Ludvig Holberg

Memini, cùm alumnus Collegii Medicèi essem, pedibus me euntem obvium haud procul Helsingora…” (Ludvig Holbergs Første Levnedsbrev s. 96, Kragelund, 1965)

 

Dansk-norsk litteraturs fader Ludvig Holberg (1684-1754) boede på Borchs Kollegium i 5 år fra 1709 til 1714. Det var før hans såkaldte poetiske raptus, der afstedkom de komedier, som han er bedst kendt for i dag. Under sin alumnetid skrev og udgav Holberg dog flere faghistoriske værker bl.a.  Introduction til de fornemste Europæiske Rigers Historie (1711).  I det første af i alt tre selvbiografiske levnedsbreve (udg. 1728) skriver Holberg  selv om sin tid på Borchs Kollegium, hvor han af de øvrige alumner blev regnet for en “fuldstændig Idiot til Latin” – som det hedder i den danske oversættelse fra latin af Christopher Maaløe. Læs hvorfor her og se beretningen om Holbergs øvrige tid som borchianer, fx om den dag hvor den kommende komediedigter blev anholdt af en landbetjent under mistanke for at være svensk spion. Den historie står her.

Holberg

Holberg på nettet

Forfatterportræt af Jens Kr. Andersen på Arkiv for dansk litteratur.

Igangværende videnskabelige online-udgivelse af samtlige Ludvig Holbergs skrifterHolbergs Første Levnedsbrev (1728).

Holbergordbogen med beskrivelse af Holbergs og oplysningstiden sprog.