Borchs kollegium har næret kimen til mange store personligheder…. blandt andet utrolig mange biskopper! Dette skyldes ganske enkelt, at Ole Borch i kollegiets fundats gav teologer forrang, således at (dygtige!) teologstuderende indtil fornylig har været talmæssig overrepræsenteret blandt beboerne. Så det er naturligt nok især de borchianske teol’er, der har opnået berømmelse og høje embeder. Et lille eksempel: Af de seksten unge mænd der i 1825 flyttede ind på det genopførte kollegium, blev tre senere biskopper, én professor i teologi, én professor i historie, to rektorer, én distriktslæge og én redaktør af den opinionsdannende avis Fædrelandet. Apropos de mange borchianer-biskopper, oplevede indbyggerne i Lolland-Falster stift i perioden fra 1831 til 1923, hvordan otte ud af ti biskopper var gamle borchianere. Dette er dog intet imod situationen i år 1735, hvor fem af kongerigets bispestole var besat af borchianere!

Et ikke ringe antal alumner har dog udmærket sig inden for andre områder end teologien, og Borchen har bidraget med klassiske arkæologer (Brøndsted og Blinkenberg), filologer (Arne Magnusson, Kalkar, Ussing og Vilhelm Thomsen), digtere (Holberg, Brorson og Peter Faber), foruden kemikere, matematikere, historikere og læger.
Herunder findes et lille udpluk af kollegiets berømteste “afdøde” – hvoraf enkelte gudskelov er nulevende. (i parentes er anført alumnenummer og -år).

Digtere

Brorson, H.A. (119, 1715-1716) biskop og salmedigter
Drachmann, Holger (fremlejer)
Faber, Peter (590, 1841-1844) digter
Holberg, Ludvig (89, 1709-1714) digter og historiker
Jørgensen, Hans Anker (1287, 1970-1974) salmedigter

Filologer og litteraturhistorikere

Garff, Joakim (1347, 1983-1987) Kierkegaard-ekspert
Kalkar, Otto Tryde (681, 1859-1860) filolog
Magnusson, Arne (7, 1691-1694) islandsk filolog
Nielsen, Erik Aksel (1273, 1966-1972) litteraturhistoriker
Nyerup, Rasmus (392, 1781-1785) litteraturhistoriker
Pedersen, Fritz Saaby (1297, 1972-1977) filolog
Thomsen, Vilhelm (717, 1865-1869 og 1870-1872) filolog
Ussing, J.L. (592, 1841-1844 og 1846-1847) filolog
Wimmer, Ludvig F.A. (693, 1860-1865) sprogforsker, runolog

Historikere, arkæologer, kunsthistorikere etc.

Allen, Carl Ferdinand (563, 1836-1838) historiker
Baden, Torkil (401, 1784-1787) kunsthistoriker
Blinkenberg, Christian (814, 1882-1887) arkæolog
Brøndsted, P.O. (481, 1803-1806) arkæolog
Kall, Abraham (300, 1759-1754) historiker
Ramus, Christian (416, 1787-1789) numismatiker
Thorsen, Peder Goth (542, 1833-1838) bibliotekar, runeforsker og historiker
Velschow, Hans Mathias (506, 1824-1829) historiker
Weilbach, Frederik (830, 1884-1888) arkitekturhistoriker

Fysikere, matematikere, astronomer og polyteknikere

Horrebow, Christian (215, 1737-1742) astronom
Johnstrup, Johannes Frederik (615, 1847-1848) geolog
Kraft, Janus (Jens) (229, 1740-1744) matematiker og filosof
Lorenz, Ludvig Valentin (650, 1854-1858) fysiker, professor ved Hærens Officersskole
Müller, Otto Frederik (269, 1751-1754) naturforsker
Oppermann, Ludvig Henrik Ferdinand (596, 1842-1843) matematiker, sprogmand og politiker
Steen, Adolph (580, 1839-1843) matematiker og politiker

Kemikere, biologer og læger

Lange, Johan (597, 1842-1846) botaniker
Petersen, Jul. Chr. (841, 1886-1890) professor i kemi
Winsløw, Jacobus (4, 1691-1696) læge

Biskopper

Aspach, Sixtus (29, 1695-1698) Ålborg 1735-1739
Balle, Nicolai Edinger (341, 1770-1771) Sjælland 1783-1808
Bindesbøll, Severin (500, 1824-1829) Ålborg og Lolland-Falster 1856-1871
Bloch, Tønne (277, 1754-1758) Ribe 1774-1786 og Fyn/Lolland-Falster 1786-1803
Bornemann, Oluf (62, 1703-1708) Bergen 1732-1747
Brammer, G.P. (511, 1824-1826) Lolland-Falster 1843-1845 og Århus 1845-1881
Brorson, H.A. (119, 1715-1716) Ribe 1741-1764
Bugge, Peder Olivarius (412, 1787-1787) Tronheim 1804-1842
Eriksen, Herluf (1185, 1949-1951) Århus 1980-1994
Fuglsang-Damgaard, Hans (1043, 1923-1924 og 1925) København 1934-1960
Hald, Haldor C.K. (1072, 1929-1933) Lolland-Falster 1964-1969
Jansen, Rasmus (339, 1770-1775) Ålborg 1806-1827
Koch, Peter Gabriel (813, 1882-1884) Ribe 1901-1922
Krog Meyer, Peter (472, 1800-1802)
Kærup, Jacob (79, 1706-1707) Christianssand 1733-1751
Laub, Hardenack O. C. (526, 1830-1833) Viborg 1854-1878
Lautrup, J.H. (499, 1824-1829) Lolland-Falster 1854-1856
Lind, P.E. (570, 1838-1843) Ålborg 1875-1888
Lindegaard, Olav Christian (1194, 1951-1957) Haderslev 1980-1999
Lintrup, Søren (22, 1693-1696) Viborg 1720-
Madsen, Peder (708, 1863-1868) Sjælland 1909-1911
Monrad, D.G. (553, 1835-1838) Lolland-Falster 1849-1854 og 1871-1887
Müller, Tage Christian (476, 1801-1806) Ribe 1833-1849
Møller, Rasmus (414, 1787-1791) Lolland-Falster 1831-1842
Nielsen, Fredrik K. (743, 1870-1873) Århus 1905-1907
Ramus, Christian (93, 1709-1711) Fyn 1732-1762
Rottbøll, Christian Michael (287, 1755-1760) Viborg 1770-1780
Schiøler, Th. L. (825, 1883-1885) Århus 1916-1931
Skat Rørdam, T. (656, 1855-1858) Sjælland 1895-1909
Sthyr, H.V. (701, 1862-1863 og 1867-1870) Lolland-Falster 1887-1899
Sørensen, H.S. (798, 1879-1881) Lolland-Falster 1903-1907 og Århus 1907-1916
Tetens, Peter Jacob (264, 1749-1754) Viborg 1781-1805
Tetens, Stephan (435, 1792-1794) Ribe 1819
Trellund, Johannes (2, 1691-1692) Viborg 1725-1735
Wegener, Casp. F.J. (785, 1876-1879 og 1881-1883) Lolland-Falster 1907-1923

Øvrige teologer

Gadegaard, Anders (1303, 1973-1979) domprovst
Geismar, Eduard (887, 1895-1897) professor i etik og religionsfilosofi
Horsens, Karen (1235, 1959 og 1960-1964) første kvindelige domprovst

Politikere

Auken, Margrethe (gris)
Hansen, Aleth Sophus (594, 1842-1845) kultusminister 1868-1869
Høgsbro, Sofus Magdalus (604, 1844-1849) medlem af Folketinget 1858-1902, formand for Folketinget 1887-1901
Moltesen, Laust Jevsen (855, 1888-1894) udenrigsminister 1926-1929
Monrad, D.G. (553, 1835-1838) biskop, medlem af den grundlovgivende forsamling, kultus-, indenrigs- og finansminister, konseilspræsident
Motzfeldt, Jonathan (1250, 1961-1966) formand for det grønlandske landsstyre 1979-1991 og 1997-2002
Müller, Tage Christian (476, 1801-1806) biskop, kongevalgt medlem af den grundlovgivende forsamling
Oppermann, Ludvig Henrik Ferdinand (596, 1842-1843) medlem af Folketinget 1849-1861
Rothe, Vigge (564, 1837-1841) jernbanedirektør, medlem af Folketinget 1849-1854
Schurmann, Jens Christopher (561, 1836-1838) medlem af den grundlovgivende forsamling og af grundlovsudvalget
Steen, Adolph (580, 1839-1843) medlem af Folketinget 1849-1852, 1854-1858 og 1864-1869

Kollegiale embedsholdere

Frølund (26, 1694-1699) efor for Valckendorf
Nyerup, Rasmus (392, 1781-1785) litteraturhistoriker, regensprovst
Lintrup, Søren (22, 1693-1696) biskop, regensprovst