4 1834-17/6 1837.
549. J. M. Hjorth, Rip. stud. theol. (cand.): 9/4 1834- 1836 (?).
550. C. F. Wessel-Brown, cand. polyt. (math.).: 9/4 1834-Maj 1835.
551. B. Kamphøvener, stud. med. (bot.): 9/4 1834- 1838 (?). * CXXXIII.
552. A. K. Damgaard, cand. theol.: 8/4 1835-19/2 1839.
553. D. G. Monrad, stud. theol. (cand., mag. art.): 8/4 1835-Juni 1838.
554. E. G. Begtrup, cand. theol.: 10/6 1835-Juni 1837.
555. F. C. Kabell, cand. mechan. (math.): 1/7 1835- 1836a.
556. H. P. N. Købke, cand. theol.: 11/11 1835-(død)6/12 1839. * CXXXIV.
557. S. Neukirch, cand. med. (kem.): 3/2 1836-Feb. 1841.
558. S. Holmstedt, stud. polyt. (cand., math.): 11/5 1836- 1837b.
559. F. C. C. Birch, stud. philol. (cand.): 11/5 1836-21/10 1837.
560. J. H. Bang, stud. philol.: 12/7 1836-Maj 1838.
561. J. C. Schurmann, cand. theol.: 12/7 1836-Juli 1838.
562. O. Fabricius, Rip. stud. theol. (cand.): 12/7 1836-(død)16/3 1841. * CXXXV.
563. C. F. Allen, cand. theol.: 9/11 1836-Nov. 1838.
564. V. Rothe, cand. polyt. (kem.): 17/5 1837-Maj 1841.
565. L. A. C. Knudsen, cand. theol.: 12/7 1837- 1838.
566. O. C. L. Gad, cand. theol. (lic. theol.): 27/9 1837-18/5 1841. * CXXXVI.
567. F. C. L. Trøjel, stud. philol. (cand.): 20/12 1837-Feb. 1839.
568. R. J. Simesen, cand. polyt. (math.): 20/12 1837- 1839.
569. L. T. Hansen, Rip. stud. theol. (cand.): 20/12 1837-Okt. 1839.
570. P. E. Lind, cand. theol. (lic. theol.): 16/5 1838-Juni 1843. * CXXXVII.
571. J. C. S. Espersen, stud. philol. (cand.): 4/7 1838-Okt. 1840.
572. C. C. V. Silfverberg, stud. philol., fra 1840 theol. (cand.): 12/9 1838-12/9 1843. * CXXXVIII.
573. Troels F. P. Smith, cand. theol.: 12/9 1838- 1839, atter 5/4 1843.
574. L. F. Ravn, cand. theol.: 17/11 1838-Nov. 1840.
575. C. H. Monrad, cand. theol.: 17/11 1838- (død) 1841.
576. J. C. Jacobsen, cand. theol.: 22/12 1838-Okt. 1839.
577. E. H. Hagerup, stud. theol. (cand.): 22/12 1838-Dec. 1838.
578. N. Levinsen, stud. philol. (cand.): 3/4 1839-Maj 1841.
579. E. Petit, stud. med. (cand., bot.): 21/8 1839-Juni 1843.
580. A. Steen, cand. polyt. (math.): 2/10 1839- Sept. 1843.
581. A. C. L. Listov, cand. theol.: 23/10 1839-23/10 1844. * CXXXIX.
582. G. Hansen, cand. theol.: 23/10 1839-(død)Dec. 1840.
583. P. H. Kragh, Rip. stud. theol. (cand.): 23/10 1839-14/10 1843.
584. C. D. Møller, cand. theol.: 29/1 1840-31/10 1841, siden 7/1 1846-23/2 1848.
585. F. W. Wiehe, stud. philol. (cand.): 11/11 1840-Aug. 1843.
586. B. Sivertsen, stud. philol.: 2/12 1840-Jan. 1842.
587. M. Wad, cand. theol.: 13/1 1841-Apr. 1843.
588. J. F. Hagen, cand. theol. (lic. theol.): 7/4 1841-2/7 1846. * CXL.
589. C. E. Münster, cand. theol.: 19/5 1841-(død)25/11 1841.
590. P. C. F. Faber, cand. polyt. (kem.): 19/5 1841-Nov. 1844.
591. C. F. Müller, Rip. stud. theol. (cand.): 30/1 1841-Okt. 1844.
592. J. L. Ussing, st. philol. (cand., mag. art.): 14/7 1841-Okt. 1844, siden 28/10 1846-22/12 1847.
593. A. F. Beck, dr. phil., lic. theol.: 15/12 1841-15/12 1846. * CXLI. (fra 8/4 1846).
594. A. S. Hansen, cand. theol.: 5/1 1842-Juni 1845.
595. A. Diurhuus, cand. theol.: 26/1 1842-Maj 1843.
596. L. H. F. Oppermann. stud. phil. (cand.): 9/3 1842-Nov 1843.
597. J. Lange, stud. theol. (botan.): 26/10 1842-Okt. 1846.
598. Fr. J. Heise, cand. theol.: 7/6 1843-Nov. 1846. * CXLII (vikarierede for CLI).
599. C. R. Møller, stud. philol. (cand.): 12/7 1843-Sept. 1846.
600. C. T. Christensen, cand. theol.: 25/10 1843-25/10 1845.
601. A. F. Schiødte, cand. theol.: 25/10 1843-25/10 1845. * CXLIII.
602. J. P. Buch, stud. math.: 25/10 1843-Juli 1844.
603. Fabritius-Møller, stud. philol.: 7/2 1844-7/2 1849.
604. S. M. Høgsbro, Rip. st. theol. (cand.): 7/2 1844-7/2 1849. * CXLIV (midlertidig).
605. H. A. Pedersen, stud. math. (cand.): 2/10 1844-25/5 1849.
606. L. J. M. Gude, cand. theol.: 23/12 1844-1/6 1846.
607. C. T. Barfoed, cand. polyt. (kem.): 23/12 1844-Nov. 1846.
608. J. R. Burd, stud. philol.: 23/12 1844-23/12 1849.
609. H. A. Krøyer, Rip. stud. theol. (cand.): 23/12 1844-11/6 1849. * CXLV.
610. Th. Schou, cand. theol.: 2/7 1845-(død)Nov. 1846.
611. R. E. Scharling, cand. theol.: 2/7 1845-2/7 1850.
612. J. Wroblewsky, st. med. (bot., cand.): 7/1 1846-7/1 1851.
613. M. R. G. Brandt, cand. theol.: 7/10 1846-Sept. 1847.
614. C. Brix, cand. theol.: 7/10 1846-31/10 1851.
615. J. F. Johnstrup, cand. polyt. (kem.): 24/2 1847-Nov. 1848.
616. H. W. Münster, cand. theol.: 24/2 1847-(død)17/1 1848.
617. F. A. Milo, cand. theol.: 24/2 1847-24/2 1852.
618. J. G. F. Steenberg, cand. theol. (lic. th.): 24/2 1847-Juli 1849, atter fra 29/9 1851.
619. Math. G. G. Steenstrup, cand. theol.: 10/11 1847-11/12 1848 (frivillig 1848, løjtn.).
620. Otto Fibiger, stud. philol. (cand.): 22/12 1847-April 1852. (frivillig 1848).
621. Chr. Vaupell, cand. theol.: 23/2 1848-23/2 1853. (frivillig 1848).
622. Aug. Ussing, cand. theol.: 17/5 1848-11/2 1851. (frivillig 1848). * CXLVI.
623. A. E. Meinert, cand. theol.: 31/1 1849-31/1 1854. * CXLVII.
624. M. F. Hansen, cand. theol.: 31/1 1849-20/6 1851.
625. C. G. Lorenzen, stud. med. (kem.): 31/1 1849-Juni 1852.
626. A. C. Greibe, Rip. st. philol. (cand.): 11/4 1849- 1854a. (?)
627. Carl J. H. Fog, cand. theol.: 1/6 1849-24/1 1851.
628. Chr. F. Koch, Rip. stud. theol. (cand.): 27/6 1849- 1852.
629. Chr. A. Henningsen, cand. theol.: 26/9 1849-23/8 1852.
630. Wald. T. Bloch, stud. philol. (cand.): 13/3 1850- 1851.
631. W. Winde, stud. polyt. (math.): 29/5 1850-Sept. 1855.
632. L. Th. Gierløff, cand. theol.: 4/12 1850-Juni 1852.
633. Victor Heise, cand. theol.: 2/4 1851-Apr. 1856.
634. J. Hansen, cand. theol.: 2/4 1851- 1852.
635. J. S. Deichmann Branth, stud. theol. (cand.) & botan. (bot.): 21/5 1851-Juli 1856.
636. L. O. Kjær, stud. philol.: 15/10 1851-Dec. 1856. * CXLVIII.
637. P. C. Olesen, stud. theol. (cand.): 12/11 1851-Juni 1853.
638. S. L. Sørensen, cand. theol.: 24/12 1851-Okt. 1853.
639. J. L. Jensen, cand. theol.: 14/4 1852-1/5 1857. * CXLIX (midlertidig.)
640. P. P. Freuchen, cand. polyt. (kem.): 30/6 1852-Dec. 1852.
641. P. J. Petersen, cand. philol.: 30/6 1852- 1853.
642. C. C. J. Stockholm, st. theol. (cand.): 30/6 1852-Aug. 1856.
643. H. G. C. Gad, cand. theol.: 27/10 1852-Juli 1855.
644. H. H. A. Meier, Rip. stud. theol.: 27/10 1852-Juni 1855, atter 10/12 1856-11/4 1858.
645. C. T. Lütken, cand. polyt. (kem.): 2/2 1853-23/12 1853.
646. H. F. Rørdam, cand. theol.: 6/4 1853-Apr. 1856.
647. A. Ingerslev, cand. theol.: 15/6 1853-Juni 1856.
648. Heinr. H. Hinrichsen, st. theol. (cand.): 9/11 1853-Maj 1854.
649. C. J. Lyngby, cand. philol.: 9/11 1853- Nov. 1854.
650. L. A. Lorenz, st. polyt. (kem., cand.): 8/2 1854-17/9 1858.
651. D. M. Langkjær, stud. theol.: 8/3 1854-Sept. 1855.
652. P. C. Nielsen, stud. philol. (cand.): 5/7 1854-1/10 1859.
653. H. F. Fejlberg, Rip. st. theol. (cand.): 5/7 1854-Juni 1856.
654. C. C. A. Lange, cand. theol.: 17/1 1855-Maj 1856.
655. C. G. Kofoed, stud. philol. (cand.): 7/3 1855-Aug. 1856.
656. T. Skat Rørdam, cand. theol.: 4/7 1855-19/5 1858. * CL 20/2 1857-15/5 1858.
657. J. Aagaard, Rip. stud. theol. (cand.): 24/10 1855-1/9 1858.
658. C. Hassing, stud. polyt. (cand.): 24/10 1855-31/12 1860.
659. P. A. Ingerslev, stud. theol. (cand.): 24/10 1855-28/10 1856.
660. E. F. Nielsen, cand. theol. & mag.: 29/12 1855-Dec. 1856.
661. O. S. Assens, cand. theol.: 21/5 1856-6/8 1857, atter 29/8 1858-3/1 1859.
662. Knud E. Valløe, stud. med. (botan.): 11/6 1856-20/10 1857.
663. N. P. Sørensen, cand. theol., stud. jur. (cand.): 2/7 1856-5/10 1858. * CLI (midlertid. Jun. 1858).
664. R. F. D. Kragerop, cand. theol.: 2/7 1856-2/3 1860.
665. Chr. W. Bruun, stud. philol. (cand.): 10/12 1856-10/10 1859. * CLII 15/5 1858.
666. R. A. E. Ankjær, stud. philol. (cand.): 10/12 1856-1/3 1862. * CLIV.
667. J. R. Stockholm, cand. theol.: 10/12 1856-2/3 1862.
668. C. M. Kopp, cand. theol.: 14/1 1857-Aug. 1858.
669. C. H. Bruhn, stud. theol. (cand.): 14/1 1857-14/7 1857
670. C. E. H. Tuxen, cand. theol.: 10/6 1857-Maj 1858.
671. C. E. Brunnemann, cand. theol.: 4/11 1857-Nov. 1859.
672. J. C. J. Hansen, cand. theol.: 4/11 1857-17/3 1862.
673. P. A. C. Heiberg, st. mag. (botan., cand.): 4/11 1857-11/6 1860.
674. S. M. Hestbæk, Rip. stud. theol. (cand.): 19/5 1858-28/4 1863.
675. Gabr. Heiberg, cand. theol.: 16/6 1858-Aug. 1861. * CLIII.
676. N. T. Krarup, cand. theol.: 16/6 1858-18/8 1858.
677. O. Hohlenberg, cand. theol.: 29/9 1858-Okt. 1859.
678. J. Th. Kragh, cand. theol.: 29/9 1858-4/9 1859.
679. G. C. P. Lindelof, Rip. stud. theol.: 29/9 1858-15/8 1862.
680. H. G. Tilemann, stud. polyt. (cand.): 20/10 1858-1/4 1860.
681. O. T. Kalkar, cand. theol.: 9/2 1859-Aug. 1860.
682. J. P. Bang, cand. philol.: 21/9 1859-21/9 1860.
683. Johannes Møller, cand. theol.: 12/10 1859-9/11 1860.
684. J. H. G. Vald. Schmidt, cand. theol.: 2/11 1859-11/6 1860.
685. Jean Pio, cand. philol.: 2/11 1859-18/10 1861.
686. Vilh. A. Bay, cand. theol.: 30/11 1859-20/8 1860.
687. J. V. V. Topsø, cand. theol.: 28/3 1860-29/10 1863.
688. L. P. Schrøder, cand. theol.: 24/10 1860-24/9 1862.
689. D. C. Prior, cand. theol.: 24/10 1860-2/1 1864. * CLVII. (vikar. for CLVI.)
690. B. C. Heinr. A. Nutzhorn, cand. theol.: 24/10 1860-3/9 1862. * CLV.
691. Th. G. Thomsen, stud. polyt. (kem.): 24/10 1860-24/10 1865, blev til Febr. 1866 (cand.)
692. H. F. C. Kiærschou, stud. mag. (bot., cand.): 24/10 1860-24/10 1865.
693. L. F. A. Wimmer, Rip. stud. philol. (cand.): 14/11 1860-14/11 1865.
694. H. Ø. Lind, stud. math. (cand.): 12/12 1860-9/1 1864. * CLVI.
695. L. C. M. Wagner, cand. theol.: 13/2 1861-28/9 1864.
696. H. A. Damborg, cand. theol.: 30/10 1861-1/2 1862.
697. H. M. Gemzøe, stud. philol.: 18/12 1861-18/12 1866.
698. F. P. I. Dahl, cand. theol.: 18/12 1862-18/2 1867. * CLIX (vikar. for CLVIII.)
699. H. C. Leunbach, cand. theol.: 5/3 1862-2/10 1863.
700. H. A. Krarup, stud. philol. (cand.): 5/3 1862-19/8 1865.
701. H. V. Sthyr, cand. theol. (lic. theol.): 16/4 1862-30/9 1863, atter 20/2 1867-4/12 1870. * CLX (midlertidig).
702. Johannes Kaper, cand. theol.: 26/11 1862-26/8 1863.
703. J. Paludan-Müller, cand. theol.: 26/11 1862-(død)6/2 1864 (ved Sankelmark).
704. V. C. Schousboe, Rip. st. theol. (cand.): 26/11 1862-26/11 1867. * CLVIII.
705. H. W. Teisen, Rip. stud. theol. (cand.): 3/6 1863-2/5 1864.
706. E. F. Koch, cand. theol. (dr. phil.): 18/11 1863-18/11 1868.
707. P. R. Volf, cand. theol.: 18/11 1863-18/12 1865.
708. Peder Madsen, stud. theol. (cand.): 18/11 1863-18/11 1868.
709. F. Zeuthen, cand. theol.: 18/11 1863, flyttede ikke ind, med i krigen, al. 19/10 1864-19/10 1865.
710. A. Winding, cand. theol.: 6/1 1864-6/1 1869.
711. Chr. Krarup, cand. mag. (math., cand. med.): 24/2 1864-Aug. 1866.
712. H. P. Holst, cand. theol.: 24/2 1864-24/8 1865.
713. A. H. Johannsen, cand. theol.: 11/5 1864-13/12 1864.
714. C. H. E. Jacobi, Rip. st. theol. (cand.): 15/6 1864-15/6 1869.
715. Ernst Schebel, cand. theol.: 18/1 1865-18/1 1866.
716. P. J. Pedersen, cand. theol.: 25/10 1865-25/4 1866.
717. Vilh. L. P. Thomsen, stud. philol. (cand., dr. phil.): 25/10 1865-Febr. 1869, atter 31/8 1870-2/5 1872.
718. C. O. Holbech, cand. theol.: 29/11 1865-29/1 1867.
719. H. Topsøe, stud. mag. (kem.): 29/11 1865-15/5 1867.
720. J. J. E. Hoffmeyer, st. mag. (bot. cand.): 29/11 1865-Aug. 1869. * CLXI.
721. C. C. L. Schiødte, cand. theol.: 28/2 1866-13/7 1870.
722. L. O. G. Blædel, cand. theol.: 28/2 1866-28/12 1866.
723. J. E. Wørmer, cand. philol.: 28/2 1866-28/2 1867.
724. N. J. J. Lund, cand. theol.: 4/7 1866-Jan. 1868.
725. Chr. Christiansen, cand. mag. (math.): 10/7 1866-Maj 1869.
726. A. V. J. L. Møller, stud. philol.: 20/2 1867-23/4 1872.
727. H. Fønss, cand. theol.: 3/4 1867-26/10 1869.
728. C. Th. Christiansen, cand. theol.: 3/4 1867-10/9 1869.
729. P. S. Christensen, stud. philol. (cand.): 3/4 1867-4/10 1871, atter 15/5 1872-8/1 1874.
730. Hjalmar Fich, cand. med. & pharm. (kem.): 19/6 1867-Maj 1868.
731. P. N. Petersen, Rip. stud. theol.: 12/2 1868-30/9 1873.
732. H. Brauneiser, cand. theol.: 20/5 1868-Sept. 1868.
733. A. C. Larsen, cand. theol.: 11/11 1868-1/2 1874. * CLXII 12/11 1869.
734. Johannes Møller, stud. mag. (kem.): 6/1 1869-19/8 1871.
735. A. F. Boye, cand. theol.: 6/1 1869-13/3 1870.
736. C. F. Conradsen, cand. theol.: 6/1 1869-(død)12/4 1871.
737. B. L. Paludan-Müller, cand. theol.: 17/2 1869-17/2 1871.
738. G. L. Selchau, cand. philol.: 26/5 1869-31/7 1870.
739. And. Andersen, cand. theol.: 6/11 1869-26/7 1873.
740. Jørg. Petersen Gram, Rip. stud. mag. (math., cand.): 6/11 1869-1/5 1875. * CLXIII.
741. Fr. C. C. Engell, cand. theol.: 8/6 1870-28/11 1870.
742. Tage Algreen Hansen, stud. med. (cand., bot.): 31/8 1870-11/12 1874.
743. Fredrik K. Nielsen, cand. theol.: 31/8 1870-1/4 1871, atter 20/10 1871-26/4 1873
744. F. S. O. A. P. Nygaard, cand. theol.: 31/8 1870-30/9 1870.
745. A. P. W. Mickelsen, cand. theol.: 31/8 1870-11/4 1871.
746. J. B. G. Thygesen, cand. theol.: 7/12 1870-1/2 1872.
747. A. Th. Moe, cand. theol.: 7/12 1870-(død)23/6 1871.
748. H. F. P. Tornøe, cand. theol.: 12/1 1871-29/10 1871.
749. J. S. Hedegaard, cand. theol.: 8/3 1871-8/3 1873.
750. J. C. V. Valeur, cand. theol.: 19/4 1871-Juni 1872.
751. J. H. Aagaard, cand. theol.: 20/10 1871-1/10 1873.
752. P. M. P. E. Kierkegaard, cand.theol.: 20/10 1871-1/11 1873.
753. J. N. Thielemann, cand. polyt. (kem.): 20/10 1871-22/9 1872.
754. Poul Sveistrup, cand. theol., stud. jur. (cand.): 9/11 1871-18/10 1876. * CLXIV 27/2 1875.
755. C. A. Lyngbye, stud. philol. (cand.): 9/11 1871-15/7 1875.
756. O. F. Bache, cand. theol.: 27/3 1872-20/9 1876.
757. H. G. Wiwel, stud.philol.: 17/4 1872-1/3 1875.
758. Axel Riber, cand. theol.: 3/7 1872-6/12 1874.
759. J. G. C. Th. Kjeldahl, st. polyt. (cand.): 6/11 1872-1/5 1875.
760. Kr. M. Mikkelsen, cand. philol.: 12/3 1873-25/9 1874.
761. G. E. F. Thygesen, cand. theol.: 12/3 1873-21/11 1874.
762. Hother F. Hage, cand. theol. (cnd. jur.): 23/4 1873-31/5 1878.
763. H. A. Deichmann, stud. theol.: 11/6 1873-(død)1/9 1876.
764. H. I. Levinsen, cand. theol.: 3/9 1873-21/6 1875, atter 18/10 1876-1/11 1878.
765. J. C. Høeg, cand. theol.: 3/9 1873-24/9 1874.
766. A. G. Hansen, cand. theol.: 24/9 1873-27/6 1874.
767. C. F. Skouboe, cand. theol.: 11/2 1874-2/1 1875.
768. J. M. Secher, cand. philol.: 2/9 1874-15/7 1875.
769. E. C. N. Barfoed, cand. theol. (kateket v. Garnisons k.): 23/9 1874-14/8 1879. * CLXV 25/10 1876.
770. J. C. L. Richter, cand. theol.: 11/11 1874-25/5 1877.
771. V. Bloch, Rip. stud. theol. (cand.): 20/1 1875-5/12 1878.
772. P. L. Ipsen, cand. theol.: 17/2 1875-1/3 1880.
773. V. H. Petersen, cand. theol.: 17/3 1875-1/8 1876.
774. Ludv. Petersen, cand. mag. (math.): 17/3 1875-8/5 1880.
775. A. V. Glahn, cand. philol.: 14/4 1875-15/8 1876.
776. O. G. Petersen, cand. mag. (bot.): 14/4 1875-13/12 1878.
777. J. Th. Jensen, cand. philol.: 15/9 1875-28/12 1878.
778. Søren Sørensen, cand. philol.: 15/9 1875-15/8 1876, atter 12/2 1879-19/7 1879.
779. Th. L. Levinsen, cand. theol.: 15/9 1875-20/5 1875. # fejl i årstal
780. J. T. Lorenzen, st. polyt. (kem., cand.): 13/10 1875-13/10 1880.
781. C. C. Jacobsen, cand. philol.: 18/10 1876-1/4 1877.
782. N. C. A. Pedersen, st. philol. (cand.): 18/10 1876-25/9 1881. * CLXVI 26/2 1879.
783. J. H. Beyer, Rip. stud. theol. (cand.): 18/10 1876-12/10 1880, atter 4/10 1882-1/11 1883.
784. A. V. C. Kjølhede, kateket v. Frue kirke: 18/10 1876-18/4 1879.
785. C. F. J. Wegener, cand. theol.: 15/11 1876-7/6 1879, atter 9/2 1881-1/11 1883.
786. E. Jacobæus, cand. philol.: 29/8 1877-22/4 1879.
787. G. P. B. Kemp, cand. theol.: 29/8 1877, tiltrådte ikke pladsen.
788. A. S. Levinsen, cand. theol.: 9/1 1878-1/4 1878.
789. Harald Rasmussen, cand. theol.: 1/5 1878-1/2 1883.
790. T. C. Winther, cand. theol.: 5/6 1878-14/10 1879.
791. J. A. Ohrt, Rip. stud. theol. (cand.): 9/10 1878-9/10 1883.
792. Fr. C. Krarup, cand. theol.: 14/1 1879-5/10 1881, atter 31/10 1883-1/12 1884.
793. C. F. Bartholin, cand. mag. (bot.): 11/6 1879-20/5 1883.
794. Kr. Rasmussen, cand. theol.: 11/6 1879-15/11 1880.
795. Chr. Dybdal, cand. theol.: 11/6 1879-28/11 1879.
796. H. P. H. Hansen, stud. philol. (cand.): 11/6 1879-15/7 1884. * CLXVII 7/3 1881.
797. H. N. Kemp, cand. theol.: 10/9 1879-2/12 1879.
798. H. S. Sørensen, cand. theol.: 15/10 1879-18/3 1881.
799. J. J. E. Boesen, cand. mag. (fil.): 15/10 1879-18/8 1882.
800. V. D. Blædel, cand. theol.: 3/12 1879-8/4 1881.
801. Jak. S. Fibiger Jørgensen, cand. theol. (kateket v. Holmens k.): 11/2 1880-11/2 1885.
802. H. A. E. O. Busch, cand. theol.: 11/2 1880-25/8 1880.
803. Jul. Friis Hansen, cand. theol.: 7/4 1880-26/10 1880, atter 11/5 1881-28/3 1882.
804. Adolf C. Meyer, st. mag. (math., cand.): 5/5 1880-9/9 1885.
805. Th. S. Kampmann, cand. theol.: 6/10 1880-1/2 1882.
806. Harald N. Faber, stud. polyt. (kem.): 8/12 1880-4/8 1882.
807. Th. R. L. Krarup, Rip. stud. theol.: 8/12 1880-1/11 1882 (blev jurist).
808. H. H. H. Lützhøft, cand. theol.: 9/2 1881-1/11 1881.
809. Niels Hjort, cand. theol.: 20/4 1881-20/9 1883.
810. H. Fr. Helms, cand. theol.: 7/12 1881-12/10 1883.
811. J. Chr. Smith, cand. theol.: 7/12 1881-11/6 1882.
812. Jul. F. Schiøtt, cand. mag. (fransk): 7/12 1881-26/5 1882.
813. P. Gabriel Koch, cand. theol.: 10/5 1882-5/5 1884.
814. Chr. S. Blinkenberg, Rip. stud. mag. (fil., cand.): Juli 1882-31/8 1887.
815. Finnur Jónsson,. stud. philol. (cand.): 4/10 1882-1/6 1883.
816. P. L. P. G. Sylow, st. polyt. (kem., cand.): 4/10 1882-5/5 1883.
817. Holger Lembcke, cand. theol.: 1/11 1882-28/8 1885.
818. Joh. Ped. Bartholdy, cand. theol.: 7/3 1883-8/5 1884.
819. C. Vilh. J. Balslev, cand. theol.: 7/3 1883-19/8 1886. * CLXVIII 7/3 1884.
820. H. E. Koefoed, cand. pharm. (kem., cand.): 7/6 1883-9/12 1885.
821. C. C. Raunkjær, stud. mag. (bot., cand.): 3/10 1883-1/6 1888. * CLXIX 10/3 1886.
822. P. Chr. S. Gad, cand. theol.: 31/10 1883-9/12 1885.
823. Johan B. Koch, cand. philol.: 31/10 1883-15/7 1884.
824. K. F. Heinr. Kissmeyer, cand. theol.: 31/10 1883-1/12 1886.
825. Th. L. Schiøler, Rip. st. theol. (cand.): 31/10 1883-31/10 1885.
826. F. G. G. Svendsen, Rip. stud. theol.: 31/10 1883-(død)10/2 1885.
827. P. O. Ryberg-Hansen, cand. theol.: 28/5 1884-22/2 1886.
828. J. U. Plesner, cand. theol.: 9/6 1884-15/5 1886.
829. A. F. Sodemann, st. mag. (fil., cand.): 8/11 1884-19/8 1886, 1/9 1887-1/3 1888, 4/12 1888.
830. Fr. Weilbach, stud. mag. (fil., cand.): 8/11 1884-4/12 1888.
831. N. H. Bang, cand. theol.: 11/12 1884-15/7 1885.
832. J. J. Fjord, cand. theol.: 11/2 1885-2/3 1887.
833. M. C. Mogensen, cand. theol.: 26/3 1885-15/4 1886.
834. M. D. Jepsen, Rip. st. theol. (cand.): 26/3 1885.
835. H. Christensen, stud. mag. (math.): 9/9 1885. * CLXX 15/2 1887.
836. H. F. Fejlberg, Rip. stud. theol. (cand.): 7/10 1885.
837. H. Gøtzsche, cand. theol.: 7/10 1885-9/12 1885.
838. I. Iversen, cand. theol.: ; 14/1 1886-14/4 1887.
839. H. T. Olrik, cand. theol.: 14/1 1886-27/5 1887.
840. Ludv. Glahn, cand. theol.: 14/1 1886.
841. Jul. Chr. Petersen, stud. polyt. (kem., cand.): 3/2 1886.
842. N. C. Stage, cand. theol.: 19/5 1886.
843. Agner Torm, cand. theol.: 9/6 1886-19/10 1888.
844. G. M. Bruun, cand. mag. (fil.): 27/10 1886-3/1 1888.
845. K. G. Knudsen, cand. theol.: 27/10 1886-14/4 1888.
846. Povl A. Petersen, cand. theol.: 30/3 1887-8/7 1888.
847. S. Edv. Larsen, cand. theol.: 30/3 1887.
848. F. F. Munck, cand. theol.: 8/6 1887-18/10 1888.
849. S. F. Willemsen, stud. mag. (fil.): 4/1 1888.
850. J. P. Bang, cand. theol.: 7/3 1888
851. F. J. H. Olsen, stud. mag. (fil.): 7/3 1888.
852. L. P. Larsen, cand. theol.: 31/5 1888.
853. Hj. Jensen, stud. mag. (bot., cand.): 20/6 1888.
854. Viggo Obel, cand. theol.: 10/10 1888.
855. L. J. Moltesen, cand. theol.: 5/12 1888.
856. J. M. Hertz, cand. theol.: 5/12 1888.
[redigér] 1889 – 1916

(( Johannes Pedersen, cand.theol.: Borchs Kollegiums historie 1728-1823. Festskrift i anledning af Borchs Kollegiums 225-aars jubilæum. København: Gad 1916.))

BORCHS KOLLEGIUMS
EFORER OG ALUMNER
1889-1916
Fortsættelse af fortegnelsen i festskriftet ved 200-aars jubilæet.

EFORER:
13. August Hermann Ferdinand Carl Goos, dr. jur., geheimekonferensraad: 1875-1891.
14. Ludvig Wimmer, dr. phil. et litt., professor: 1891-1910.
15. Christian Gram, dr. med., professor, overlæge: 1910-1914.
16. Frants Buhl, dr. theol. et phil., professor: 1914-

ALUMNER:
Denne fortegnelse, som er udarbejdet efter kollegiets protokol med tilføjelser fra “Theologisk stat”, “Filolog- og magisterstat” og Kraks “Blaa bog” har optaget alle alumner, der har boet paa kollegiet siden 1889 – ogsaa dem, der er nævnt i festskriftet ved 200-aars Jubilæet; og de er her indført med det nummer, de dér havde. Romertallene angiver inspektorernes nummer fra kollegiets første tid.

828. Atter 4/9 1889-6/7 1892: J. U. Plesner, theol. (f. 12/5 1857). Forstander paa blindeinstituttet. * CLXXI 11/3 1890-6/6 1892.
834. 26/3 1885-11/7 1889: M. D. Jepsen, rip. (f. 3/11 1864). Kommunelærer i Kbhvn.
835. 9/9 1885-17/10 1890: H. Christensen, math. (f. 3/10 1862). Lærer ved Schneekloths skole. * CLXX 15/2 1887-febr. 1890.
836. 7/10 1885-aug. 1891: H. F. Feilberg, rip. (f. 19/6 1865). Skolebestyrer i Kbhvn.
840. 14/1 1886- 1/2 1890: L. Glahn, theol. (f. 16/7 1861). Sgpr. i Snoldelev-Tune.
841. 3/2 1886-17/10 1890: Jul. Chr. Petersen, kem. (f. 26/2 1865). Dr. phil, professor i kemi.
842. 19/5 1886-3/1 1890: N. C. Stage, theol. (f. 27/5 1860). Sgpr. i Kullerup-Refsvindinge.
847. 30/3 1887-18/9 1889; 22/3 1890-20/1 1892: S. E. Larsen, theol. (f. 2/9 1860). Dr. phil, serninarieforstander i Skaarup.
848. Atter 7/11 1889-15/10 1890: F. F. Munck, theol. (f. 13/3 1861). Sgpr. i Ordrup, provst.
849. 4/1 1888-16/7 1893: S. F. Willemsen, fil. (f. 7/3 1869). Adjunkt ved Horsens skole.
850. 7/3 1888-14/3 1890; 25/8 1891-25/2 1892: J.P. Bang, theol. (f. 13/1 1865). Lic. theol., professor i theologi.
851. 7/3 1888-11/4 1893: F. J. H. Orluf, fil. (f. 4/2 1869). Adjunkt ved Vejle skole.
852. 31/5 1888-25/10 1889: L. P. Larsen, theol. (f. 8/11 1862). Professor i theologi i Indien.
853. 20/6 1888-25/9 1890: H. Jensen, bot. (f. 21/9 1865). Direktør i Buitenzorg paa Java.
854. 10/10 1888-29/1 1892: V. Obel, theol. (f. 2/12 1865). Sgpr. Lemvig-Nørlem.
855. 5/12 1888-6/2 1894: L. J. Moltesen, theol. (f. 18/11 1865). Dr. phil, folketingsmand.
856. 5/12 1888-aug. 1891: J. M. Hertz, theol. (f. 8/11 1863). Rektor for Schneekloths skole i Kbhvn.
857. 12/2 1890-11/11 1891: J. C. Jacobsen, theol. (f. 6/3 1862). Professor i theologi.
858. 12/2 1890-2/6 1892: F. E. Lundsgaard, theol. (f. 7/8 1865). Sgpr. ved St. Pauls kirke i Kbhvn.
859. 25/4 1890-1/3 1894: J. P. Jepsen, rip. (f. 7/1 1869). Sgpr. i Hvedstrup-Fløng.
860. 22/10 1890-18/11 1892: S. P. L. Sørensen, kem. (f. 9/1 1868). Dr. phil, direktør ved Carlsberglaboratoriet.
861. 22/10 1890-5/12 1892: N. Guldbrandsen, math. (f. 14/9 1866). Prakt. læge, Gramrode St. Død 30/8 1906. * CLXXII 16/6 1892-11/12 1892.
862. 22/10 1890-16/6 1893: J. Lange, fil. (f. 15/11 1865). Adjunkt ved Ribe skole, død i april 1913.
863. 22/4 1891-12/11 1891: F. L. J. Østrup, theol. (f. 2/10 1862). Dr. phil, sgpr. ved Frue kirke i Aarhus.
864. 7/10 1891-22/11 1892: Dines Andersen, fil. (f. 26/12 1861), Dr.phil, professor i østerlandsk filologi.
865. 7/10 1891-28/2 1897: Chr. Th. Lund, rip. (f. 28/11 1869). Sgpr. i Magleby ved Skelskør. * CLXXIV 10/5 1893-11/3 1894.
866. 2/12 1891-1/3 1897: E. J. Christensen, theol. (f. 17/10 1866). Sgpr. i Slagslunde, provst.
867. 2/12 1891-4/4 1893: J. O. Andersen, theol. (f. 15/5 1866). Professor i theologi.
868. 2/3 1892-16/8 1894: L. Beck, theol. (f. 25/12 1866). Forstander paa Flakkebjerg. * CLXXIII 11/12 1892-10/5 1893.
869. 2/3 1892-13/9 1896: H. Chr. Bang, theol. (f. 25/11 1865). Sgpr. i Avnslev-Bovense. * CLXXV 11/3 1894-11/9 1896.
870. 9/11 1892-28/8 1895: O. J. Rømer, theol. (f. 10/8 1867). Kommunelærer, d. 28/8 1895.
871. 9/11 1892-21/8 1893: F. C. V. N. Vesterdal, theol. (f. 12/8 1863). Skolebestyrer i Odense.
872. 9/11 1892-12/3 1895: A. E. Østerriis, theol. (f. 14/4 1868). Sgpr. Hyllested-Rosmus.
873. 9/11 1892-21/8 1893: V. L. Aagaard, fil. (f. 15/1 1868). Inspektør ved Borgerdydskolen, død Jan. 1912.
874. 11/1 1893-2/1 1898: L. J. Jacobsen, kem. (f. 26/9 1870). Assistent ved Landbohøjskolen. * CLXXVII 2/4 1897-1/1 1898.
875. 15/3 1893-12/6 1894: N. Rúnolfsson, fysik (f. 31/10 1851). Død 1898.
876. 15/3 1893-12/7 1895: J. H. Krarup, fil. (f. 13/1 1868). Rektor paa Herlufsholm.
877. 10/5 1893-28/6 1895: A. R. Glahn, fil. (f. 11/10 1865). Overlærer ved Sorø akademi.
878. 7/6 1893-14/12 1895: J. P. J. Ravn, bot. (f. 30/11 1866). Docent i palæontologi.
879. 29/6 1893-18/10 1895: A. T. V. Chr. M. Wiberg, theol. (f. 17/10 1867). Inspektør ved blindeinstituttet.
880. 4/10 1893-18/8 1894: L. Heuer, fil., (f. 10/1 1866). Adjunkt ved Roskilde skole.
881. 4/10 1893-12/7 1895: N. A. Jensen, theol. (f. 28/1 1869). Fhv. vicepastor i Jernved.
882. 7/2 1894-25/5 1897: F. V. Nielsen, theol. (f. 8/12 1863). Kommunelærer i Kbhvn.
883. 4/4 1894-20/1 1897: R. J. T. Andresen, rip. (f. 20/4 1873). Præst i Tandil, Argentina.
884. 6/6 1894-14/8 1895: J. Ramm, math. (f. 6/9 1867). Adjunkt ved Aarhus skole.
885. 3/10 1894-11/10 1895: F. E. Torm, theol. (f. 24/8 1870). Lic. theol., professor i theologi.
886. 3/10 1894-14/7 1895: C. F. Moth, fil. (f. 23/4 1861). Dr. phil, adjunkt ved Kolding skole.
887. 2/4 1895-17/2 1897; 11/10 1899-10/2 1900: E. O. Geismar, theol. (f. 12/2 1871). Sgpr. i Randers.
888. 16/10 1895-2/10 1898: N. E. K. Hartz, bot. (f. 23/8 1867). Dr. phil.
889. 16/10 1895-18/8 1896: N. Christensen, math. (f. 11/9 1866). Adjunkt ved Aalborg skole.
890. 16/10 1895-25/3 1899: C. Chr. H. C. Nielsen, fil. (f. 12/1 1868). Assistent ved landsarkivet i Kbhvn.
891. 16/10 1895-14/1 1897: F. V. Black, fil. (f. 30/3 1864). Adjunkt ved Odense skole.
892. 16/10 1895-30/10 1896: K. T. Thejll, theol. (f. 25/12 1869). Skolebestyrer i Hellerup.
893. 16/10 1895-11/7 1898: E. Albeck, theol. (f. 12/12 1870). Sgpr. ved Mariendals kirke. * CLXXVI septbr. 1896-1/4 1897.
894. 16/10 1895-16/10 1900: F. G. Petersen, fil. (f. 2/6 1873). Kursuslærer, Kbhvn.
895. 6/11 1895-28/7 1897: E. B. Rohde, theol. (f. 3/5 1867). Sgpr. i Klemensker, provst.
896. 4/12 1895-22/12 1899: Chr. Jensen, rip. (f. 12/2 1873). Sgpr. i Søby paa Ærø.
897. 7/10 1896-15/10 1901: P. R. Petersen, math. (f. 22/7 1871). Adjunkt ved Roskilde skole.
898. 11/11 1896-1/11 1900: E. L. Starup, theol. (f. 28/12 1871). Kommunelærer i Kbhvn. * CLXXVIII 1/1 1898-14/9 1900.
899. 17/3 1897-april 1902: K. K. Obel, theol. (f. 28/1 1874). Lærer ved kgl. vajsenhus.
900. 17/3 1897-15/5 1899: R. L. Sewerin, theol. (f. 31/7 1871). Kommunelærer i Kbhvn.
901. 17/3 1897-19/4 1898: H. H. Ebbesen, theol. (f. 24/6 1871). Sgpr. i Vigerslev.
902. 17/3 1897-17/3 1902: H. L. Federspiel, theol. (f. 15/7 1872). Kommunelærer i Kbhvn.
903. 19/5 1897-19/5 1902: J. K. Bruun, theol. (f. 6/1 1871). Sgpr. i Slotsbjergby-Sludstrup.
904. 6/10 1897-29/10 1898; 15/1 1901-9/11 1902: O. Chr. Krarup, theol. (f. 18/2 1872). Sgpr. i Odden.
905. 16/2 1898-21/6 1899: E. Chr. S. Biilmann, kem. (f. 10/5 1873). Dr. phil., professor i Kemi.
906. 16/2 1898-31/1 1900: A. V. Schmidt, fil. (f. 23/9 1873). Lærer i Kbhvn.
907. 9/3 1898-22/1 1900: D. Eiler, rip. (f. 14/8 1874). Død dec. 1902 i Tyskland.
908. 11/5 1898-1/2 1899: L. Chr. Larsen, theol. (f. 18/8 1870). Sgpr. i Feldballe-Nødager.
909. 19/10 1898-20/8 1899; 14/3 1900-aug. 1902: F. Chr. P. Ohrt, theol. (f. 17/11 1873). Fhv. adjunkt ved Sorø akademi.
910. 16/11 1898-maj 1904: E. Larsen, bot. (f. 8/5 1878). Assistent ved Landbohøjskolen.
911. 16/3 1899-2/11 1899: A. Th. Jørgensen, theol. (f. 9/6 1874). Lic. theol., sekretær ved menighedsplejerne i Kbhvn.
912. 10/5 1899-15/12 1902: H. H. A. Bertelsen, fil. (f. 12/5 1874). Dr. phil., rektor ved Roskilde skole.
913. 10/5 1899-12/5 1901; 7/6 1902-3/10 1903: Chr. E. N. Glarbo, theol. (f. 23/2 1875). Lic. theol., professor i theologi.
914. 11/10 1899-28/6 1904: J. H. Christensen, kem. (f. 19/9 1877). Ingeniør. * CLXXIX 14/9 1900-22/3 1902.
915. 6/12 1899-10/4 1900: P. Chr. Fredsted, theol. (f. 14/4 1873). Sgpr. i Navr og Sir.
916. 6/12 1899-apr. 1905: K. Heiberg, theol. (f. 4/4 1873). Missionær i Indien.
917. 14/3 1900-nov. 1902: C. V. T. Nielsen, fil. (f. 25/9 1874). Lærer i Kbhvn.
918. 14/3 1900-27/7 1901: A. Poulsen, rip. (f. 11/8 1875). Skolebestyrer i Hjørring.
919. 14/3 1900-29/10 1904; 1/12 1915-1/5 1916: A. A. Vedel, rip. (f. 2/8 1878). Lærer ved Roskilde højskole. * CLXXX 22/3 1902-12/3 1904.
920. 5/12 1900-22/12 1902: M. Vibæk, fil. (f. 10/6 1873). Overlærer ved Købmandsskolen.
921. 5/6 1901-maj 1902: E. Eriksen, theol. (f. 25/11 1870). Sgpr. i Harring-Stagstrup.
922. 5/6 1901-15/3 1903: A. Møller, theol. (f. 20/9 1876). Sgpr. i Linaa-Voel.
923. 13/11 1901-dec. 1907: P. P. Jørgensen, rip. (f. 17/2 1883). Cand. theol., Viborg.
924. 13/11 1901-5/12 1906: F. C. P. Elvang, math. (f. 1/10 1870). Magister.
925. 23/4 1902-16/10 1903: E. N. Holck, theol. (f. 24/6 1874). Kursusbestyrer i Kbhvn.
926. 23/4 1902-7/1 1903: H. Rosen, theol. (f. 18/2 1876). Adjunkt ved Sorø akademi.
927. 7/6 1902-juli 1904: Chr. Ingerslev, theol. (f. 13/5 1874). Sgpr. i Gjørding-Vemb.
928. 1/10 1902-nov. 1905: J. Kure, theol. (f. 2/11 1877). Dr. phil., forfatter.
929. 10/12 1902-juli 1904: L. Müller, fil. (f. 11/1 1875). Adjunkt i Randers.
930. 25/2 1903-1/5 1908: F. V. E. Hoffmann, fil. (f. 8/10 1875). Sproglærer, Kbh.
931. 25/2 1903-1/5 1908: H. Boisen, fil. (f. 25/8 1878). Adjunkt i Frederiksborg.
932. 25/3 1903-9/2 1906: F. V. R. Jespersen, theol. (f. 10/12 1877). Sekretær i Kbhvns. magistrats 2. afdeling. * CLXXXI 12/3 1904-16/12 1905.
933. 25/3 1903-okt. 1904: H. Hansen, theol. (f. 1/4 1879). Fhv. sgpr. i Assing.
934. 27/5 1903-24/11 1906: C. J. Ludvigsen, theol. (f. 14/4 1878). Præst ved Vridløselille fængsel.
935. 25/11 1903-okt. 1904: A. C. Juhl, theol. (f. 16/1 1875). Sgpr. i Sdr. Vissing, provst.
936. 25/11 1903-dec. 1904: J. M. Jensen (nu Roesen), theol. (f. 19/1 1879). Præst i Esbjerg.
937. 11/5 1904-7/1 1909: P. Boysen Jensen, Rip. bot. (f. 18/1 1883). Dr. phil.
938. 21/5 1904-aug. 1905: Chr. D. Nielsen, theol. (f. 5/2 1874). Dr. phil., assistent ved universitets-bibliotheket.
939. 21/9 1904-1/5 1907: A. F. M. Pedersen, fil. (f. 29/11 1880). Assistent ved landsarkivet i Viborg, død nov. 1911.
940. 12/10 1904-18/12 1908: J. Rosenkjær, kem. (f. 22/11 1883). Lærer ved Askov højskole.
941. 9/11 1904-1/9 1907: H. V. Elmquist, theol. (f. 25/2 1881). Cand. jur., sekretær i arbejdsgiverforen. Kbhvn. * CLXXXII 16/12 1905-15/3 1907.
942. 9/11 1904-11/12 1906: J. Albinus, theol. (f. 27/8 1878). Kateket ved Helligaandskirken.
943. 7/12 1904-jan. 1908: Chr. T. Brorsen, rip. (f. 24/10 1880). Proprietær i Kjærbøl.
944. 8/3 1905-jan. 1908: A. Mollerup, theol. (f. 26/5 1879). KommuneIærer i Kbhvn., død febr. 1909.
945. 7/6 1905-apr. 1909: J. Mousten, theol. (f. 16/9 1879). Kommunelærer i Kbhvn.
946. 25/10 1905-2/10 1908: Chr. E. Otterstrøm, theol. (f. 20/11 1876). Adjunkt ved Aalborg skole. * CLXXXIII 15/3 1907-18/3 1908.
947. 6/12 1905-29/9 1909: V. de Fine Olivarius, theol. (f. 15/9 1877). Adjunkt i Kbhvn.
948. 7/3 1906-30/8 1908: E. Bondo, theol. (f. 18/9 1879). Cand. mag., lærer i Vejle.
949. 24/10 1906-1/4 1910: T. A. Berg, theol. (f. 7/8 1881). Cand. mag., kommunelærer i Kbhvn.
950. 30/1 1907-20/8 1909: L. V. H. Madsen, math. (f. 23/2 1879). Adjunkt i Odense.
951. 30/1 1907-1/5 1910: H. G. Kayser, theol. (f. 2/12 1882). Lærer ved d. kgl. opfostringshus, d. juli 1914. * CLXXXIV 18/3 1908-17/3 1910.
952. 6/6 1907-aug. 1910: K. Chr. B. Bredsdorff, fil. (f. 6/3 1880). Adjunkt i Hillerød.
953. 16/10 1907-juli 1910: S. K. J. Høyer, theol. (f. 25/7 1878). Adjunkt i Rønne.
954. 16/10 1907-6/10 1910: F. J. Rechnagel, rip. (f. 11/4 1884). Stenograf i rigsdagen.
955. 19/2 1908-apr. 1910: V. O. Bartholdy-Møller, theol. (f. 29/7 1883). Sgpr. i Tim-Madum.
956. 19/2 1908-jan. 1911: J. A. M. H. Vindel, rip. (f. 26/1 1886). Præst og lærer i Middelfart.
957. 29/4 1908-febr. 1911: H. Juul Jensen, fil. (f. 27/9 1882). Kommunelærer paa Frederiksberg.
958. 29/4 1908-31/10 1908: E. Chr. L. Rindom, fil. (f. 16/4 1882). Lærer og Journalist i Kbhvn.
959. 14/10 1908-18/8 1909: P. F. Helms, theol. (f. 7/8 1884). Dr. phil., inspektør ved Bagsværd kostskole.
960. 14/10 1908-31/10 1913: H. M. Chr. Q. Jørgensen, theol. (f. 7/6 1880). Cand. mag., lærer ved Jonstrup seminarium.
961. 9/12 1908-28/2 1915: V. Falkenstjerne, fil. (f. 27/3 1882). Cand. mag.
962. 3/2 1909-14/6 1914: J. Boye Petersen, bot. (f. 5/2 1887). Lærer i Kbhvn. * CLXXXVI 25/3 1912-26/3 1913.
963. 31/3 1909-maj 1912: H. J. Haar, theol. (f. 7/9 1880). Lærer ved Femmers seminarium. * CLXXXV 17/3 1910-25/3 1912.
964. 31/3 1909-25/4 1912: V. W. Peterson, fil. (f. 24/3 1985). Gymnasielærer i Kbhvn.
965. 20/10 1909-20/4 1913: G. L. Christiansen, theol. (f. 22/2 1876). Kommunelærer i Kbhvn.
966. 20/10 1909-1/3 1910: P. F. Horstmann, theol. (f. 14/2 1881). Sgpr. i Sulsted-Ejstrup.
967. 20/10 1909-maj 1914: H. C. J. NybøIle, math. (f. 23/2 1885). Assistent i statistisk departement. * CLXXXVII 26/3 1913-12/3 1914.
968. 31/3 1910-apr. 1915: H. P. A. Borella, theol. (f. 13/1 1884). Manuduktør.
969. 31/3 1910-apr. 1915: J. J. Ring, theol. (f. 2/9 1888). Sgpr. i Givskud.
970. 26/10 1910-okt. 1912: N. H. S. L. Mosbech, theol. (f. 18/3 1886). Lic. theol., docent ved universitetet.
971. 26/10 1910-sept. 1912; Sept. 1914-: P. F. V. Sloman, fil. (f. 23/11 1885). Bibliothekar.
972. 26/10 1910-1/7 1911: M. Grue, rip. (f. 12/4 1887). Præst ved Anna-kirken i Kbhvn.
973. 26/10 1910-16/9 1913: H. Hjort, theol. (f. 9/1 1889). Lærer ved blindeinstituttet.
974. 26/10 1910-1/12 1915: Fog Christensen, theol. (f. 29/12 1889). Stud. theol.
975. 1/3 1911-31/10 1913: C. N. Roos, fil. (f. 8/10 1884). Underbibliothekar ved det kgl. bibliothek.
976. 1/3 1911-21/10 1911: J. Schack, theol. (f. 22/10 1883). Lærer ved blindeinstituttet, d. maj 1913.
977. 24/10 1911-maj 1916: N. Petersen, rip. (f. 15/1 1891). Cand. theol.
978. 6/12 1911-: P. J. Bækbo, rip. (f. 20/12 1888). Stud. theol.
979. 23/10 1912-nov. 1915: J. P. E. Pedersen, theol. (f. 7/11 1888). Dr. phil., docent ved universitetet.
980. 23/10 1912-maj 1915: Chr. Bartholdy, theol. (f. 21/3 1889). Præst paa Thurø. * CLXXXVIII 12/3 1914-12/3 1915.
981. 23/10 1912-febr. 1914: J. A. Christiansen, kem. (f. 6/9 1888). Assistent ved universitetets kemiske laboratorium.
982. 23/10 1912-febr. 1913: J. H. Helweg, fil. (f. 20/10 1885). Lærer i Kbhvn.
983. 23/4 1913-1/11 1913: C. P. O. Christiansen, fil. (f. 16/3 1887). Lærer ved Askov højskole.
984. 1/5 1913-1/12 1914: H. Rohleder, theol. (f. 13/12 1887). Præst i Vonsild-Dalby.
985. 15/10 1913-1/12 1913; 1/10 1915-: R. P. Madsen, theol. (f. 9/8 1883). Lærer i Thisted; stud. mag.
986. 1/11 1913-aug. 1914: V. N. Dalhof, fil. (f. 30/12 1887). Lærer ved Haslev gymnasium.
987. 1/11 1913-aug. 1914: K. R. Kondrup, theol. (f. 6/11 1880). Medbestyrer af Bogø kostskole.
988. 1/11 1913-aug. 1915: A. Egeberg Jensen, fil. (f 31/7 1889). Adjunkt ved Sorø akademi.
989. 1/2 1914-: J. S. Nørregaard, theol. (f. 16/5 1887). Lærer i Kbhvn. * CLXXXIX 12/3 1915
990. 1/3 1914-: S. Chr. Hanssen, bot. (f. 12/7 1887). Underbibliothekar ved universitets-bibliotheket.
991. 15/6 1914-: A. F. Andersen, math. (f. 10/2 1891). Repetent ved polyteknisk læreanstalt.
992. 14/7 1914-1/3 1916: F. V. R. Ege, bot. (f. 22/8 1887). Mag. scient.
993. 25/9 1914-1/2 1915: H. J. Helms, theol. (f. 9/9 1889). Præst i Vejle.
994. 1/12 1914-: E. J. Poulsen, theol. (f. 19/5 1890). Cand. theol.
995. 1/3 1915-: S. M. Hauge, theol. (f. 2/11 1890). Sekretær i Danmarks kristelige studenterforbund.
996. 1/3 1915-: Chr. M. Neergaard, fil. (f. 26/9 1892). Stud. mag.
997. 1/4 1915-1/10 1915: J. M. Eriksen, theol. (f. 18/8 1889). Sømandspræst i Hull.
998. 1/4 1915-20/9 1916: J. Pedersen, theol. (f. 21/7 1890). Cand. theol.
999. 1/5 1915-14/8 1920: K. Harder, theol. (f. 31/3 1885). Stud. theol.
1000. 1/10 1915-: P. Otzen, theol. (f. 22/9 1893). Stud. theol.
1001. 1/12 1915-1/9 1916: P. C. Gjelstrup, theol. (f. 19/10 1888). Præst i Ringsted.
1002. 1/3 1916-: H. B. Jespersen, kem. (f. 1/1 1893). Stud. polyt.
1003. 1/5 1916-: N. P. Chr. Nielsen, theol. (f. 3/11 1891). Cand. theol.

(( Georg Mondrup: Borchs Kollegiums historie 1825-1912. Festskrift i anledning af kollegiets 250 aars jubilæum. København: Gad, 1943. ))

BORCHS KOLLEGIUMS
EFORER OG ALUMNER
1916-1942
Fortsættelse af fortegnelsen i festskriftet ved 225 aars jubilæet.

EFORER
16. Frants Buhl, dr. theol. et phil., professor: 1914-1922
17. Einar Christian Saxtorph Biilmann, dr. phil, professor: 1922-1937
18. Jens Skouboe Nørregaard, dr. theol., professor: 1937

ALUMNER
Fortegnelsen er udarbejdet efter kollegiets protokol. Tallene angiver alumnernes nummer i alumnerækken fra kollegiets første tid. Romertallene angiver paa samme maade inspektorernes nummer. Ogsaa de alumner, der er optaget i festskriftet ved 225 aars jubilæet, men som ikke var fraflyttede, da festskriftets alumnefortegnelse blev udarbejdet, er taget med i nærværende fortegnelse. I parenthes er angivet de akademiske grader, alumnerne har erhvervet i deres alumnetid.

971. P. F. V. Sloman, stud. mag. (hist., cand.): 26/10 1910-sept. 1912; sept. 1914-okt. 1917
978. P. J. Bækbo, rip. stud. theol.: 6/12 1911-9/1 1917
985. R. P. Madsen, cand. theol.: 15/10 1913-1/12 1913; 1/10 1915-aug. 1917
989. J. S. Nørregaard, cand. theol.: 1/2 1914-3/4 1919 * CLXXXIX
990. S. Chr. Hallar, cand. mag. (bot.): 1/3 1914-27/3 1918
991. A. F. Andersen, stud. mag. (math., cand.): 15/6 1914-28/10 1919
994. E. J. Poulsen, cand. theol.: 1/12 1914-26/4 1918 * CXC
995. S. M. Hauge, cand. theol.: 1/3 1915-30/3 1917
996. Chr. M. Neergaard, stud. mag. (fil., cand.): 1/3 1915-31/8 1919 * CXCII
999. K. Harder, stud. theol. (cand.): 1/5 1915-14/8 1920
1000. P. Otzen, stud. theol. (cand.): 1/10 1915-4/10 1920
1002. H. B. Jespersen, stud. polyt. (kem., cand.): 1/3 1916-26/13 1917
1003. N. P. Chr. Nielsen, cand. theol. (cand. mag.): 1/5 1916-1/9 1918; 1/9 1923-1/2 1924
1004. L. E. Stubbe Teglbjerg, cand. theol.: 1/10 1916-28/11 1916
1005. N. O. Nielsen, rip. stud. theol. (cand.): 1/10 1916-apr. 1918
1006. N. H. Søe, stud. theol. (cand.): 1/11 1916-1/11 1921 * CXCV
1007. H. Rosting, stud. theol. (cand.): 1/1 1917-26/4 1918
1008. Kr. Krarup, rip. stud. theol. (cand.): 1/1 1917-24/2 1921
1009. Skat Rørdam Clausen, cand. theol.: 1/4 1917-11/4 1918
1010. J. Th. Høier Jensen Anker, cand. mag. (bot.): 1/5 1917-30/8 1920
1011. Sv. Bruun, cand. mag. (fil.): 1/9 1917-juli 1920 * CXCI, CXCIV
1012. H. M. Frisch, cand. mag. (fil.): 1/11 1917-1/2 1918
1013. C. F. Wiese, stud. mag.: 1/3 1918-1/9 1923 * CXCVII
1014. M. A. Degerbøl, stud. mag. (bot., cand.): 1/4 1918-1/5 1925 * CIC
1015. H. O. L. Holst, stud. theol. (cand.): 1/5 1918-1/6 1921 * CXCIII
1016. K. H. Ingholt, stud. theol. (cand.): 1/5 1918-2/2 1922
1017. Johs. Blauenfeldt, stud. theol. (cand.): 1/5 1918-1/2 1922; 1/11 1922-1/2 1924
1018. J. Bennedsen, rip. stud. theol. (cand.): 1/9 1918-1/9 1923
1019. N. J. N. Kjærsgaard, cand. theol. (cand. jur.): 1/9 1918-1/4 1922
1020. P. O. Bostrup, cand. theol.: 1/4 1919-1/5 1924
1021. G. Boldsen, mag. sc. (math.): 1/10 1919-1/11 1921
1022. A. N. B. Fich, cand. mag. (fil.): 1/11 1919-marts 1920
1023. J. G. S. Christensen, cand. mag. (hist.): 1/4 1920-1/9 1921
1024. H. Lund, stud. mag. (kem., cand.): 1/7 1920-1/10 1923 * CXCVI, CXCVIII
1025. M. H. Neiiendam, cand. theol. (dr. theol.): 1/10 1920-1/10 1923
1026. A. Bentzen, cand. theol.: 1/10 1920-9/4 1921
1027. S. R. Norrild, stud. mag. (fil., cand.): 1/10 1920-1/10 1925
1028. N. H. Christensen, rip. stud. theol. (cand.): 1/3 1921-30/5 1925
1029. C. A. Christensen, cand. theol.: 1/5 1921-30/5 1923
1030. K. A. Larsen, cand. theol.: 1/6 1921-1/9 1922
1031. J. P. P. Bukdahl, Rip. stud. mag. (hist.).: 1/10 1921-1/10 1925
1032. J. P. Møller, stud. mag. (math., cand.): 1/12 1921-1/10 1923
1033. B. S. Kornerup, cand. theol.: 1/12 1921-1/7 1922
1034. P. de Hemmer Gudme, cand. theol.: 1/3 1922-1/11 1923; 1/9 1924-1/10 1925
1035. S. J. Petersen, cand. theol.: 1/3 1922-sept. 1926
1036. S. O. E. Jacobsen, stud. theol. (cand.): 11/5 1922-1/7 1923
1037. J. F. Holdt, stud. theol. (cand.): 1/9 1922-1/5 1925 * CC
1038. C. L. Henrichsen, cand. mag. (hist.): 1/9 1923-4/7 1928 * CCI
1039. O. J. Larsen, rip. stud. theol. (cand.): 1/9 1923-23/4 1928
1040. S. E. Veibel, cand. polyt. (kem.): 1/10 1923-1/1 1925
1041. H. O. C. Bang, cand. theol.: 1/10 1923-1/10 1928
1042. V. J. Andersen, mag. sc. (math.): 1/10 1923-1/10 1928
1043. H. Fuglsang-Damgaard, cand. theol.: 1/10 1923-1/9 1924; 1/5 1925-1/11 1925
1044. K. S. Bang, stud. theol. (cand.): 1/11 1923-1/11 1925
1045. J. Kj. Jensen, stud. theol. (cand.): 1/2 1924-1/2 1929 * CCII
1046. J. P. K. Bang Jensen, stud. theol.: 1/2 1924-13/10 1927
1047. H. M. Mølholm Hansen, stud. mag. (bot., mag. sc.): 1/5 1924-1/11 1927
1048. P. Kyst, stud. theol. (cand.): 1/5 1924-27/6 1927
1049. K. Kobberø, stud. mag. (kem., cand.): 1/1 1925-1/4 1928
1050. S. A. F. Abrahams, cand. theol.: 1/9 1925-1/6 1928
1051. K. Gyring, mag. art. (fil.): 1/10 1925-1/8 1928
1052. C. O. Bøggild Andersen, mag. art. (hist.): 1/10 1925-1/4 1928
1053. H. Ebbesen, rip. stud. theol. (cand.): 1/10 1925-4/7 1929 * CCIII
1054. K. Olesen Larsen, stud. theol. (cand.): 1/11 1925-1/11 1927
1055. C. I. Ræbild, cand. theol.: 1/6 1926-1/11 1927; 1/6 1928-9/8 1930 * CCIV
1056. J. P. Grøngaard, cand. theol.: 1/9 1927-sept. 1929
1057. K. E. B. Skydsgaard, stud. theol.: 1/11 1927-25/6 1928
1058. J. Iversen, stud. mag. (bot., mag. sc.): 1/11 1927-1/11 1932
1059. L. Bentzen, stud. theol.: 1/11 1927-1/11 1932
1060. H. P. Marcussen, stud. theol. (cand.): 1/11 1927-1/11 1932
1061. E. Borup Jensen, mag. art. (fil.): 1/4 1928-25/4 1931
1062. J. M. Th. Jørgensen, cand. polyt. (kem.): 1/4 1928-9/11 1929
1063. A. Hansen, rip. stud. theol. (cand.): 1/6 1928-1/9 1930
1064. K. Grønbech, cand. mag. (fil.): 1/9 1928-17/10 1931
1065. H. Bruun, cand. mag. (hist.): 1/9 1928-1/9 1933 * CCVII
1066. G. I. Weltzer, cand. theol.: 1/10 1928-21/10 1929
1067. J. Tørsleff, cand. theol.: 1/10 1928-8/5 1929
1068. C. Møller, stud. mag. (math., mag. sc.): 1/10 1928-20/6 1931
1069. C. M. Petersen, stud. theol. (cand.): 1/11 1928-dec. 1929
1070. A. Nyholm, cand. theol. (cand. mag.): 1/2 1929-1/8 1933 * CCV
1071. V. Schou Pedersen, cand. theol.: 1/6 1929-22/10 1930; 1/6 1933-1/1 1934
1072. H. C. K. Hald, rip. stud. theol. (cand.): 1/10 1929-1/5 1933
1073. K. A. Andersen, cand. theol.: 1/11 1929-1/11 1931
1074. S. E. Krause-Jensen, cand. theol. (cand. mag.): 1/11 1929-1/11 1932
1075. T. Bjerge, cand. polyt. (kem., mag. sc.): 1/12 1929-22/5 1931 * CCVI
1076. P. V. H. Johansen, stud. theol. (cand.): 1/1 1930-1/10 1932
1077. V. Berg, cand. theol.: 1/10 1930-1/10 1931
1078. K. Eskildsen, rip. cand. theol.: 1/10 1930-1/10 1932
1079. A. P. M. Maarbjerg, stud. theol. (cand.): 1/11 1930-1/6 1933
1080. S. Jespersen, stud. mag. (fil., mag. art.): 1/5 1931-1/5 1936
1081. V. Hartelius, cand. mag. (kem.): 1/6 1931-1/5 1933 * CCVIII
1082. K. Steenberg Sørensen, cand. mag. (math.): 1/9 1931-15/9 1936
1083. Johs. Munck, cand. theol. (dr. theol.): 1/9 1931-1/5 1934
1084. E. Hammershaimb, cand. theol. (mag. art.): 1/11 1931-1/11 1936 * CCIX
1085. E. A. Harsberg, stud. mag. (fil., cand.): 1/11 1931-1/5 1937
1086. P. C. Seidelin, cand. theol.: 1/10 1932-1/11 1934; 1/9 1936-1/6 1937 * CCX
1087. C. Bollerup Christensen, cand. theol. (cand. mag.): 1/11 1932-1/5 1936
1088. H. E. Steemann Nielsen, mag. sc. (bot., dr. phil.): 1/10 1932-1/9 1935
1089. P. E. Dueholm, cand. theol.: 1/11 1932-1/9 1934
1090. V. Bavnbæk-Madsen, cand. theol.: 1/11 1932-1/11 1933
1091. N. P. Sørensen, rip. stud. theol. (cand.): 1/11 1932-nov. 1936
1092. R. W. Asmussen, mag. sc. (kem.): 1/5 1933-1/2 1937 * CCXI
1093. K. Sommer, rip. stud. theol. (cand.): 1/5 1933-1/2 1938
1094. A. E. Christensen, cand. mag. (hist.): 1/9 1933-28/2 1935
1095. P. V. Hansen, cand. theol.: 1/10 1933-1/11 1934
1096. C. E. Skjerbek, cand. theol.: 1/11 1933-1/5 1936
1097. E. C. L. Mejdahl, stud. theol. (cand.): 1/2 1934-1/2 1938
1098. A. K. Dinesen, stud. theol. (cand.): 1/5 1934-maj 1936
<1098a. Edvard Madsen, stud. teol. (cand.): 12.10.1934-1.10.1939>
1099. C. C. Fromholt Hansen, cand. theol.: 1/1 1935-juli 1937
1100. S. C. P. Gründer, stud. theol.: 12/1 1935-aug. 1937
1101. K. H. E. Jensen, cand. mag. (fil.): 1/3 1935-1/10 1935; 1/5 1937-1/10 1939
1102. J. P. C. N. Humlum, cand. mag. (bot.): 1/10 1935-1/5 1938
1103. J. Johnsen, cand. mag. (hist.): 1/11 1935-aug. 1937
1104. O. Widding, mag. art. (fil.): 1/6 1936-1/7 1938
1105. H. C. J. J. S. H. Siiger, cand. theol.: 1/6 1936-1/9 1941 * CCXII
1106. G. Johnsen, rip. stud. theol. (cand.): 1/6 1936-1/7 1940
1107. R. S. Matthiesen, cand. mag. (math.): 1/9 1936-1/4 1939 * CCXIII
1108. E. Jørgensen, cand. theol. et mag.: 1/11 1936-1/11 1937
1109. M. J. Olesen, rip. stud. theol. (cand.): 1/11 1936-1/2 1939
1110. B. N. Bak, cand. mag. (kem.): 1/2 1937-1/11 1939
1111. W. K. Reiss, cand. theol.: 1/6 1937-1/5 1938
1112. J. J. Horstmann, stud. theol. (cand.): 1/7 1937
1113. G. Mondrup, cand. mag. (fil.): 1/10 1937-1/11 1941
1114. J. Brix, cand. theol.: 1/10 1937
1115. B. Barsøe, cand. theol.: 23/10 1937-1/1 1939
1116. C. Forman, cand. polyt., stud. theol.: 1/2 1938 * CCXIV
1117. S. J. Granild, stud. theol. (cand.): 1/2 1938-1/7 1941
1118. J. C. Troelsen, mag. sc. (bot.): 1/5 1938-1/7 1939
1119. K. K. R. Gjesing-Pedersen, stud. theol. (cand.): 1/5 1938-16/2 1942
1120. L. C. R. Lisse, cand. mag. (fil.): 1/7 1938-1/9 1940
1121. V. Finnerup, rip. stud. theol. (cand.): 1/2 1939-1/1 1941
1122. H. Sørensen, cand. theol.: 1/3 1939-1/3 1940
1123. N. Bülow Møller, cand. mag. (math.): 1/4 1939-1/2 1942
1124. P. E. Heegaard, mag. sc. (bot.): 1/9 1939
1125. C. E. Westergaard-Nielsen, mag. art. (fil.): 1/10 1939 * CCXV
1126. E. Thestrup Pedersen, rip. cand. theol.: 1/10 1939-1/2 1940; 1/9 1940-1/5 1941
1127. V. Hylling Christensen, cand. mag. (math.): 1/1 1940-1/10 1940
1128. G. Ovesen, cand. theol.: 21/1 1940-1/2 1941
1129. O. Bertelsen, cand. theol.: 1/3 1940-18/7 1940
1130. F. Wisti, mag. art. (fil.).: 1/10 1940
1131. E. Høirup Knudsen, cand. theol.: 1/10 1940-1/12 1940
1132. N. O. Hofman-Bang, cand. polyt. (kem.): 1/12 1940 * CCXVI
1133. H. Grell, cand. theol.: 1/1 1941-22/9 1941
1134. N. K. Andersen, stud. theol. (cand.): 1/4 1941
1135. Th. Svendsen, rip. stud. theol.: 1/5 1941
1136. F. Lykkegaard, cand. theol.: 1/7 1941
1137. H. Thygesen Kristensen, rip. stud. polyt.: 6/9 1941
1138. K. Ostermann, cand. theol.: 1/10 1941
1139. R. Arendt, stud. theol.: 1/11 1941
1140. B. Larsen, stud. mag. (fil., cand.): 29/11 1941
1141. R. L. E. Møller, stud. theol.: 26/2 1942
1142. E. F. Hermann, cand. mag. (math.): 1/4 1942
[redigér] 1941 – 1991

(( Ernst Jonas Bencard, Martin Corfix, Charlotte Hansen, Jesper Fritz Schou-Knudsen, Louise Sihm, Jens Erik Skydsgaard, Helene Wonsbæk: Borchs Kollegium 1691-1991. Festskrift i anledning af Borchs Kollegiums 300-års jubilæum. København: Borchs Kollegium 1991. ))

BORCHS KOLLEGIUMS EFORER OG ALUMNER
1941-1991.
Denne efor- og alumnefortegnelse er en fortsættelse af den forrige i festskriftet ved 250-års jubilæet. Fortegnelsen bygger hovedsageligt på en liste fremstillet i begyndelsen af 1980’erne. Denne liste er dog blevet sammenholdt med oplysninger fra alumnekartoteket, generalforsamlingsprotokollerne, læse- og ankestueprotokollerne og IC-protokollen.
De alumner, der endnu ikke var flyttet ud, da forrige festskrift udkom, er medtaget her. I parentes angives den akademiske grad, alumnen har erhvervet i sin alumnetid. Ved angivelse af studium nævnes kun hovedfaget. Hvis udnævnelsesdatoen ikke falder sammen med indflytningsdagen, er sidstnævnte valgt. IC-embede markeres med en *. Rip. betegner (naturligvis) de “gudfrygtige” ripensere.
[Tilføjelse september 2000: I [klammer] er anført supplerende oplysninger, som hidrører fra årene 1991-2000.]

EFORER
18. Jens Skouboe Nørregaard, dr.teol., professor: 1937-1953
19. Hal Koch, dr.teol., professor: 1953-1963
20. Svend Holm-Nielsen, dr. teol., professor: 1963-1981
21. Jens Glebe-Møller, dr. teol., professor: 1981-1986
22. Jens Erik Skydsgaard, dr. phil., professor: 1986-[1998]

ALUMNER
Tilføjelse til forrige fortegnelse:
1098a. Edvard Madsen, stud. teol. (cand.): 12.10.1934-1.10.1939

1112. Julius Johannes Horstmann, stud. teol. (cand.): 1.7.1937-17.9.1942
1114. Johannes Brix, cand. teol.: 8.10.1937-1.10.1942
1116. Carsten Forman*, cand. polyt., stud. teol. (cand.): 13.2.1938-19.2.1943
1124. Poul Esbern Heegaard, mag. scient. zoologi: 1.9.1939-23.6.1943
1125. Chr. Emil Westergaard-Nielsen*, mag.art. nordisk filologi: 1.10.1939-25.8.1943
1130. Folmer Wisti, mag. art. slavisk filologi: 1.10.1940-25.4.1946
1132. Niels Ovessøn Hofman-Bang*, cand. polyt.: 1.12.1940-1.11.1944
1134. Niels Knud Andersen, stud. teol. (cand.): 1.4.1941-28.1.1944
1135. Thyge Regn Svendsen, rip., stud. teol. (cand.): 21.5.1941-17.4.1946
1136. Frede Løkkegaard, cand. teol.: 1.7.1941-15.8.1942
1137. Hans Thygesen Kristensen, rip., stud. polyt. (cand.): 6.9.1941-15.6.1947
1138. Knud Ostermann, cand. teol.: 1.10.1941-12.11.1943
1139. Rudolph Arendt, stud. teol. (cand.): 1.11.1941-27.9.1945
1140. Børge Larsen, stud. mag. engelsk (mag. art.): 29.11.1941-30.3.1946
1141. Rudolf Ludvig Eberhardt Møller, stud. teol.: 26.2.1942-30.9.1942
1142. (Evan) Frede Hermann, cand. mag. fysik: 1.4.1942-4.6.1943
1143. Christian Bakmann Christensen, stud. teol. (cand.): 1.9.1942-8.5.1943
1144. Tage Juul Kristensen, stud. teol. (cand.): 1.9.1942-1.9.1944
1145. Axel Krogh Rørbæk Madsen, stud. teol. (cand.): 15.10.1942-23.6.1943
1146. Poul Martin Christophersen, stud. teol. (cand.): 15.10.1942-30.3.1945
1147. Knud Remmer Langberg, stud. teol. (cand.): 1.3.1943-1.1.1947
1148. Erling Følner, mag. scient. matematik (dr. phil.): 1.6.1943-12.9.1945
1149. Gudni Gudjønsson*, mag. scient. botanik: 1.8.1943-15.12.1947
1150. Anders Pontoppidan Thyssen, stud. teol.: 1.8.1943-19.10.1946
1151. Anker Samuel Olsen, stud. mag. nordisk filologi: 1.9.1943-1.10.1944
1152. Poul Immanuel Jørgensen, stud. teol. (cand.): 1.10.1943-1.1.1946
1153. Ejner Larsen, cand. teol.: 1.11.1943-2.5.1944
1154. Anker Nyvang, cand. teol.: 1.2.1944-1.10.1944; 2.10.1945-1.12.1945
1155. Christian Kastberg Nielsen*, stud. teol. (cand.): 1.6.1944-6.5.1946
1156. Erik Vagn Nielsen Heinemeier, stud. teol. (cand.): 1.10.1944-1.4.1945
1157. Jørgen Laursen Vig, stud. teol. (cand.) & cand. mag. russisk: 1.10.1944-6.5.1946; 1.7.1949-1.10.1951
1158. Anders Blinkenberg Damsgaard*, rip., stud. mag. nordisk filologi (cand.): 1.10.1944-15.1.1950
1159. Palle Frede Andersen, mag. scient. kemi: 1.12.1944-14.5.1946
1160. Tage Jensen, stud. teol. (cand.): 1.6.1945-1.6.1947
1161. Christen Torben Christensen, stud. teol. (cand.): 1.6.1945-10.10.1946; 15.10.1948-15.7.1950
1162. Helge Erling Skovgaard, cand. mag. matematik (mag. sc.): 2.10.1945-1.9.1947
1163. Hans Christian Lorentzen, cand. teol.: 15.2.1946-23.8.1946; 1.3.1951-1.10.1951
1164. Mogens Hieronymus Zeuthen, cand. teol.: 15.2.1946- 2.5.1946
1165. Jens Arne Svendsen, rip. stud. teol. (cand.): 1.6.1946-10.1.1951
1166. Hans Henning Ørberg, cand. mag. engelsk: 1.6.1946-1.2.1951
1167. Laurits Tage Muus, cand. polyt. kemi: 15.6.1946-9.9.1951
1168. Orla Christiansen*, cand.teol.: 1.9.1946-1.10.1951
1169. Norman Drury Lange, stud. teol. (cand.): 1.9.1946-15.10.1947
1170. Gunnar Olaf Svane, rip., stud. mag. slavisk filologi (mag. art.): 1.9.1946-10.11.1950; 1.10.1951-27.10.1953
1171. Børge Helleskov, stud. teol. (cand.): 1.10.1946-1.8.1951
1172. Olaf Paul Emanuel Johansen, stud. teol. (cand.): 1.10.1946-24.6.1947
1173. Oluf Emil Paaske, stud. teol. (cand.): 1.12.1946-15.2.1948
1174. Poul Børge Saxe, stud. teol. (cand.): 1.12.1946-1.9.1949
1175. Jens Eriksen, cand. teol.: 1.3.1947-1.9.1947
1176. Peder Gammelgaard Poulsen*, rip., stud. teol. (cand.): 1.10.1947-1.4.1953
1177. Søren Krogh, cand. teol.: 1.10.1947-27.9.1948; 1.12.1951-1.12.1952
1178. Holger Poulsen Møller, cand. teol.: 1.10.1947-5.7.1949
1179. Elith Møller Olesen, cand. teol.: 1.10.1947-23.6.1949
1180. Bent Fuglede, stud. scient. & mag. matematik (mag. sc.): 1.10.1947-1.7.1949; 26.4.1952-4.3.1954
1181. Jørgen Erik Pedersen, cand. teol.: 15.10.1947-1.1.1950
1182. Johannes Nielsen*, stud. mag. naturhistorie og geografi: … 1.3.1948-6.3.1952; 1.2.1953-1.2.1956
1183. Preben Christian Heiberg Wernberg-Møller*, cand. teol.: 1.4.1948-1.6.1952
1184. Christian Erik Bærentzen, cand. teol.: 1.9.1949-1.6.1951
1185. Herluf Eriksen, cand. teol.: 1.9.1949-1.7.1951
1186. Frans Aage Handest, stud. mag. matematik (cand.): 1.11.1949-1.7.1955
1187. Jens Verner Olsen, stud. teol.: 1.2.1950-1.9.1951
1188. Poul Zerlang, stud. mag. dansk (cand.): 1.3.1950-10.11.1950
1189. Christian Benjamin Karstoft, cand. teol.: 1.10.1950-1.2.1951
1190. Gunner Brygmann, stud. mag. dansk (cand.): 1.1.1951-1.8.1954
1191. Torben Johannes Krogh*, cand. teol.: 1.3.1951-1.7.1955
1192. Ebbe Thonning Knudsen, stud. mag. engelsk: 1.3.1951-31.10.1953
1193. Knud Bæk Kristiansen, stud. mag. engelsk: 1.3.1951-1.3.1956
1194. Olav Christian Lindegaard*, rip., stud. teol. (cand.): 1.7.1951-17.7.1957
1195. Johannes Albinus-Jørgensen, stud. teol. (cand.): 1.9.1951-15.1.1954
1196. Hans Flemming Nicolai Helleskov, cand. teol.: 1.9.1951-1.3.1954
1197. Erik Bruun, stud. teol. (cand.): 1.10.1951-1.8.1952
1198. Benedikt Otzen, stud. teol. (cand.): 1.10.1951-1.12.1955
1199. Aksel Nielsen, stud. teol. (cand.): 1.12.1951-3.1.1954
1200. Christian Emil Jensen, mag. scient. biokemi: 1.6.1952-3.1.1954
1201. Bent Ingvar Fredskild, stud. mag. botanik (cand.): 1.8.1952-1.1.1957
1202. Andreas Bülow Davidsen, stud. teol. (cand.): 6.5.1953-1.1.1956
1203. Knud Nedergaard, cand. teol.: 1.1.1954-23.10.1957
1204. Adolf Paulsen, rip., stud. teol.: 1.1.1954-1.7.1956
1205. Finn Holten Hansen, cand. mag. engelsk: 1.3.1954-1.6.1956
1206. Hardy Højlund, cand. teol.: 1.3.1954-1.10.1956
1207. Kristian Kjeldgård, cand. teol.: 1.3.1954-1.7.1955
1208. Carl Sandø Nissen, cand. teol.: 1.3.1954-15.10.1955
1209. Kaj Rørbo, cand. mag. fysik, stud. polyt. (cand.): 1.3.1954-10.8.1957
1210. Hans Kastberg Nielsen, stud. mag. dansk (cand.): 25.10.1954-1.1.1957
1211. Poul-Henning Jørgensen, stud. teol. (cand.): 16.12.1954-1.10.1956
1212. Jørgen Ertner, stud. teol. (cand.): 1.10.1955-1.1.1957
1213. Arne Beckmann Nissen, stud. teol. (cand.): 1.10.1955-1.7.1956
1214. Søren Bülow Jensen*, stud. teol.: 1.1.1956-15.2.1962
1215. Jens Tyge Møller, cand. mag. geografi: 1.1.1956-1.5.1958
1216. Erling Albinus-Jørgensen, cand. teol.: 1.3.1956-26.7.1957
1217. Karsten Friis Johansen, cand. mag. klassisk filologi: 23.5.1956-1.7.1960
1218. Knud Rahn, cand. mag. botanik: 1.6.1956-1.6.1957
1219. Jakob Leth Balling*, cand. teol.: 1.9.1956-10.1.1963
1220. Flemming Seth Kisbye-Hansen, mag. art. klassisk filologi: 1.10.1956-21.8.1957; 12.8.1958-1.9.1958
1221. Niels Eric Grunnet, rip., stud. teol. (cand.): 27.10.1956-24.6.1960
1222. Knud Eyvin Bugge*, cand. teol.: 1.1.1957-26.10.1962
1223. Niels Kristian Kristensen, stud. teol. (cand.): 1.3.1957-1.7.1957; 21.7.1958-1.2.1960
1224. Bent Hedeboe Lumholt, cand. teol.: 1.3.1957-19.8.1958
1225. Søren Møller Giversen*, cand. teol.: 1.5.1957 -14.7.1960
1226. Peter Ferdinand Ohrt, stud. teol. (cand.): 30.9.1957-1.7.1958; 21.7.1959-20.8.1960
1227. Jens Vind, rip., stud. mag. klassisk filologi (cand.): 5.10.1957-2.2.1962; 7.5.1963-1.2.1964
1228. Bent Juhl Nielsen, cand. polyt.: 7.10.1957-16.9.1960
1229. Erik Worm Begtrup, cand. teol. et. mag.: 9.10.1957-1.2.1959
1230. Jens Erik Skydsgaard, stud. mag. klassisk filologi (cand.): 12.10.1957-30.6.1959
1231. Carl Aksel Lomholt, stud. teol. (cand.): 16.10.1957-6.10.1959
1232. Viggo Mollerup, stud. teol. (cand.): 30.10.1957-25.3.1960
1233. Erik Kyndal, cand. teol.: 25.8.1958-25.6.1960
1234. Kjeld Bertram Hansen, stud. mag. botanik (cand.): 15.9.1958-5.11.1964
1235. Karen Horsens, cand. teol.: 3.2.1959-25.7.1959; 28.9.1960-23.7.1964
1236. Svend Mån Søndergaard*, cand. teol.: 18.3.1959-3.2.1965
1237. Alfredo Munk Jensen, cand. teol.: 1.9.1959-4.1.1960
1238. Ulf Getreuer Rønnow, stud. scient. matematik (mag. sc.): 23.1.1960-30.9.1964
1239. Gideon Otto Magnus Mathias Larsen, stud. teol.: 30.1.1960-15.11.1961
1240. Theodor Friedrich Wilhelm Holzdeppe Jørgensen, stud. teol. (cand.): 25.3.1960-29.10.1961
1241. David Cornaby Favrholdt, cand. psych. & mag. art. filosofi: 30.3.1960-3.3.1961
1242. Ove Kristian Clausen*, cand. mag. tysk: 2.7.1960-7.3.1966
1243. Claus Viggo Harms*, cand. teol.: 2.8.1960-29.2.1964
1244. Jørgen Dalsgaard, rip., stud. mag. matematik (cand.): 3.8.1960-7.8.1963
1245. Hans Olav Elmquist Okkels, rip., stud. teol. (cand.): 2.9.1960-3.1.1963
1246. Leif Erik Larsen, stud. scient. kemi (mag. scient.): 5.9.1960-28.9.1963
1247. Jørgen Peder Kristian Ødvin Bukdahl, stud. teol. (cand.): 15.1.1961-1.2.1964
1248. Jørgen Balling, cand. mag. klassisk filologi: 1.3.1961-10.1.1963
1249. Shozo Fujiki, cand. teol.: 7.11.1961-15.9.1963
1250. Jonathan Jacob Jørgen Otto Motzfeldt, stud. teol. (cand.): 10.11.1961-6.7.1966
1251. Finn Ove Hvidberg-Hansen, cand. teol.: 9.2.1962-29.1.1963
1252. Hans Christian Dela, cand. teol.: 15.2.1962-7.3.1966
1253. Martha Byskov Hansen, cand. teol.: 7.11.1962-31.10.1967
1254. Jens Glebe Møller*, cand. teol. (dr. teol.): 1.11.1962-26.10.1966
1255. Bent Mikael (Mogensen) Rosendal, rip., cand. teol.: 1.2.1963-1.4.1963
1256. Ole Feldbæk, stud. mag. historie (mag. art.): 11.2.1963-2.9.1964
1257. Hans Andreas Jacobsen, cand. teol.: 2.4.1963-14.8.1967
1258. Peter Andersen*, cand. polyt.: 20.11.1963-1.7.1969
1259. Jørgen Thorgaard, stud. teol. (cand.): 27.11.1963-3.4.1965
1260. Johannes Haugaard Christensen, stud. teol.: 29.11.1963-4.7.1969
1261. Erik Nis Ostenfeld, rip., stud. mag. klassisk filologi (cand.): 15.2.1964-14.8.1967
1262. Knud Gustav Rendtorff, stud. teol. (cand.): 2.3.1964-1.8.1965
1263. Steffen Johannesen, stud. teol.: 30.5.1964-1.6.1969
1264. Jørgen Knud Henningsen, stud. teol. & polyt. (cand. polyt.): 12.9.1964-7.10.1965
1265. Flemming Lundgreen-Nielsen, cand. mag. dansk: 30.10.1964-27.9.1969
1266. Poul Einer Hansen*, mag. scient. & cand. mag. matematik: 1.11.1964-28.1.1969
1267. Hans Tybjerg*, cand. mag. botanik: 13.2.1965-9.10.1970
1268. Steffen Støvring, stud. teol. (cand.): 14.3.1965-31.1.1970
1269. Michael Eich Ussing, stud. teol. (cand.): 28.5.1965-10.2.1970
1270. Niels Kristian Refskou Poulsen, stud. teol.: 18.10.1965-6.7.1969
1271. Jens Birch Lyster, stud. teol.: 29.10.1965-1.8.1971
1272. Tyge Woetmann Nielsen, rip., stud. teol.: 2.5.1966-10.4.1971
1273. Erik Aksel Nielsen, stud. mag. dansk (cand.): 11.5.1966-21.1.1969; 15.7.1969-4.2.1972
1274. Niels Janniksen Bjerrum, mag. scient. kemi: 16.3.1967-22.8.1970
1275. Erik Bryde Thorup, stud. teol. (cand.): 3.5.1967-1.8.1969
1276. Erik Brandt, stud. teol.: 6.9.1967-1.11.1972
1277. Helge Gamrath*, cand. mag. historie: 6.9.1967-15.5.1971
1278. Niels-Jørgen Jørgensen, stud. teol.: 8.1.1968-19.10.1970
1279. Ove Cornelius Steen, rip., stud. mag. religionshistorie: 2.2.1969-1.6.1973
1280. Sussanne Rank Blegaa, stud. scient. fysik: 5.3.1969-5.9.1973; 30.9.1974-1.6.1975
1281. Thorkild Rørdam Thaning, stud. teol.: 8.8.1969-1.2.1971
1282. Benedikte Hvidt, stud. teol.: 26.8.1969-10.7.1974
1283. Niels Jørgen Cappelørn*, stud. teol.: 1.9.1969-1.7.1974
1284. John Busk-Jepsen, stud. teol.: 1.10.1969-1.9.1973
1285. Inge Lise Pedersen*, cand. mag. dansk: 1.10.1969-1.6.1971
1286. Lene Nielsen Sjørup, stud. teol.: 20.6.1970-4.8.1971
1287. Hans Anker Jørgensen, stud. teol.: 1.9.1970-1.7.1974
1288. Peter Henrik Wagner, cand. scient. botanik: 1.10.1970-1.9.1975
1289. Bo Warming, cand. scient. kemi: 1.10.1970-5.7.1972
1290. Birthe Madsen, stud. teol.: 1.2.1971-1.8.1973
1291. Elisabeth Tassing, stud. teol.: 1.2.1971-1.1.1973
1292. Viggo Haarløv, stud. mag. historie: 28.6.1971-1.11.1972
1293. Peter Haugaard Christensen, stud. teol.: 2.7.1971-1.7.1976
1294. Kristen Skriver Frandsen*, stud. teol.: 3.7.1971-1.8.1973; 1.1.1974-1.10.1975
1295. Anna Elisabeth Noack*, stud. mag. dansk: 13.8.1971-1.11.1976
1296. Henrik Pontoppidan Thyssen, stud. teol. & mag. græsk: 4.9.1971-1.9.1976
1297. Fritz Saaby Pedersen*, cand. mag. klassisk filologi: 1.2.1972-1.3.1977
1298. Niels Jørgen Guldberg Poulsen, stud. mag. historie: 13.1.1973-1.3.1978
1299. Lars Lundgreen Larsen, stud. scient. kemi: 19.1.1973-1.12.1976
1300. Knud Jørgen Jessen Holdt, stud. teol.: 1.3.1973-30.6.1975
1301. Anna Christiane Bojsen-Møller, stud. teol.: 1.6.1973-2.8.1974
1302. Ulla Merete Bruun de Neergaard, stud. mag. dansk: 9.9.1973-31.8.1978
1303. Anders Gadegaard*, stud. teol.: 20.9.1973-31.8.1978
1304. Jens Harreskov Nielsen, cand. scient. & stud. lic. scient. fysik: 1.10.1973-1.12.1975
1305. Birgit Madsen*, stud. teol.: 5.10.1973-1.1.1979
1306. Karin Friis Plum, stud. teol.: 1.10.1974-1.5.1976
1307. Jesper Yde*, stud. teol.: 26.8.1974-1.9.1979
1308. Hans Christian Sørensen, stud. teol.: 1.9.1974-1.10.1977
1309. Hanne Storebjerg*, stud. teol.: 27.4.1975-1.2.1981
1310. Ragnhild Benedikte Skovgaard Riis*, stud. mag. historie: 15.7.1975-1.2.1981
1311. Vagn Andersen, cand. teol.: 4.9.1975-27.5.1976
1312. Poul Henrichsen, stud. scient. zoologi (cand.): 1.10.1975-1.11.1979
1313. Lars Bo Mølkier, stud. scient. matematik: 10.12.1975-1.3.1981
1314. Jens Torkild Bak, stud. teol.: 10.6.1976-30.9.1978
1315. Lotte Hedeager, stud. mag. forhistorisk arkæologi (mag. art.): 24.6.1976-1.12.1979
1316. Jakob Fløe Nielsen, stud. teol.: 1.9.1976-1.1.1979
1317. Åge Rydstrøm Poulsen, stud. teol. (cand.): 1.9.1976-1.6.1979
1318. Thomas Fischer-Larsen*, stud. mag. filosofi: 21.11.1976-6.2.1982
1319. Bjarne Hultmann Petersen, stud. med. & scient. biokemi (cand. med.): 10.12.1976-1.1.1982
1320. Hanne Sigismund Nielsen, stud. mag. klassisk filologi: 12.3.1977-1.6.1979
1321. Ole Jakob Wolf, stud. teol. (cand.): 1.10.1977-31.8.1978
1322. Bjørn Poulsen, stud. mag. historie (cand.): 1.3.1978-3.3.1983
1323. Margaret Louise Hammer, stud. teol.: 1.9.1978-8.7.1979
1324. Ejgil Bank Olesen, stud. teol.: 4.9.1978-1.2.1981
1325. May Susanne Christiansen, stud. teol.: 22.9.1978-1.10.1979
1326. Jette Steffensen, stud. teol.: 29.9.1978-18.12.1982
1327. Jørgen Huggler*, stud. mag. filosofi.: 12.1.1979-12.10.1984
1328. Helle Krogh Madsen, stud. teol.: 4.1.1979-19.8.1984
1329. Sven Rune Havsteen, stud. teol.: 3.6.1979-1.7.1982; 1.7.1983-31.10.1984
1330. Karen Elisabeth Dalgaard*, stud. mag. klassisk filologi (cand.): 16.6.1979-31.1.1985
1331. Knud Vad, stud. teol.: 30.7.1979-21.12.1985
1332. Peter Ruge, stud. teol.: 1.9.1979-1.9.1980
1333. Benedikte Knudsen, stud. teol. (cand.): 30.9.1979-31.8.1984
1334. Uwe Timm, stud. scient. matematik (cand.): 17.11.1979-1.10.1983; 1.8.1984-1.6.1986
1335. Anette Jensen, stud. teol.: 2.12.1979-27.1.1984
1336. Peter Zinckernagel Nielsen, stud. mag. engelsk (cand.): 3.9.1980-8.1.1984
1337. Morten Meldgaard, stud. scient. biologi: 11.2.1981-1.4.1984
1338. Susanne Huuse, stud. teol.: 9.2.1981-1.11.1982
1339. Anders Raahauge, rip., stud. mag. litteraturvidenskab: 10.2.1981-13.9.1986
1340. Vibeke Østergaard Kristensen, stud. mag. fransk: 11.3.1981-31.9.1985
1341. Finn Såby Nielsen, stud. scient. kemi (cand.): 24.2.1982-23.6.1983
1342. Peter Laurs Sørensen, stud. mag. filosofi: 21.3.1982-13.9.1986
1343. Asgerd Inge Gudiksen*, stud. mag. nordisk filologi: 22.3.1982-1.9.1987
1344. Lena Susan Madsen, stud. scient. geologi (cand.): 30.3.1982-1.7.1987
1345. Annemarie Lund*, rip., stud. teol.: 1.10.1982-5.4.1987
1346. Niels Bjerre-Poulsen, stud. mag. historie: 10.12.1982-17.10.1985
1347. Joakim Garff*, stud. teol. (cand.): 30.1.1983-15.3.1987
1348. Anders Rørbæk Døssing, stud. scient. kemi: 4.7.1983-30.12.1987
1349. Anne-Marie Carlsen, stud. teol.: 4.2.1984-18.4.1988
1350. Anne-Hedvig Berg Sørensen, stud. scient. zoologi: 1.2.1984-25.1.1986
1351. Bent Laursen, stud. teol.: 10.3.1984-15.3.1989
1352. Anne Jespersen, stud. mag. spansk (cand.): 16.5.1984-15.9.1989
1353. Asta Gyldenkærne, stud. teol.: 4.10.1984-30.12.1987
1354. Hans Jørgen Østergaard, stud. teol.: 30.10.1984-6.3.1990
1355. Tina Esholdt, stud. teol.: 14.11.1984-22.11.1985
1356. Elisabeth Anagnostaki Moestrup, stud. mag. arabisk: 4.2.1985-28.2.1990
1357. Peter Vejleskov*, stud. mag. græsk: 14.9.1985-1.8.1990
1358. Niels Jørgen Brandt*, stud. scient. datalogi (cand.): 14.10.1985-31.5.1989
1359. Charlotte Appel, stud. mag. historie (mag. art.): 29.10.1985-31.7.1990
1360. Henrik Frank Erik Kobel, stud. teol.: 22.11.1985-1.7.1990
1361. Birthe Marie Pedersen, stud. teol.: 3.1.1986-10.12.1989
1362. Claus Ole Lundsgaard Pedersen, stud. scient. biologi: 1.2.1986-15.4.1990
1363. Ernst Jonas Bencard, rip., stud. mag. kunsthistorie: 3.9.1986-[1.9.1991]
1364. Christian Høgel, stud. mag. klassisk filologi: 27.9.1986-1.11.1989
1365. Ane Kirstine Knudsen, stud. teol.: 26.3.1987-1.7.1990
1366. Torkil Jensen*, stud. teol.: 26.4.1987-[1.3.1992] * IC 88/89
1367. Tinne Hoff Kjeldsen, stud. scient. matematik (cand.): 27.5.1987-14.8.1990
1368. Steen Holst Sørensen, stud. psych.: 20.9.1987-31.10.1990
1369. Louise Sihm*, stud. teol.: 6.2.1988-[7.2.1993] * IC 90/91
1370. Johannes Aslo-Petersen, stud. scient. biokemi: 6.2.1988-8.6.1988
1371. Hanne Elmgaard Jensen, stud. teol.: 10.6.1988-15.4.1990
1372. Jens Kobberø Skov, stud. scient. kemi: 13.10.1988-[1.12.1991]
1373. Martin Corfix*, stud. teol.: 9.4.1989-[31.8.1993] * IC 89/90
1374. Christian Max Møller, stud. act. (cand.): 21.6.1989-[1.5.1993]
1375. Jens Xenius Rasmussen, stud. mag. spansk: 25.9.1989-[7.3.1993]
1376. Ann-Claire Olsen, stud. mag. tysk: 4.12.1989-[1.9.1991]
1377. Mette Sophie Christensen, stud. mag. klassisk filologi [(cand.)]: 17.12.1989-[23.9.1992]
1378. Søren Elbæk Jensen, stud. teol.: 5.3.1990-[31.1.1994]
1379. Stine Johanna Paulsen [(g. Ramati)], stud. teol.: 1.4.1990-[28.2.1995]
1380. Tina Bjørg Rambrand, stud. scient. humanbiologi [(cand.)]: 10.5.1990-[28.9.1992]
1381. Helene Wonsbek*, rip., stud. teol.: 9.7.1990-[14.4.1993] [* IC 91/92]
1382. Jesper Fritz Schou-Knudsen, stud. mag. teatervidenskab: 25.7.1990-[15.7.1994]
1383. Kristine Ahrensbach, stud. mag. japansk: 1.8.1990-[1.2.1993]
1384. Charlotte Hansen, stud. mag. litteraturvidenskab: 21.8.1990-[25.11.1992]
1385. Henrik Larsen, stud. scient. kemi: 15.8.1990-[15.6.1994]
1386. Inger Marie Lid, stud. teol.: 1.10.1990-[31.7.1992]
1387. Christian Grønbæk, stud. scient. matematik [(cand.)]: 2.12.1990-[30.9.1994; 1.9.1995-1.3.1996]

BORCHS KOLLEGIUMS EFORER OG ALUMNER SIDEN 1991.

Kilder for alumner indflyttet indtil februar 2000: håndskreven liste i stipendiekontoret, dækkende indflytninger marts 1990-februar 2000; inspektorberetningerne i generalforsamlingsprotokollerne; inspektors alumnekartotek; rundspørge blandt alumnerne i september 2000.
Supplerende oplysninger for personer, der allerede står i fortegnelsen for 1941-1991, er tilføjet i samme fortegnelse (hvor de er sat i [klammer]). De er ikke gentaget i nærværende fortegnelse.
Ligesom i listen for 1941-1991 er de faktiske indflytningsdatoer, hvor de kan fastslås ud fra læsestueprotokollerne eller de ovennævnte kilder, foretrukket frem for udnævnelsesdatoerne. Det er ikke angivet, hvilken type dato der foreligger i hvert enkelt tilfælde.

EFORER
22. Jens Erik Skydsgaard, dr. phil., professor: 1986-1998
23. Erik Aksel Nielsen, dr. phil., docent, fra 2005 professor: 1998-2011
24. Morten Meldgaard, dr. phil., professor: 2011-2014
25. Anders Gadegaard, domprovst: 2015-2021
26. Anders Rørbæk Døssing: 2021-

ALUMNER
1388. Inger Damsholt, stud.mag. musikvidenskab (cand.; ph.d.): 15.9.1991-3.1.1993; 1.3.1996-30.9.1997; 1.12.1998-1.9.1999
1389. Kasper Pretzmann Klith Bøcher, cand.phil. med hovedfaget germansk filologi, bifag idræt (cand.mag.): 15.9.1991-26.9.1993
1390. Ken Museth, stud.scient. kemi: 12.12.1991-13.5.1993
1391. Eskil Dickmeiss*, stud.theol.: 28.3.1992-15.4.1994 * IC 92/93
1392. Pernille Lorentz Petersen, stud.psych. (cand.): 1.7.1992-15.6.1997
1393. Marianne Boesen Jensen*, stud.mag. historie (cand.): 21.8.1992-15.12.1997 * IC 93/94
1394. Kirsten Bidstrup Mortensen, cand.phil. med hovedfaget spansk, bifag italiensk: 1.10.1992-juli 1995
1395. Nanna Skall Sørensen, stud.scient. biologi (cand.): 5.10.1992-1.9.1996
1396. Helle Vibeke Hartmann*, stud.mag. tysk (fra 1994: film- og mediev.): 15.1.1993-1.9.1998 * IC 95/96
1397. Mona Møberg, stud.theol.: 20.2.1993-13.7.1993
1398. Christian Christiansen*, stud.scient. matematik (cand.): 27.2.1993-30.9.1997 * IC 94/95
1399. Trine Sofie Kjeldahl, stud.mag. fransk: 25.3.1993-1.4.1998
1400. Poul Exner Riis, stud.scient. fysik, senere stud. theol.: 1.5.1993-1.10.1997
1401. Karen Marie Bøggild, stud.theol. (cand.): 16.5.1993-1.4.1996
1402. Søren Frellesen, stud.mag. engelsk: 16.5.1993-14.5.1998
1403. Katrine Krarup, rip., stud.theol.: 15.7.1993-15.2.1997
1404. Lone Vesterdal, stud.mag. dansk (cand.): 10.9.1993-1.5.1997
1405. Maria Birgitte Themsen (g. Hjort), stud.theol. (cand.): 30.9.1993-30.7.1997
1406. Jacob Jordt Petersen*, stud.mag. dansk: 1.3.1994-15.3.1999 * IC 96/97 og 97/98
1407. Igor Grønning Simonsen, stud.theol.: 1.5.1994-30.1.2000
1408. Louis Düring-Olsen, stud.scient. biokemi: 15.7.1994-1.2.1996
1409. Michael Kvetny, stud.mag. engelsk: 29.7.1994-1.8.1999
1410. Steen Tullberg, stud.theol. (cand.): 1.10.1994-16.5.1999
1411. Sanne Schnack Jelsbak, stud.scient. biokemi, senere biologi: 1.3.1996-15.2.2001
1412. Daniel Sejer, stud. scient.kemi (cand.): 15.3.1996-15.5.1999
1413. Lars Stæhr Jensen, stud.mag. engelsk (cand.): 1.5.1996-1.5.1999
1414. Peter Bennuhr Schulz, stud.scient. biologi: 1.10.1996-1.10.2001
1415. Karen Benedicte Busk-Jepsen, stud.mag. litteraturhistorie: 1.3.1997-1.9.2002
1416. Jens Kjær Johannesen*, stud.theol.: 15.5.1997-1.10.2001 * IC 98/99
1417. Katrine Hertz Østergaard, stud.mag. litteraturvidenskab: 1.7.1997-1.7.2002
1418. Sonja Nielsen, stud.theol.: 15.8.1997-1.1.2001
1419. Jakob Sulsbrück Møller*, stud.scient. miljøkemi: 15.10.1997-1.3.2001 * IC 99/00
1420. Benedicte Wheeler Gyes, stud.theol.: 16.10.1997-1.1.2002
1421. Anne Duus Erben*, stud.mag. religionshistorie: 3.1.1998-1.12.2001 * IC 00/01
1422. Lea Engelbrecht Jensen, stud.mag. religionshistorie: 1.5.1998-1.12.2001
1423. Trine Gantriis Sørensen, stud.mag. historie: 30.5.1998-1.1.2001
1424. Mikkel Larsen, stud.mag. latin: 15.9.1998-1.4.2004
1425. Stine Lundgaard, stud.mag. fransk: 1.4.1999-1.1.2002
1426. Kent Brian Söderquist, M.A. religionsfilosofi, ph.d.-stud. teologi: 15.5.1999-1.2.2004
1427. Niels Stern, rip., stud.mag. nordisk filologi: 1.6.1999-1.10.2001
1428. Martin Røpcke, stud.mag. filosofi, senere stud.scient. datalogi: 2.6.1999-1.3.2005
1429. Karl-Otto Nymark Markussen*, stud.scient. matematik: 15.8.1999-1.10.2004 * IC 01/02
1430. Charlotte Weitze Christensen, stud.mag. folkloristik: 1.10.1999-1.11.2002
1431. Kirsten Magna Weiss Mose, stud.theol.: 30.1.2000-1.10.2003
1432. Rasmus Leth Jørnø*, stud.mag. filosofi: 1.1.2001-1.5.2005 *IC 03/04
1433. Mads Davidsen, stud.theol.: 1.1.2001-1.1.2002
1434. Michael Møller Svendsen*, stud.scient. biologi: 15.2.2001-1.9.2004 * IC 02/03
1435. Karen Kristiansen, stud.scient. biokemi: 1.3.2001-1.9.2004
1436. Liv Nørding, stud.mag. teatervidenskab: 1.10.2001-1.2.2006
1437. Andreas Wolff Hansen, stud.scient. biologi: 1.10.2001-1.1.2007
1438. Lars Bernhart Hansen, stud.theol.: 1.10.2001-15.2.2002
1439. Tine Gro Kleinert Jensen, stud.scient. biologi: 1.12.2001-1.7.2006
1440. Pernille Vincentz Rygaard Jensen, stud.mag. dansk: 15.12.2001-1.9.2004
1441. Kristian Møller Hansen, stud.mag. tysk: 1.1.2002-1.5.2007
1442. Malene Højen Lundqvist, stud.theol.: 1.1.2002-1.10.2007
1443. Tina Christensen, rip., stud.theol.: 15.3.2002-1.6.2006
1444. Lise Dürr Nielsen*, stud.theol.: 15.3.2002-15.2.2007 *IC 04/05, atter 1.6.06
1445. Morten Eskildsen, stud.scient. biologi: 15.7.2002-1.11.2004
1446. Agnete Kjeldal Wisti Lassen, stud.mag. nærorient. ark.: 1.10.2002-1.12.2007
1447. Line Hansen, stud.mag. engelsk: 1.11.2002-31.12.2002
1448. Karina Pultz, rip., stud. mag. religionsvidenskab: 1.1.2003-1.5.2004
1449. Lasse Rødsgaard Lauesen, stud.theol. (cand.): 1.9.2003-1.8.2006
1450. Finn Johannes Lyngholm Rønnow, rip., stud.theol.: 15.2.2004-1.4.2005, 1.12.2005-1.2.2007
1451. Marie Lundgaard Guðmundsson*, stud.scient. fysik: 15.4.2004-1.6.2006 *IC 05/06
1452. Lene Rotne, stud.mag. italiensk og dansk: 1.5.2004-1.12.2008
1453. Mette Munk Jensen, stud.scient. humanbiologi: 1.9.2004-1.11.2009
1454. Magnus Thorø Clausen, stud.mag. litteraturvid.: 15.9.2004-1.10.2007
1455. Kamille Sofie Tågholt, stud.act.: 15.9.2004-1.6.2010
1456. Christian Foghmar, stud.mag. kunsthistorie: 15.10.2004-15.11.2009
1457. Katja Skaanning, stud.scient. matematik: 15.11.2004-1.4.2010
1458. Lasse Westergaard Folkersen, stud. scient. biokemi: 15.3.2005-1.4.2007
1459. Line Vejbæk Nicolaisen, stud.theol.: 1.4.2005-1.12.2005
1460. Troels Krarup Frandsen*, stud.theol.: 15.5.2005-15.7.2010 *IC 06/07
1461. Allan Bo Hansen, stud.scient. fysik: 15.2.2006-1.1.2009
1462. Tune Pers, stud.scient. bioinformatik: 15.6.2006-15.9.2010
1463. Frida Guld, stud.theol.: 15.6.2006-1.1.2009
1464. Maria Christiansen*, stud.scient. fysik: 15.7.2006-1.11.2008 *IC 07/08
1465. Tanja Storgaard Christensen, stud.mag. litteraturvid.: 15.8.2006-1.11.2008
1466. Pernille Thomsen, stud.mag. litteraturvid.: 1.2.2007-1.8.2007
1467. Thomas Nørskov Nielsen, cand.scient. fysik: 1.3.2007-1.3.2012
1468. Frederik Poulsen, stud.theol.: 1.3.2007-1.9.2009
1469. Jesper Svenningsen*, stud.mag. kunsthistorie: 1.5.2007-1.3.2011 *IC 09/10
1470. Bjørn Nicola Wessel-Tolvig*, stud.mag. italiensk: 1.6.2007-1.7.2010 *IC 08/09
1471. Kirsten Lindholm Astrup, stud.mag. film- og medievidenskab: 1.8.2007-1.9.2009
1472. Tim Brandt Van Driel, stud.scient. nano: 1.10 2007-1.10.2012
1473. Tina Lysholm Hansen, stud.scient. matematik: 15.10 2007-1.6.2009
1474. Andreas Schmiegelow, stud.mag. dansk: 1.12.2007-15.9.2010
1475. Louise Munk, stud.mag. engelsk: 1.11.2008-1.12.2010
1476. Marie Hjarvard de Fine Licht, stud.mag. afrikastudier 1.11.2008-1.12.2013
1477. Anne-Katrine Faber*, stud.scient. geofysik: 1.12.2008- *IC 10/11
1478. Line Olesen, stud.mathØK.: 1.1.2009-1.4.2012
1479. Katrine Nørholm Christensen, stud.mag. dansk: 1.1.2009-1.8.2012
1480. Maria Dyrlund, rip., stud.theol.: 1.7.2009-1.10.2013
1481. Andreas P. Dornonville De La Cour, stud.theol.: 1.9.2009-1.4.2010
1482. Mette Birk, stud.mag. film- og medievidenskab: 1.9.2009-1.4.2013
1483. Sophie Lehn Brand, stud.scient kemi: 1.11.2009-1.5.2012
1484. Janus Juul Eriksen, stud.scient kemi: 1.11.2009-1.7.2012
1485. Mette Møller Jørgensen, stud.mag. kunsthistorie: 1.4.2010-1.7.2013
1486. Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, stud.theol.: 1.4.2010-2014
1487. Lykke Feld Andersen*, stud.scient. geografi: 1.6.2010-1.4.2014
1488. Karen Donskov Felter, stud.theol.: 1.7.2010-1.4.2015
1489. Kristian Bunkenborg*, stud.theol.: 15.7.2010-1.11.2015
1490. Bo Schwartz Madsen, stud.scient. fysik: 15.9.2010-1.1.2016
1491. Sara Dalgaard Christoffersen*, rip., stud.mag. pædagogik: 15.9.2010-1.4.2015
1492. Christian Overgaard Lund, stud.scient. matematik: 1.12.2010-1.10.2013
1493. Thomas Refstrup Dünweber, stud.mag. filosofi: 15.3.2011-1.11.2015
1495. Jeppe Berndsen, stud.mag. latin: 1.3.2012-1.1.2016
1496. Kasper Johansen Mygind, stud.scient. molekylær biomedicin: 1.4.2012-1.4.2017
1497. Hani Abildskov Abu Khalil, stud.mag. filosofi: 1.5.2012-1.2.2016
1498. Rasmus Fenger-Nielsen, stud.scient. geografi: 1.7.2012-1.9.2014
1499. Gitte Snefstrup, stud.mag. fransk: 1.8.2012-1.3.2015
1500. Pil Lundsager Hansen, stud.mag. etnologi: 1.10.2012-1.1.2016
1501. Pi Ariane Bresling Haase, stud.scient kemi: 1.4.2013-1.9.2015
1502. Thomas Berlok*, stud.scient. fysik: 1.7.2013-1.12.2017
1503. Mira Willkan, stud. scient. biologi: 1.10.2013-1.10.2018
1504. Ask Kjærgaard Hansen, stud.mag. litteraturvidenskab: 1.10.2013-1.4.2014
1505. Eva Theil Thomsen, stud.scient. klimaforandringer: 1.12.2013-1.9.2017
1506. Marie Reiter, stud.mag. retorik: 1.12.2013-1.1.2018
1507. Solvej Knudsen, cand.scient. fysik: 1.4.2014-1.1.2019
1508. Adam Garff, stud.theol.: 1.5.2014-1.1.2018
1509. Kristian Vejbæk Nicolaisen, stud.mag. tysk: 1.9.2014-1.3.2016
1510. Annesofie Milner, stud.hort.arch: 1.10.2014-1.7.2018
1511. Bastian Joseph Nolsøe Vaucanson*, cand.theol, ph.d.-stud.theol.: 1.3.2015-1.1.2020
1512. Patrick Mads Kvist McLaughlin, rip., cand.scient. biologi: 1.4.2015-1.3.2019
1513. Christine Maria Engelsted Risum, stud.techn. fødevarevidenskab: 1.4.2015-1.12.2017
1514. Lærke Worm Callisen*, cand.scient. geografi: 1.9.2015-1.9.2019
1515. Clara Buhl, stud.mag. musikvidenskab: 1.11.2015-1.8.2021
1516. Sarah Elizabeth Clement Toftager, cand.mag. tysk: 1.11.2015-1.3.2019
1517. Magnus Mygind, stud.scient. geografi: 1.1.2016-1.12.2019
1518. Christian Bro, stud.theol: 1.1.2016-1.6.2022
1519. Casper Lindblad Andresen, stud.mag. mellemøststudier (hebraisk) 1.1.2016-15.5.2020
1520. Sarah Dilys Ommanney, stud.mag. kunsthistorie: 1.2.2016-1.12.2017
1521. Anders Emil Østrup Jensen, stud.mag. mellemøststudier (arabisk): 1.3.2016-1.2.2021
1522. Mads Aakjær Reinert*, stud.mag. klassisk græsk: 1.4.2017-1.7.2020
1523. Katrine Gjørtsvang Lauridsen, stud.hort.arch: 1.9.2017-1.3.2021
1524. Asger Beier Berndsen*, rip., stud.mag. dansk: 1.12.2017-1.2.2022
1525. Jeppe Karnøe Knudsen, stud.mag. dansk: 1.12.2017-1.12.2022
1526. Julie Egelund Andersen*, stud.scient. biologi: 1.12.2017-1.6.2022
1527. Tea Kristina Lange Olsen, stud.theol.: 1.1.2018-1.10.2020
1528. Mikala Andersen Mul, stud.mag. litteraturvidenskab: 1.1.2018-1.8.2019
1529. Mette Juhl Jessen, stud.hort.arch: 1.8.2018-1.5.2022
1530. Christian Michelsen, stud.scient. fysik: 1.10.2018-1.5.2021
1531. Alberte Rosendal Bennedsen, stud.cand.mag. retorik: 1.1.2019-1.5.2023
1532. Oscar Volland Skøtt*, stud.theol.: 1.3.2019-01.06.2023
1533. Mette Schou, rip., stud.scient. naturressourcer og udvikling: 1.3.2019-1.9.2021
1534. Gustav Søndergaard Nymand, stud.scient. biologi-bioteknologi: 1.8.2019-1.1.2023
1535. Andreas Ole Nielsen, stud.theol.: 1.9.2019-1.7.2022
1536. Anne Bach Bentsen, stud.theol.: 1.12.2019-1.9.2020
1537. Kristoffer Emil Shelton, stud.mag. litteraturvidenskab: 1.1.2020-
1538. Anne Kathrine Blom Andersen*, stud.mag. mellemøststudier (arabisk): 15.5.2020-
1539. Helene Mølsted, stud.mag. retorik: 1.7.2020-
1540. Ida Marie Meyer Erichsen, stud.mag. dansk: 1.9.2020-1.8.2022
1541. Katharina Petersen, stud.mag. fransk og matematik: 1.10.2020-1.9.2023
1542. Steffen Vestergaard Andersen, stud.theol.:1.2.2021-
1543. Siri Vulpius, stud.med.:1.3.2021-
1544. Simon Kristian Holt, stud. theol.:1.5.2021-
1545. Olivia Bondu, stud.mag. tysk: 1.8.2021-1.10.2023
1546. Gustav Hjort, stud.med.: 1.10.2021-
1547. Martin Thoft Jensen, stud.scient. datalogi: 1.1.2022-
1548. Sif Marie Holmberg, stud.scient. naturressourcer: 1.5.2022-
1549. Ellen Inger Fabricius Harms, stud.theol.: 1.6.2022-
1550. Signe Wolff Ravneberg, stud.scient.geografi: 1.7.2022-
1551. Ditte Lindblad Jeppesen, stud.mag. asienstudier (koreansk): 1.8.2022-
1552. Mads Strange Laursen, stud.mag. retorik: 1.9.2022-1.9.2023
1553. Axel Højmark, stud.scient. machine learning og datavidenskab: 1.12.2022-
1554. Gustav Thomsen Purreskov, stud.san. sundhed og informatik: 1.1.2023-
1555. Hans Morten Reeh, stud.med.: 1.5.2023-
1556. Laura Fuglsang, stud.mag. kunsthistorie: 1.6.2023-
1557. Joachim Kaaberbøl, cand.stud.mag. sprogpsykologi: 1.8.2023-
1558. Siri Stenstrup Hjermind, stud.scient. fysik: 1.09.2023-
1559. Marie Guttman Andersen, stud.theol.: 1.10.2023- 

1560. Jeppe Peder Grejs Petersen, stud.scient. fysik: 1.1.2024-

Eforer

1. Povl Vinding, prof., højesteretsassessor, etatsråd: 1691-1712.

2. Caspar Bartholin, prof., generalprokurør, konferensråd: 1712-1733.

3. Hans Gram, prof., geheimearkivar, etatsråd: 1733-1748.

4. Ludvig Holberg, prof., baron: 1748-1754.

5. Hans Peter Anchersen, dr. jur., prof., justitsråd: 1754-1765.

6. Peder Holm, dr. theol., prof., kommunitetsprovst: 1765-1777.

7. Pefer Kofod Ancher, dr. jur., prof., konferensråd: 1777-1783.

8. Christian Gottlieb Kratzenstein, dr. phil. & med., prof.: 1783-1789.

9. Abraham Kall, prof, ordenshistoriograf, etatsråd: 1789-1821.

10. Frederik Theodor Hurtigkarl, prof., etatsråd: 1821-1829.

11. Frederik Christian Sibbern, dr. phil., prof., konferensråd: 1829-1870.

12. Johannes Magnus Valdemar Nellemann, prof., ekstraordinær assessor i højesteret (senere minister): 1870-1875.

13. August Hermann Ferdinand Carl Goos, dr. jur., prof., overinspektør ved fængselsvæsenet, ekstraordinær assessor i højesteret, kongevalgt landsthingsmand o.s.v.: siden 1875-1891.

14. Ludvig Wimmer, dr. phil. et litt., professor: 1891-1910.

15. Christian Gram, dr. med., professor, overlæge: 1910-1914.

16. Frants Buhl, dr. theol. et phil., professor: 1914-1922

17. Einar Christian Saxtorph Biilmann, dr. phil, professor: 1922-1937

18. Jens Skouboe Nørregaard, dr.teol., professor: 1937-1953

19. Hal Koch, dr.teol., professor: 1953-1963

20. Svend Holm-Nielsen, dr. teol., professor: 1963-1981

21. Jens Glebe-Møller, dr. teol., professor: 1981-1986

22. Jens Erik Skydsgaard, dr. phil., professor: 1986-1998

23. Erik Aksel Nielsen, dr. phil., docent, fra 2005 professor: 1998-2011

24. Morten Meldgaard, dr. phil., professor: 2011-2014

25. Anders Gadegaard, domprovst: 2015-2021

26. Anders Rørbæk Døssing: 2021-