BORCHS KOLLEGIUMS EFORER OG ALUMNER SIDEN 1991.

Kilder for alumner indflyttet indtil februar 2000: håndskreven liste i stipendiekontoret, dækkende indflytninger marts 1990-februar 2000; inspektorberetningerne i generalforsamlingsprotokollerne; inspektors alumnekartotek; rundspørge blandt alumnerne i september 2000.
Supplerende oplysninger for personer, der allerede står i fortegnelsen for 1941-1991, er tilføjet i samme fortegnelse (hvor de er sat i [klammer]). De er ikke gentaget i nærværende fortegnelse.
Ligesom i listen for 1941-1991 er de faktiske indflytningsdatoer, hvor de kan fastslås ud fra læsestueprotokollerne eller de ovennævnte kilder, foretrukket frem for udnævnelsesdatoerne. Det er ikke angivet, hvilken type dato der foreligger i hvert enkelt tilfælde.

EFORER
22. Jens Erik Skydsgaard, dr. phil., professor: 1986-1998
23. Erik Aksel Nielsen, dr. phil., docent, fra 2005 professor: 1998-2011
24. Morten Meldgaard, dr. phil., professor: 2011-2014
25. Anders Gadegaard, domprovst: 2015-2021
26. Anders Rørbæk Døssing: 2021-

ALUMNER
1388. Inger Damsholt, stud.mag. musikvidenskab (cand.; ph.d.): 15.9.1991-3.1.1993; 1.3.1996-30.9.1997; 1.12.1998-1.9.1999
1389. Kasper Pretzmann Klith Bøcher, cand.phil. med hovedfaget germansk filologi, bifag idræt (cand.mag.): 15.9.1991-26.9.1993
1390. Ken Museth, stud.scient. kemi: 12.12.1991-13.5.1993
1391. Eskil Dickmeiss*, stud.theol.: 28.3.1992-15.4.1994 * IC 92/93
1392. Pernille Lorentz Petersen, stud.psych. (cand.): 1.7.1992-15.6.1997
1393. Marianne Boesen Jensen*, stud.mag. historie (cand.): 21.8.1992-15.12.1997 * IC 93/94
1394. Kirsten Bidstrup Mortensen, cand.phil. med hovedfaget spansk, bifag italiensk: 1.10.1992-juli 1995
1395. Nanna Skall Sørensen, stud.scient. biologi (cand.): 5.10.1992-1.9.1996
1396. Helle Vibeke Hartmann*, stud.mag. tysk (fra 1994: film- og mediev.): 15.1.1993-1.9.1998 * IC 95/96
1397. Mona Møberg, stud.theol.: 20.2.1993-13.7.1993
1398. Christian Christiansen*, stud.scient. matematik (cand.): 27.2.1993-30.9.1997 * IC 94/95
1399. Trine Sofie Kjeldahl, stud.mag. fransk: 25.3.1993-1.4.1998
1400. Poul Exner Riis, stud.scient. fysik, senere stud. theol.: 1.5.1993-1.10.1997
1401. Karen Marie Bøggild, stud.theol. (cand.): 16.5.1993-1.4.1996
1402. Søren Frellesen, stud.mag. engelsk: 16.5.1993-14.5.1998
1403. Katrine Krarup, rip., stud.theol.: 15.7.1993-15.2.1997
1404. Lone Vesterdal, stud.mag. dansk (cand.): 10.9.1993-1.5.1997
1405. Maria Birgitte Themsen (g. Hjort), stud.theol. (cand.): 30.9.1993-30.7.1997
1406. Jacob Jordt Petersen*, stud.mag. dansk: 1.3.1994-15.3.1999 * IC 96/97 og 97/98
1407. Igor Grønning Simonsen, stud.theol.: 1.5.1994-30.1.2000
1408. Louis Düring-Olsen, stud.scient. biokemi: 15.7.1994-1.2.1996
1409. Michael Kvetny, stud.mag. engelsk: 29.7.1994-1.8.1999
1410. Steen Tullberg, stud.theol. (cand.): 1.10.1994-16.5.1999
1411. Sanne Schnack Jelsbak, stud.scient. biokemi, senere biologi: 1.3.1996-15.2.2001
1412. Daniel Sejer, stud. scient.kemi (cand.): 15.3.1996-15.5.1999
1413. Lars Stæhr Jensen, stud.mag. engelsk (cand.): 1.5.1996-1.5.1999
1414. Peter Bennuhr Schulz, stud.scient. biologi: 1.10.1996-1.10.2001
1415. Karen Benedicte Busk-Jepsen, stud.mag. litteraturhistorie: 1.3.1997-1.9.2002
1416. Jens Kjær Johannesen*, stud.theol.: 15.5.1997-1.10.2001 * IC 98/99
1417. Katrine Hertz Østergaard, stud.mag. litteraturvidenskab: 1.7.1997-1.7.2002
1418. Sonja Nielsen, stud.theol.: 15.8.1997-1.1.2001
1419. Jakob Sulsbrück Møller*, stud.scient. miljøkemi: 15.10.1997-1.3.2001 * IC 99/00
1420. Benedicte Wheeler Gyes, stud.theol.: 16.10.1997-1.1.2002
1421. Anne Duus Erben*, stud.mag. religionshistorie: 3.1.1998-1.12.2001 * IC 00/01
1422. Lea Engelbrecht Jensen, stud.mag. religionshistorie: 1.5.1998-1.12.2001
1423. Trine Gantriis Sørensen, stud.mag. historie: 30.5.1998-1.1.2001
1424. Mikkel Larsen, stud.mag. latin: 15.9.1998-1.4.2004
1425. Stine Lundgaard, stud.mag. fransk: 1.4.1999-1.1.2002
1426. Kent Brian Söderquist, M.A. religionsfilosofi, ph.d.-stud. teologi: 15.5.1999-1.2.2004
1427. Niels Stern, rip., stud.mag. nordisk filologi: 1.6.1999-1.10.2001
1428. Martin Røpcke, stud.mag. filosofi, senere stud.scient. datalogi: 2.6.1999-1.3.2005
1429. Karl-Otto Nymark Markussen*, stud.scient. matematik: 15.8.1999-1.10.2004 * IC 01/02
1430. Charlotte Weitze Christensen, stud.mag. folkloristik: 1.10.1999-1.11.2002
1431. Kirsten Magna Weiss Mose, stud.theol.: 30.1.2000-1.10.2003
1432. Rasmus Leth Jørnø*, stud.mag. filosofi: 1.1.2001-1.5.2005 *IC 03/04
1433. Mads Davidsen, stud.theol.: 1.1.2001-1.1.2002
1434. Michael Møller Svendsen*, stud.scient. biologi: 15.2.2001-1.9.2004 * IC 02/03
1435. Karen Kristiansen, stud.scient. biokemi: 1.3.2001-1.9.2004
1436. Liv Nørding, stud.mag. teatervidenskab: 1.10.2001-1.2.2006
1437. Andreas Wolff Hansen, stud.scient. biologi: 1.10.2001-1.1.2007
1438. Lars Bernhart Hansen, stud.theol.: 1.10.2001-15.2.2002
1439. Tine Gro Kleinert Jensen, stud.scient. biologi: 1.12.2001-1.7.2006
1440. Pernille Vincentz Rygaard Jensen, stud.mag. dansk: 15.12.2001-1.9.2004
1441. Kristian Møller Hansen, stud.mag. tysk: 1.1.2002-1.5.2007
1442. Malene Højen Lundqvist, stud.theol.: 1.1.2002-1.10.2007
1443. Tina Christensen, rip., stud.theol.: 15.3.2002-1.6.2006
1444. Lise Dürr Nielsen*, stud.theol.: 15.3.2002-15.2.2007 *IC 04/05, atter 1.6.06
1445. Morten Eskildsen, stud.scient. biologi: 15.7.2002-1.11.2004
1446. Agnete Kjeldal Wisti Lassen, stud.mag. nærorient. ark.: 1.10.2002-1.12.2007
1447. Line Hansen, stud.mag. engelsk: 1.11.2002-31.12.2002
1448. Karina Pultz, rip., stud. mag. religionsvidenskab: 1.1.2003-1.5.2004
1449. Lasse Rødsgaard Lauesen, stud.theol. (cand.): 1.9.2003-1.8.2006
1450. Finn Johannes Lyngholm Rønnow, rip., stud.theol.: 15.2.2004-1.4.2005, 1.12.2005-1.2.2007
1451. Marie Lundgaard Guðmundsson*, stud.scient. fysik: 15.4.2004-1.6.2006 *IC 05/06
1452. Lene Rotne, stud.mag. italiensk og dansk: 1.5.2004-1.12.2008
1453. Mette Munk Jensen, stud.scient. humanbiologi: 1.9.2004-1.11.2009
1454. Magnus Thorø Clausen, stud.mag. litteraturvid.: 15.9.2004-1.10.2007
1455. Kamille Sofie Tågholt, stud.act.: 15.9.2004-1.6.2010
1456. Christian Foghmar, stud.mag. kunsthistorie: 15.10.2004-15.11.2009
1457. Katja Skaanning, stud.scient. matematik: 15.11.2004-1.4.2010
1458. Lasse Westergaard Folkersen, stud. scient. biokemi: 15.3.2005-1.4.2007
1459. Line Vejbæk Nicolaisen, stud.theol.: 1.4.2005-1.12.2005
1460. Troels Krarup Frandsen*, stud.theol.: 15.5.2005-15.7.2010 *IC 06/07
1461. Allan Bo Hansen, stud.scient. fysik: 15.2.2006-1.1.2009
1462. Tune Pers, stud.scient. bioinformatik: 15.6.2006-15.9.2010
1463. Frida Guld, stud.theol.: 15.6.2006-1.1.2009
1464. Maria Christiansen*, stud.scient. fysik: 15.7.2006-1.11.2008 *IC 07/08
1465. Tanja Storgaard Christensen, stud.mag. litteraturvid.: 15.8.2006-1.11.2008
1466. Pernille Thomsen, stud.mag. litteraturvid.: 1.2.2007-1.8.2007
1467. Thomas Nørskov Nielsen, cand.scient. fysik: 1.3.2007-1.3.2012
1468. Frederik Poulsen, stud.theol.: 1.3.2007-1.9.2009
1469. Jesper Svenningsen*, stud.mag. kunsthistorie: 1.5.2007-1.3.2011 *IC 09/10
1470. Bjørn Nicola Wessel-Tolvig*, stud.mag. italiensk: 1.6.2007-1.7.2010 *IC 08/09
1471. Kirsten Lindholm Astrup, stud.mag. film- og medievidenskab: 1.8.2007-1.9.2009
1472. Tim Brandt Van Driel, stud.scient. nano: 1.10 2007-1.10.2012
1473. Tina Lysholm Hansen, stud.scient. matematik: 15.10 2007-1.6.2009
1474. Andreas Schmiegelow, stud.mag. dansk: 1.12.2007-15.9.2010
1475. Louise Munk, stud.mag. engelsk: 1.11.2008-1.12.2010
1476. Marie Hjarvard de Fine Licht, stud.mag. afrikastudier 1.11.2008-1.12.2013
1477. Anne-Katrine Faber*, stud.scient. geofysik: 1.12.2008- *IC 10/11
1478. Line Olesen, stud.mathØK.: 1.1.2009-1.4.2012
1479. Katrine Nørholm Christensen, stud.mag. dansk: 1.1.2009-1.8.2012
1480. Maria Dyrlund, rip., stud.theol.: 1.7.2009-1.10.2013
1481. Andreas P. Dornonville De La Cour, stud.theol.: 1.9.2009-1.4.2010
1482. Mette Birk, stud.mag. film- og medievidenskab: 1.9.2009-1.4.2013
1483. Sophie Lehn Brand, stud.scient kemi: 1.11.2009-1.5.2012
1484. Janus Juul Eriksen, stud.scient kemi: 1.11.2009-1.7.2012
1485. Mette Møller Jørgensen, stud.mag. kunsthistorie: 1.4.2010-1.7.2013
1486. Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard, stud.theol.: 1.4.2010-2014
1487. Lykke Feld Andersen*, stud.scient. geografi: 1.6.2010-1.4.2014
1488. Karen Donskov Felter, stud.theol.: 1.7.2010-1.4.2015
1489. Kristian Bunkenborg*, stud.theol.: 15.7.2010-1.11.2015
1490. Bo Schwartz Madsen, stud.scient. fysik: 15.9.2010-1.1.2016
1491. Sara Dalgaard Christoffersen*, rip., stud.mag. pædagogik: 15.9.2010-1.4.2015
1492. Christian Overgaard Lund, stud.scient. matematik: 1.12.2010-1.10.2013
1493. Thomas Refstrup Dünweber, stud.mag. filosofi: 15.3.2011-1.11.2015
1495. Jeppe Berndsen, stud.mag. latin: 1.3.2012-1.1.2016
1496. Kasper Johansen Mygind, stud.scient. molekylær biomedicin: 1.4.2012-1.4.2017
1497. Hani Abildskov Abu Khalil, stud.mag. filosofi: 1.5.2012-1.2.2016
1498. Rasmus Fenger-Nielsen, stud.scient. geografi: 1.7.2012-1.9.2014
1499. Gitte Snefstrup, stud.mag. fransk: 1.8.2012-1.3.2015
1500. Pil Lundsager Hansen, stud.mag. etnologi: 1.10.2012-1.1.2016
1501. Pi Ariane Bresling Haase, stud.scient kemi: 1.4.2013-1.9.2015
1502. Thomas Berlok*, stud.scient. fysik: 1.7.2013-1.12.2017
1503. Mira Willkan, stud. scient. biologi: 1.10.2013-1.10.2018
1504. Ask Kjærgaard Hansen, stud.mag. litteraturvidenskab: 1.10.2013-1.4.2014
1505. Eva Theil Thomsen, stud.scient. klimaforandringer: 1.12.2013-1.9.2017
1506. Marie Reiter, stud.mag. retorik: 1.12.2013-1.1.2018
1507. Solvej Knudsen, cand.scient. fysik: 1.4.2014-1.1.2019
1508. Adam Garff, stud.theol.: 1.5.2014-1.1.2018
1509. Kristian Vejbæk Nicolaisen, stud.mag. tysk: 1.9.2014-1.3.2016
1510. Annesofie Milner, stud.hort.arch: 1.10.2014-1.7.2018
1511. Bastian Joseph Nolsøe Vaucanson*, cand.theol, ph.d.-stud.theol.: 1.3.2015-1.1.2020
1512. Patrick Mads Kvist McLaughlin, rip., cand.scient. biologi: 1.4.2015-1.3.2019
1513. Christine Maria Engelsted Risum, stud.techn. fødevarevidenskab: 1.4.2015-1.12.2017
1514. Lærke Worm Callisen*, cand.scient. geografi: 1.9.2015-1.9.2019
1515. Clara Buhl, stud.mag. musikvidenskab: 1.11.2015-1.8.2021
1516. Sarah Elizabeth Clement Toftager, cand.mag. tysk: 1.11.2015-1.3.2019
1517. Magnus Mygind, stud.scient. geografi: 1.1.2016-1.12.2019
1518. Christian Bro, stud.theol: 1.1.2016-1.6.2022
1519. Casper Lindblad Andresen, stud.mag. mellemøststudier (hebraisk) 1.1.2016-15.5.2020
1520. Sarah Dilys Ommanney, stud.mag. kunsthistorie: 1.2.2016-1.12.2017
1521. Anders Emil Østrup Jensen, stud.mag. mellemøststudier (arabisk): 1.3.2016-1.2.2021
1522. Mads Aakjær Reinert*, stud.mag. klassisk græsk: 1.4.2017-1.7.2020
1523. Katrine Gjørtsvang Lauridsen, stud.hort.arch: 1.9.2017-1.3.2021
1524. Asger Beier Berndsen*, rip., stud.mag. dansk: 1.12.2017-1.2.2022
1525. Jeppe Karnøe Knudsen, stud.mag. dansk: 1.12.2017-1.12.2022
1526. Julie Egelund Andersen*, stud.scient. biologi: 1.12.2017-1.6.2022
1527. Tea Kristina Lange Olsen, stud.theol.: 1.1.2018-1.10.2020
1528. Mikala Andersen Mul, stud.mag. litteraturvidenskab: 1.1.2018-1.8.2019
1529. Mette Juhl Jessen, stud.hort.arch: 1.8.2018-1.5.2022
1530. Christian Michelsen, stud.scient. fysik: 1.10.2018-1.5.2021
1531. Alberte Rosendal Bennedsen, stud.cand.mag. retorik: 1.1.2019-1.5.2023
1532. Oscar Volland Skøtt*, stud.theol.: 1.3.2019-01.06.2023
1533. Mette Schou, rip., stud.scient. naturressourcer og udvikling: 1.3.2019-1.9.2021
1534. Gustav Søndergaard Nymand, stud.scient. biologi-bioteknologi: 1.8.2019-1.1.2023
1535. Andreas Ole Nielsen, stud.theol.: 1.9.2019-1.7.2022
1536. Anne Bach Bentsen, stud.theol.: 1.12.2019-1.9.2020
1537. Kristoffer Emil Shelton, stud.mag. litteraturvidenskab: 1.1.2020-
1538. Anne Kathrine Blom Andersen*, stud.mag. mellemøststudier (arabisk): 15.5.2020-
1539. Helene Mølsted, stud.mag. retorik: 1.7.2020-
1540. Ida Marie Meyer Erichsen, stud.mag. dansk: 1.9.2020-1.8.2022
1541. Katharina Petersen, stud.mag. fransk og matematik: 1.10.2020-
1542. Steffen Vestergaard Andersen, stud.theol.:1.2.2021-
1543. Siri Vulpius, stud.med.:1.3.2021-
1544. Simon Kristian Holt, stud. theol.:1.5.2021-
1545. Olivia Bondu, stud.mag. tysk: 1.8.2021-
1546. Gustav Hjort, stud.med.:1.10.2021-
1547. Martin Thoft Jensen, stud.scient. datalogi: 1.1.2022-
1548. Sif Marie Holmberg, stud.scient. naturressourcer: 1.5.2022-
1549. Ellen Inger Fabricius Harms, stud.theol.: 1.6.2022-
1550. Signe Wolff Ravneberg, stud.scient.geografi: 1.7.2022-
1551. Ditte Lindblad Jeppesen, stud.mag. asienstudier (koreansk): 1.8.2022-
1552. Mads Strange Laursen, stud.mag. retorik: 1.9.2022-
1553. Axel Højmark, stud.scient. machine learning og datavidenskab: 1.12.2022-
1554. Gustav Thomsen Purreskov, stud.san. sundhed og informatik: 1.1.2023-