(( Georg Mondrup: Borchs Kollegiums historie 1825-1912. Festskrift i anledning af kollegiets 250 aars jubilæum. København: Gad, 1943. ))

BORCHS KOLLEGIUMS
EFORER OG ALUMNER
1916-1942
Fortsættelse af fortegnelsen i festskriftet ved 225 aars jubilæet.

EFORER
16. Frants Buhl, dr. theol. et phil., professor: 1914-1922
17. Einar Christian Saxtorph Biilmann, dr. phil, professor: 1922-1937
18. Jens Skouboe Nørregaard, dr. theol., professor: 1937

ALUMNER
Fortegnelsen er udarbejdet efter kollegiets protokol. Tallene angiver alumnernes nummer i alumnerækken fra kollegiets første tid. Romertallene angiver paa samme maade inspektorernes nummer. Ogsaa de alumner, der er optaget i festskriftet ved 225 aars jubilæet, men som ikke var fraflyttede, da festskriftets alumnefortegnelse blev udarbejdet, er taget med i nærværende fortegnelse. I parenthes er angivet de akademiske grader, alumnerne har erhvervet i deres alumnetid.

971. P. F. V. Sloman, stud. mag. (hist., cand.): 26/10 1910-sept. 1912; sept. 1914-okt. 1917
978. P. J. Bækbo, rip. stud. theol.: 6/12 1911-9/1 1917
985. R. P. Madsen, cand. theol.: 15/10 1913-1/12 1913; 1/10 1915-aug. 1917
989. J. S. Nørregaard, cand. theol.: 1/2 1914-3/4 1919 * CLXXXIX
990. S. Chr. Hallar, cand. mag. (bot.): 1/3 1914-27/3 1918
991. A. F. Andersen, stud. mag. (math., cand.): 15/6 1914-28/10 1919
994. E. J. Poulsen, cand. theol.: 1/12 1914-26/4 1918 * CXC
995. S. M. Hauge, cand. theol.: 1/3 1915-30/3 1917
996. Chr. M. Neergaard, stud. mag. (fil., cand.): 1/3 1915-31/8 1919 * CXCII
999. K. Harder, stud. theol. (cand.): 1/5 1915-14/8 1920
1000. P. Otzen, stud. theol. (cand.): 1/10 1915-4/10 1920
1002. H. B. Jespersen, stud. polyt. (kem., cand.): 1/3 1916-26/13 1917
1003. N. P. Chr. Nielsen, cand. theol. (cand. mag.): 1/5 1916-1/9 1918; 1/9 1923-1/2 1924
1004. L. E. Stubbe Teglbjerg, cand. theol.: 1/10 1916-28/11 1916
1005. N. O. Nielsen, rip. stud. theol. (cand.): 1/10 1916-apr. 1918
1006. N. H. Søe, stud. theol. (cand.): 1/11 1916-1/11 1921 * CXCV
1007. H. Rosting, stud. theol. (cand.): 1/1 1917-26/4 1918
1008. Kr. Krarup, rip. stud. theol. (cand.): 1/1 1917-24/2 1921
1009. Skat Rørdam Clausen, cand. theol.: 1/4 1917-11/4 1918
1010. J. Th. Høier Jensen Anker, cand. mag. (bot.): 1/5 1917-30/8 1920
1011. Sv. Bruun, cand. mag. (fil.): 1/9 1917-juli 1920 * CXCI, CXCIV
1012. H. M. Frisch, cand. mag. (fil.): 1/11 1917-1/2 1918
1013. C. F. Wiese, stud. mag.: 1/3 1918-1/9 1923 * CXCVII
1014. M. A. Degerbøl, stud. mag. (bot., cand.): 1/4 1918-1/5 1925 * CIC
1015. H. O. L. Holst, stud. theol. (cand.): 1/5 1918-1/6 1921 * CXCIII
1016. K. H. Ingholt, stud. theol. (cand.): 1/5 1918-2/2 1922
1017. Johs. Blauenfeldt, stud. theol. (cand.): 1/5 1918-1/2 1922; 1/11 1922-1/2 1924
1018. J. Bennedsen, rip. stud. theol. (cand.): 1/9 1918-1/9 1923
1019. N. J. N. Kjærsgaard, cand. theol. (cand. jur.): 1/9 1918-1/4 1922
1020. P. O. Bostrup, cand. theol.: 1/4 1919-1/5 1924
1021. G. Boldsen, mag. sc. (math.): 1/10 1919-1/11 1921
1022. A. N. B. Fich, cand. mag. (fil.): 1/11 1919-marts 1920
1023. J. G. S. Christensen, cand. mag. (hist.): 1/4 1920-1/9 1921
1024. H. Lund, stud. mag. (kem., cand.): 1/7 1920-1/10 1923 * CXCVI, CXCVIII
1025. M. H. Neiiendam, cand. theol. (dr. theol.): 1/10 1920-1/10 1923
1026. A. Bentzen, cand. theol.: 1/10 1920-9/4 1921
1027. S. R. Norrild, stud. mag. (fil., cand.): 1/10 1920-1/10 1925
1028. N. H. Christensen, rip. stud. theol. (cand.): 1/3 1921-30/5 1925
1029. C. A. Christensen, cand. theol.: 1/5 1921-30/5 1923
1030. K. A. Larsen, cand. theol.: 1/6 1921-1/9 1922
1031. J. P. P. Bukdahl, Rip. stud. mag. (hist.).: 1/10 1921-1/10 1925
1032. J. P. Møller, stud. mag. (math., cand.): 1/12 1921-1/10 1923
1033. B. S. Kornerup, cand. theol.: 1/12 1921-1/7 1922
1034. P. de Hemmer Gudme, cand. theol.: 1/3 1922-1/11 1923; 1/9 1924-1/10 1925
1035. S. J. Petersen, cand. theol.: 1/3 1922-sept. 1926
1036. S. O. E. Jacobsen, stud. theol. (cand.): 11/5 1922-1/7 1923
1037. J. F. Holdt, stud. theol. (cand.): 1/9 1922-1/5 1925 * CC
1038. C. L. Henrichsen, cand. mag. (hist.): 1/9 1923-4/7 1928 * CCI
1039. O. J. Larsen, rip. stud. theol. (cand.): 1/9 1923-23/4 1928
1040. S. E. Veibel, cand. polyt. (kem.): 1/10 1923-1/1 1925
1041. H. O. C. Bang, cand. theol.: 1/10 1923-1/10 1928
1042. V. J. Andersen, mag. sc. (math.): 1/10 1923-1/10 1928
1043. H. Fuglsang-Damgaard, cand. theol.: 1/10 1923-1/9 1924; 1/5 1925-1/11 1925
1044. K. S. Bang, stud. theol. (cand.): 1/11 1923-1/11 1925
1045. J. Kj. Jensen, stud. theol. (cand.): 1/2 1924-1/2 1929 * CCII
1046. J. P. K. Bang Jensen, stud. theol.: 1/2 1924-13/10 1927
1047. H. M. Mølholm Hansen, stud. mag. (bot., mag. sc.): 1/5 1924-1/11 1927
1048. P. Kyst, stud. theol. (cand.): 1/5 1924-27/6 1927
1049. K. Kobberø, stud. mag. (kem., cand.): 1/1 1925-1/4 1928
1050. S. A. F. Abrahams, cand. theol.: 1/9 1925-1/6 1928
1051. K. Gyring, mag. art. (fil.): 1/10 1925-1/8 1928
1052. C. O. Bøggild Andersen, mag. art. (hist.): 1/10 1925-1/4 1928
1053. H. Ebbesen, rip. stud. theol. (cand.): 1/10 1925-4/7 1929 * CCIII
1054. K. Olesen Larsen, stud. theol. (cand.): 1/11 1925-1/11 1927
1055. C. I. Ræbild, cand. theol.: 1/6 1926-1/11 1927; 1/6 1928-9/8 1930 * CCIV
1056. J. P. Grøngaard, cand. theol.: 1/9 1927-sept. 1929
1057. K. E. B. Skydsgaard, stud. theol.: 1/11 1927-25/6 1928
1058. J. Iversen, stud. mag. (bot., mag. sc.): 1/11 1927-1/11 1932
1059. L. Bentzen, stud. theol.: 1/11 1927-1/11 1932
1060. H. P. Marcussen, stud. theol. (cand.): 1/11 1927-1/11 1932
1061. E. Borup Jensen, mag. art. (fil.): 1/4 1928-25/4 1931
1062. J. M. Th. Jørgensen, cand. polyt. (kem.): 1/4 1928-9/11 1929
1063. A. Hansen, rip. stud. theol. (cand.): 1/6 1928-1/9 1930
1064. K. Grønbech, cand. mag. (fil.): 1/9 1928-17/10 1931
1065. H. Bruun, cand. mag. (hist.): 1/9 1928-1/9 1933 * CCVII
1066. G. I. Weltzer, cand. theol.: 1/10 1928-21/10 1929
1067. J. Tørsleff, cand. theol.: 1/10 1928-8/5 1929
1068. C. Møller, stud. mag. (math., mag. sc.): 1/10 1928-20/6 1931
1069. C. M. Petersen, stud. theol. (cand.): 1/11 1928-dec. 1929
1070. A. Nyholm, cand. theol. (cand. mag.): 1/2 1929-1/8 1933 * CCV
1071. V. Schou Pedersen, cand. theol.: 1/6 1929-22/10 1930; 1/6 1933-1/1 1934
1072. H. C. K. Hald, rip. stud. theol. (cand.): 1/10 1929-1/5 1933
1073. K. A. Andersen, cand. theol.: 1/11 1929-1/11 1931
1074. S. E. Krause-Jensen, cand. theol. (cand. mag.): 1/11 1929-1/11 1932
1075. T. Bjerge, cand. polyt. (kem., mag. sc.): 1/12 1929-22/5 1931 * CCVI
1076. P. V. H. Johansen, stud. theol. (cand.): 1/1 1930-1/10 1932
1077. V. Berg, cand. theol.: 1/10 1930-1/10 1931
1078. K. Eskildsen, rip. cand. theol.: 1/10 1930-1/10 1932
1079. A. P. M. Maarbjerg, stud. theol. (cand.): 1/11 1930-1/6 1933
1080. S. Jespersen, stud. mag. (fil., mag. art.): 1/5 1931-1/5 1936
1081. V. Hartelius, cand. mag. (kem.): 1/6 1931-1/5 1933 * CCVIII
1082. K. Steenberg Sørensen, cand. mag. (math.): 1/9 1931-15/9 1936
1083. Johs. Munck, cand. theol. (dr. theol.): 1/9 1931-1/5 1934
1084. E. Hammershaimb, cand. theol. (mag. art.): 1/11 1931-1/11 1936 * CCIX
1085. E. A. Harsberg, stud. mag. (fil., cand.): 1/11 1931-1/5 1937
1086. P. C. Seidelin, cand. theol.: 1/10 1932-1/11 1934; 1/9 1936-1/6 1937 * CCX
1087. C. Bollerup Christensen, cand. theol. (cand. mag.): 1/11 1932-1/5 1936
1088. H. E. Steemann Nielsen, mag. sc. (bot., dr. phil.): 1/10 1932-1/9 1935
1089. P. E. Dueholm, cand. theol.: 1/11 1932-1/9 1934
1090. V. Bavnbæk-Madsen, cand. theol.: 1/11 1932-1/11 1933
1091. N. P. Sørensen, rip. stud. theol. (cand.): 1/11 1932-nov. 1936
1092. R. W. Asmussen, mag. sc. (kem.): 1/5 1933-1/2 1937 * CCXI
1093. K. Sommer, rip. stud. theol. (cand.): 1/5 1933-1/2 1938
1094. A. E. Christensen, cand. mag. (hist.): 1/9 1933-28/2 1935
1095. P. V. Hansen, cand. theol.: 1/10 1933-1/11 1934
1096. C. E. Skjerbek, cand. theol.: 1/11 1933-1/5 1936
1097. E. C. L. Mejdahl, stud. theol. (cand.): 1/2 1934-1/2 1938
1098. A. K. Dinesen, stud. theol. (cand.): 1/5 1934-maj 1936
<1098a. Edvard Madsen, stud. teol. (cand.): 12.10.1934-1.10.1939>
1099. C. C. Fromholt Hansen, cand. theol.: 1/1 1935-juli 1937
1100. S. C. P. Gründer, stud. theol.: 12/1 1935-aug. 1937
1101. K. H. E. Jensen, cand. mag. (fil.): 1/3 1935-1/10 1935; 1/5 1937-1/10 1939
1102. J. P. C. N. Humlum, cand. mag. (bot.): 1/10 1935-1/5 1938
1103. J. Johnsen, cand. mag. (hist.): 1/11 1935-aug. 1937
1104. O. Widding, mag. art. (fil.): 1/6 1936-1/7 1938
1105. H. C. J. J. S. H. Siiger, cand. theol.: 1/6 1936-1/9 1941 * CCXII
1106. G. Johnsen, rip. stud. theol. (cand.): 1/6 1936-1/7 1940
1107. R. S. Matthiesen, cand. mag. (math.): 1/9 1936-1/4 1939 * CCXIII
1108. E. Jørgensen, cand. theol. et mag.: 1/11 1936-1/11 1937
1109. M. J. Olesen, rip. stud. theol. (cand.): 1/11 1936-1/2 1939
1110. B. N. Bak, cand. mag. (kem.): 1/2 1937-1/11 1939
1111. W. K. Reiss, cand. theol.: 1/6 1937-1/5 1938
1112. J. J. Horstmann, stud. theol. (cand.): 1/7 1937
1113. G. Mondrup, cand. mag. (fil.): 1/10 1937-1/11 1941
1114. J. Brix, cand. theol.: 1/10 1937
1115. B. Barsøe, cand. theol.: 23/10 1937-1/1 1939
1116. C. Forman, cand. polyt., stud. theol.: 1/2 1938 * CCXIV
1117. S. J. Granild, stud. theol. (cand.): 1/2 1938-1/7 1941
1118. J. C. Troelsen, mag. sc. (bot.): 1/5 1938-1/7 1939
1119. K. K. R. Gjesing-Pedersen, stud. theol. (cand.): 1/5 1938-16/2 1942
1120. L. C. R. Lisse, cand. mag. (fil.): 1/7 1938-1/9 1940
1121. V. Finnerup, rip. stud. theol. (cand.): 1/2 1939-1/1 1941
1122. H. Sørensen, cand. theol.: 1/3 1939-1/3 1940
1123. N. Bülow Møller, cand. mag. (math.): 1/4 1939-1/2 1942
1124. P. E. Heegaard, mag. sc. (bot.): 1/9 1939
1125. C. E. Westergaard-Nielsen, mag. art. (fil.): 1/10 1939 * CCXV
1126. E. Thestrup Pedersen, rip. cand. theol.: 1/10 1939-1/2 1940; 1/9 1940-1/5 1941
1127. V. Hylling Christensen, cand. mag. (math.): 1/1 1940-1/10 1940
1128. G. Ovesen, cand. theol.: 21/1 1940-1/2 1941
1129. O. Bertelsen, cand. theol.: 1/3 1940-18/7 1940
1130. F. Wisti, mag. art. (fil.).: 1/10 1940
1131. E. Høirup Knudsen, cand. theol.: 1/10 1940-1/12 1940
1132. N. O. Hofman-Bang, cand. polyt. (kem.): 1/12 1940 * CCXVI
1133. H. Grell, cand. theol.: 1/1 1941-22/9 1941
1134. N. K. Andersen, stud. theol. (cand.): 1/4 1941
1135. Th. Svendsen, rip. stud. theol.: 1/5 1941
1136. F. Lykkegaard, cand. theol.: 1/7 1941
1137. H. Thygesen Kristensen, rip. stud. polyt.: 6/9 1941
1138. K. Ostermann, cand. theol.: 1/10 1941
1139. R. Arendt, stud. theol.: 1/11 1941
1140. B. Larsen, stud. mag. (fil., cand.): 29/11 1941
1141. R. L. E. Møller, stud. theol.: 26/2 1942
1142. E. F. Hermann, cand. mag. (math.): 1/4 1942
[redigér] 1941 – 1991

(( Ernst Jonas Bencard, Martin Corfix, Charlotte Hansen, Jesper Fritz Schou-Knudsen, Louise Sihm, Jens Erik Skydsgaard, Helene Wonsbæk: Borchs Kollegium 1691-1991. Festskrift i anledning af Borchs Kollegiums 300-års jubilæum. København: Borchs Kollegium 1991. ))

BORCHS KOLLEGIUMS EFORER OG ALUMNER
1941-1991.
Denne efor- og alumnefortegnelse er en fortsættelse af den forrige i festskriftet ved 250-års jubilæet. Fortegnelsen bygger hovedsageligt på en liste fremstillet i begyndelsen af 1980’erne. Denne liste er dog blevet sammenholdt med oplysninger fra alumnekartoteket, generalforsamlingsprotokollerne, læse- og ankestueprotokollerne og IC-protokollen.
De alumner, der endnu ikke var flyttet ud, da forrige festskrift udkom, er medtaget her. I parentes angives den akademiske grad, alumnen har erhvervet i sin alumnetid. Ved angivelse af studium nævnes kun hovedfaget. Hvis udnævnelsesdatoen ikke falder sammen med indflytningsdagen, er sidstnævnte valgt. IC-embede markeres med en *. Rip. betegner (naturligvis) de “gudfrygtige” ripensere.
[Tilføjelse september 2000: I [klammer] er anført supplerende oplysninger, som hidrører fra årene 1991-2000.]

EFORER
18. Jens Skouboe Nørregaard, dr.teol., professor: 1937-1953
19. Hal Koch, dr.teol., professor: 1953-1963
20. Svend Holm-Nielsen, dr. teol., professor: 1963-1981
21. Jens Glebe-Møller, dr. teol., professor: 1981-1986
22. Jens Erik Skydsgaard, dr. phil., professor: 1986-[1998]

ALUMNER
Tilføjelse til forrige fortegnelse:
1098a. Edvard Madsen, stud. teol. (cand.): 12.10.1934-1.10.1939

1112. Julius Johannes Horstmann, stud. teol. (cand.): 1.7.1937-17.9.1942
1114. Johannes Brix, cand. teol.: 8.10.1937-1.10.1942
1116. Carsten Forman*, cand. polyt., stud. teol. (cand.): 13.2.1938-19.2.1943
1124. Poul Esbern Heegaard, mag. scient. zoologi: 1.9.1939-23.6.1943
1125. Chr. Emil Westergaard-Nielsen*, mag.art. nordisk filologi: 1.10.1939-25.8.1943
1130. Folmer Wisti, mag. art. slavisk filologi: 1.10.1940-25.4.1946
1132. Niels Ovessøn Hofman-Bang*, cand. polyt.: 1.12.1940-1.11.1944
1134. Niels Knud Andersen, stud. teol. (cand.): 1.4.1941-28.1.1944
1135. Thyge Regn Svendsen, rip., stud. teol. (cand.): 21.5.1941-17.4.1946
1136. Frede Løkkegaard, cand. teol.: 1.7.1941-15.8.1942
1137. Hans Thygesen Kristensen, rip., stud. polyt. (cand.): 6.9.1941-15.6.1947
1138. Knud Ostermann, cand. teol.: 1.10.1941-12.11.1943
1139. Rudolph Arendt, stud. teol. (cand.): 1.11.1941-27.9.1945
1140. Børge Larsen, stud. mag. engelsk (mag. art.): 29.11.1941-30.3.1946
1141. Rudolf Ludvig Eberhardt Møller, stud. teol.: 26.2.1942-30.9.1942
1142. (Evan) Frede Hermann, cand. mag. fysik: 1.4.1942-4.6.1943
1143. Christian Bakmann Christensen, stud. teol. (cand.): 1.9.1942-8.5.1943
1144. Tage Juul Kristensen, stud. teol. (cand.): 1.9.1942-1.9.1944
1145. Axel Krogh Rørbæk Madsen, stud. teol. (cand.): 15.10.1942-23.6.1943
1146. Poul Martin Christophersen, stud. teol. (cand.): 15.10.1942-30.3.1945
1147. Knud Remmer Langberg, stud. teol. (cand.): 1.3.1943-1.1.1947
1148. Erling Følner, mag. scient. matematik (dr. phil.): 1.6.1943-12.9.1945
1149. Gudni Gudjønsson*, mag. scient. botanik: 1.8.1943-15.12.1947
1150. Anders Pontoppidan Thyssen, stud. teol.: 1.8.1943-19.10.1946
1151. Anker Samuel Olsen, stud. mag. nordisk filologi: 1.9.1943-1.10.1944
1152. Poul Immanuel Jørgensen, stud. teol. (cand.): 1.10.1943-1.1.1946
1153. Ejner Larsen, cand. teol.: 1.11.1943-2.5.1944
1154. Anker Nyvang, cand. teol.: 1.2.1944-1.10.1944; 2.10.1945-1.12.1945
1155. Christian Kastberg Nielsen*, stud. teol. (cand.): 1.6.1944-6.5.1946
1156. Erik Vagn Nielsen Heinemeier, stud. teol. (cand.): 1.10.1944-1.4.1945
1157. Jørgen Laursen Vig, stud. teol. (cand.) & cand. mag. russisk: 1.10.1944-6.5.1946; 1.7.1949-1.10.1951
1158. Anders Blinkenberg Damsgaard*, rip., stud. mag. nordisk filologi (cand.): 1.10.1944-15.1.1950
1159. Palle Frede Andersen, mag. scient. kemi: 1.12.1944-14.5.1946
1160. Tage Jensen, stud. teol. (cand.): 1.6.1945-1.6.1947
1161. Christen Torben Christensen, stud. teol. (cand.): 1.6.1945-10.10.1946; 15.10.1948-15.7.1950
1162. Helge Erling Skovgaard, cand. mag. matematik (mag. sc.): 2.10.1945-1.9.1947
1163. Hans Christian Lorentzen, cand. teol.: 15.2.1946-23.8.1946; 1.3.1951-1.10.1951
1164. Mogens Hieronymus Zeuthen, cand. teol.: 15.2.1946- 2.5.1946
1165. Jens Arne Svendsen, rip. stud. teol. (cand.): 1.6.1946-10.1.1951
1166. Hans Henning Ørberg, cand. mag. engelsk: 1.6.1946-1.2.1951
1167. Laurits Tage Muus, cand. polyt. kemi: 15.6.1946-9.9.1951
1168. Orla Christiansen*, cand.teol.: 1.9.1946-1.10.1951
1169. Norman Drury Lange, stud. teol. (cand.): 1.9.1946-15.10.1947
1170. Gunnar Olaf Svane, rip., stud. mag. slavisk filologi (mag. art.): 1.9.1946-10.11.1950; 1.10.1951-27.10.1953
1171. Børge Helleskov, stud. teol. (cand.): 1.10.1946-1.8.1951
1172. Olaf Paul Emanuel Johansen, stud. teol. (cand.): 1.10.1946-24.6.1947
1173. Oluf Emil Paaske, stud. teol. (cand.): 1.12.1946-15.2.1948
1174. Poul Børge Saxe, stud. teol. (cand.): 1.12.1946-1.9.1949
1175. Jens Eriksen, cand. teol.: 1.3.1947-1.9.1947
1176. Peder Gammelgaard Poulsen*, rip., stud. teol. (cand.): 1.10.1947-1.4.1953
1177. Søren Krogh, cand. teol.: 1.10.1947-27.9.1948; 1.12.1951-1.12.1952
1178. Holger Poulsen Møller, cand. teol.: 1.10.1947-5.7.1949
1179. Elith Møller Olesen, cand. teol.: 1.10.1947-23.6.1949
1180. Bent Fuglede, stud. scient. & mag. matematik (mag. sc.): 1.10.1947-1.7.1949; 26.4.1952-4.3.1954
1181. Jørgen Erik Pedersen, cand. teol.: 15.10.1947-1.1.1950
1182. Johannes Nielsen*, stud. mag. naturhistorie og geografi: … 1.3.1948-6.3.1952; 1.2.1953-1.2.1956
1183. Preben Christian Heiberg Wernberg-Møller*, cand. teol.: 1.4.1948-1.6.1952
1184. Christian Erik Bærentzen, cand. teol.: 1.9.1949-1.6.1951
1185. Herluf Eriksen, cand. teol.: 1.9.1949-1.7.1951
1186. Frans Aage Handest, stud. mag. matematik (cand.): 1.11.1949-1.7.1955
1187. Jens Verner Olsen, stud. teol.: 1.2.1950-1.9.1951
1188. Poul Zerlang, stud. mag. dansk (cand.): 1.3.1950-10.11.1950
1189. Christian Benjamin Karstoft, cand. teol.: 1.10.1950-1.2.1951
1190. Gunner Brygmann, stud. mag. dansk (cand.): 1.1.1951-1.8.1954
1191. Torben Johannes Krogh*, cand. teol.: 1.3.1951-1.7.1955
1192. Ebbe Thonning Knudsen, stud. mag. engelsk: 1.3.1951-31.10.1953
1193. Knud Bæk Kristiansen, stud. mag. engelsk: 1.3.1951-1.3.1956
1194. Olav Christian Lindegaard*, rip., stud. teol. (cand.): 1.7.1951-17.7.1957
1195. Johannes Albinus-Jørgensen, stud. teol. (cand.): 1.9.1951-15.1.1954
1196. Hans Flemming Nicolai Helleskov, cand. teol.: 1.9.1951-1.3.1954
1197. Erik Bruun, stud. teol. (cand.): 1.10.1951-1.8.1952
1198. Benedikt Otzen, stud. teol. (cand.): 1.10.1951-1.12.1955
1199. Aksel Nielsen, stud. teol. (cand.): 1.12.1951-3.1.1954
1200. Christian Emil Jensen, mag. scient. biokemi: 1.6.1952-3.1.1954
1201. Bent Ingvar Fredskild, stud. mag. botanik (cand.): 1.8.1952-1.1.1957
1202. Andreas Bülow Davidsen, stud. teol. (cand.): 6.5.1953-1.1.1956
1203. Knud Nedergaard, cand. teol.: 1.1.1954-23.10.1957
1204. Adolf Paulsen, rip., stud. teol.: 1.1.1954-1.7.1956
1205. Finn Holten Hansen, cand. mag. engelsk: 1.3.1954-1.6.1956
1206. Hardy Højlund, cand. teol.: 1.3.1954-1.10.1956
1207. Kristian Kjeldgård, cand. teol.: 1.3.1954-1.7.1955
1208. Carl Sandø Nissen, cand. teol.: 1.3.1954-15.10.1955
1209. Kaj Rørbo, cand. mag. fysik, stud. polyt. (cand.): 1.3.1954-10.8.1957
1210. Hans Kastberg Nielsen, stud. mag. dansk (cand.): 25.10.1954-1.1.1957
1211. Poul-Henning Jørgensen, stud. teol. (cand.): 16.12.1954-1.10.1956
1212. Jørgen Ertner, stud. teol. (cand.): 1.10.1955-1.1.1957
1213. Arne Beckmann Nissen, stud. teol. (cand.): 1.10.1955-1.7.1956
1214. Søren Bülow Jensen*, stud. teol.: 1.1.1956-15.2.1962
1215. Jens Tyge Møller, cand. mag. geografi: 1.1.1956-1.5.1958
1216. Erling Albinus-Jørgensen, cand. teol.: 1.3.1956-26.7.1957
1217. Karsten Friis Johansen, cand. mag. klassisk filologi: 23.5.1956-1.7.1960
1218. Knud Rahn, cand. mag. botanik: 1.6.1956-1.6.1957
1219. Jakob Leth Balling*, cand. teol.: 1.9.1956-10.1.1963
1220. Flemming Seth Kisbye-Hansen, mag. art. klassisk filologi: 1.10.1956-21.8.1957; 12.8.1958-1.9.1958
1221. Niels Eric Grunnet, rip., stud. teol. (cand.): 27.10.1956-24.6.1960
1222. Knud Eyvin Bugge*, cand. teol.: 1.1.1957-26.10.1962
1223. Niels Kristian Kristensen, stud. teol. (cand.): 1.3.1957-1.7.1957; 21.7.1958-1.2.1960
1224. Bent Hedeboe Lumholt, cand. teol.: 1.3.1957-19.8.1958
1225. Søren Møller Giversen*, cand. teol.: 1.5.1957 -14.7.1960
1226. Peter Ferdinand Ohrt, stud. teol. (cand.): 30.9.1957-1.7.1958; 21.7.1959-20.8.1960
1227. Jens Vind, rip., stud. mag. klassisk filologi (cand.): 5.10.1957-2.2.1962; 7.5.1963-1.2.1964
1228. Bent Juhl Nielsen, cand. polyt.: 7.10.1957-16.9.1960
1229. Erik Worm Begtrup, cand. teol. et. mag.: 9.10.1957-1.2.1959
1230. Jens Erik Skydsgaard, stud. mag. klassisk filologi (cand.): 12.10.1957-30.6.1959
1231. Carl Aksel Lomholt, stud. teol. (cand.): 16.10.1957-6.10.1959
1232. Viggo Mollerup, stud. teol. (cand.): 30.10.1957-25.3.1960
1233. Erik Kyndal, cand. teol.: 25.8.1958-25.6.1960
1234. Kjeld Bertram Hansen, stud. mag. botanik (cand.): 15.9.1958-5.11.1964
1235. Karen Horsens, cand. teol.: 3.2.1959-25.7.1959; 28.9.1960-23.7.1964
1236. Svend Mån Søndergaard*, cand. teol.: 18.3.1959-3.2.1965
1237. Alfredo Munk Jensen, cand. teol.: 1.9.1959-4.1.1960
1238. Ulf Getreuer Rønnow, stud. scient. matematik (mag. sc.): 23.1.1960-30.9.1964
1239. Gideon Otto Magnus Mathias Larsen, stud. teol.: 30.1.1960-15.11.1961
1240. Theodor Friedrich Wilhelm Holzdeppe Jørgensen, stud. teol. (cand.): 25.3.1960-29.10.1961
1241. David Cornaby Favrholdt, cand. psych. & mag. art. filosofi: 30.3.1960-3.3.1961
1242. Ove Kristian Clausen*, cand. mag. tysk: 2.7.1960-7.3.1966
1243. Claus Viggo Harms*, cand. teol.: 2.8.1960-29.2.1964
1244. Jørgen Dalsgaard, rip., stud. mag. matematik (cand.): 3.8.1960-7.8.1963
1245. Hans Olav Elmquist Okkels, rip., stud. teol. (cand.): 2.9.1960-3.1.1963
1246. Leif Erik Larsen, stud. scient. kemi (mag. scient.): 5.9.1960-28.9.1963
1247. Jørgen Peder Kristian Ødvin Bukdahl, stud. teol. (cand.): 15.1.1961-1.2.1964
1248. Jørgen Balling, cand. mag. klassisk filologi: 1.3.1961-10.1.1963
1249. Shozo Fujiki, cand. teol.: 7.11.1961-15.9.1963
1250. Jonathan Jacob Jørgen Otto Motzfeldt, stud. teol. (cand.): 10.11.1961-6.7.1966
1251. Finn Ove Hvidberg-Hansen, cand. teol.: 9.2.1962-29.1.1963
1252. Hans Christian Dela, cand. teol.: 15.2.1962-7.3.1966
1253. Martha Byskov Hansen, cand. teol.: 7.11.1962-31.10.1967
1254. Jens Glebe Møller*, cand. teol. (dr. teol.): 1.11.1962-26.10.1966
1255. Bent Mikael (Mogensen) Rosendal, rip., cand. teol.: 1.2.1963-1.4.1963
1256. Ole Feldbæk, stud. mag. historie (mag. art.): 11.2.1963-2.9.1964
1257. Hans Andreas Jacobsen, cand. teol.: 2.4.1963-14.8.1967
1258. Peter Andersen*, cand. polyt.: 20.11.1963-1.7.1969
1259. Jørgen Thorgaard, stud. teol. (cand.): 27.11.1963-3.4.1965
1260. Johannes Haugaard Christensen, stud. teol.: 29.11.1963-4.7.1969
1261. Erik Nis Ostenfeld, rip., stud. mag. klassisk filologi (cand.): 15.2.1964-14.8.1967
1262. Knud Gustav Rendtorff, stud. teol. (cand.): 2.3.1964-1.8.1965
1263. Steffen Johannesen, stud. teol.: 30.5.1964-1.6.1969
1264. Jørgen Knud Henningsen, stud. teol. & polyt. (cand. polyt.): 12.9.1964-7.10.1965
1265. Flemming Lundgreen-Nielsen, cand. mag. dansk: 30.10.1964-27.9.1969
1266. Poul Einer Hansen*, mag. scient. & cand. mag. matematik: 1.11.1964-28.1.1969
1267. Hans Tybjerg*, cand. mag. botanik: 13.2.1965-9.10.1970
1268. Steffen Støvring, stud. teol. (cand.): 14.3.1965-31.1.1970
1269. Michael Eich Ussing, stud. teol. (cand.): 28.5.1965-10.2.1970
1270. Niels Kristian Refskou Poulsen, stud. teol.: 18.10.1965-6.7.1969
1271. Jens Birch Lyster, stud. teol.: 29.10.1965-1.8.1971
1272. Tyge Woetmann Nielsen, rip., stud. teol.: 2.5.1966-10.4.1971
1273. Erik Aksel Nielsen, stud. mag. dansk (cand.): 11.5.1966-21.1.1969; 15.7.1969-4.2.1972
1274. Niels Janniksen Bjerrum, mag. scient. kemi: 16.3.1967-22.8.1970
1275. Erik Bryde Thorup, stud. teol. (cand.): 3.5.1967-1.8.1969
1276. Erik Brandt, stud. teol.: 6.9.1967-1.11.1972
1277. Helge Gamrath*, cand. mag. historie: 6.9.1967-15.5.1971
1278. Niels-Jørgen Jørgensen, stud. teol.: 8.1.1968-19.10.1970
1279. Ove Cornelius Steen, rip., stud. mag. religionshistorie: 2.2.1969-1.6.1973
1280. Sussanne Rank Blegaa, stud. scient. fysik: 5.3.1969-5.9.1973; 30.9.1974-1.6.1975
1281. Thorkild Rørdam Thaning, stud. teol.: 8.8.1969-1.2.1971
1282. Benedikte Hvidt, stud. teol.: 26.8.1969-10.7.1974
1283. Niels Jørgen Cappelørn*, stud. teol.: 1.9.1969-1.7.1974
1284. John Busk-Jepsen, stud. teol.: 1.10.1969-1.9.1973
1285. Inge Lise Pedersen*, cand. mag. dansk: 1.10.1969-1.6.1971
1286. Lene Nielsen Sjørup, stud. teol.: 20.6.1970-4.8.1971
1287. Hans Anker Jørgensen, stud. teol.: 1.9.1970-1.7.1974
1288. Peter Henrik Wagner, cand. scient. botanik: 1.10.1970-1.9.1975
1289. Bo Warming, cand. scient. kemi: 1.10.1970-5.7.1972
1290. Birthe Madsen, stud. teol.: 1.2.1971-1.8.1973
1291. Elisabeth Tassing, stud. teol.: 1.2.1971-1.1.1973
1292. Viggo Haarløv, stud. mag. historie: 28.6.1971-1.11.1972
1293. Peter Haugaard Christensen, stud. teol.: 2.7.1971-1.7.1976
1294. Kristen Skriver Frandsen*, stud. teol.: 3.7.1971-1.8.1973; 1.1.1974-1.10.1975
1295. Anna Elisabeth Noack*, stud. mag. dansk: 13.8.1971-1.11.1976
1296. Henrik Pontoppidan Thyssen, stud. teol. & mag. græsk: 4.9.1971-1.9.1976
1297. Fritz Saaby Pedersen*, cand. mag. klassisk filologi: 1.2.1972-1.3.1977
1298. Niels Jørgen Guldberg Poulsen, stud. mag. historie: 13.1.1973-1.3.1978
1299. Lars Lundgreen Larsen, stud. scient. kemi: 19.1.1973-1.12.1976
1300. Knud Jørgen Jessen Holdt, stud. teol.: 1.3.1973-30.6.1975
1301. Anna Christiane Bojsen-Møller, stud. teol.: 1.6.1973-2.8.1974
1302. Ulla Merete Bruun de Neergaard, stud. mag. dansk: 9.9.1973-31.8.1978
1303. Anders Gadegaard*, stud. teol.: 20.9.1973-31.8.1978
1304. Jens Harreskov Nielsen, cand. scient. & stud. lic. scient. fysik: 1.10.1973-1.12.1975
1305. Birgit Madsen*, stud. teol.: 5.10.1973-1.1.1979
1306. Karin Friis Plum, stud. teol.: 1.10.1974-1.5.1976
1307. Jesper Yde*, stud. teol.: 26.8.1974-1.9.1979
1308. Hans Christian Sørensen, stud. teol.: 1.9.1974-1.10.1977
1309. Hanne Storebjerg*, stud. teol.: 27.4.1975-1.2.1981
1310. Ragnhild Benedikte Skovgaard Riis*, stud. mag. historie: 15.7.1975-1.2.1981
1311. Vagn Andersen, cand. teol.: 4.9.1975-27.5.1976
1312. Poul Henrichsen, stud. scient. zoologi (cand.): 1.10.1975-1.11.1979
1313. Lars Bo Mølkier, stud. scient. matematik: 10.12.1975-1.3.1981
1314. Jens Torkild Bak, stud. teol.: 10.6.1976-30.9.1978
1315. Lotte Hedeager, stud. mag. forhistorisk arkæologi (mag. art.): 24.6.1976-1.12.1979
1316. Jakob Fløe Nielsen, stud. teol.: 1.9.1976-1.1.1979
1317. Åge Rydstrøm Poulsen, stud. teol. (cand.): 1.9.1976-1.6.1979
1318. Thomas Fischer-Larsen*, stud. mag. filosofi: 21.11.1976-6.2.1982
1319. Bjarne Hultmann Petersen, stud. med. & scient. biokemi (cand. med.): 10.12.1976-1.1.1982
1320. Hanne Sigismund Nielsen, stud. mag. klassisk filologi: 12.3.1977-1.6.1979
1321. Ole Jakob Wolf, stud. teol. (cand.): 1.10.1977-31.8.1978
1322. Bjørn Poulsen, stud. mag. historie (cand.): 1.3.1978-3.3.1983
1323. Margaret Louise Hammer, stud. teol.: 1.9.1978-8.7.1979
1324. Ejgil Bank Olesen, stud. teol.: 4.9.1978-1.2.1981
1325. May Susanne Christiansen, stud. teol.: 22.9.1978-1.10.1979
1326. Jette Steffensen, stud. teol.: 29.9.1978-18.12.1982
1327. Jørgen Huggler*, stud. mag. filosofi.: 12.1.1979-12.10.1984
1328. Helle Krogh Madsen, stud. teol.: 4.1.1979-19.8.1984
1329. Sven Rune Havsteen, stud. teol.: 3.6.1979-1.7.1982; 1.7.1983-31.10.1984
1330. Karen Elisabeth Dalgaard*, stud. mag. klassisk filologi (cand.): 16.6.1979-31.1.1985
1331. Knud Vad, stud. teol.: 30.7.1979-21.12.1985
1332. Peter Ruge, stud. teol.: 1.9.1979-1.9.1980
1333. Benedikte Knudsen, stud. teol. (cand.): 30.9.1979-31.8.1984
1334. Uwe Timm, stud. scient. matematik (cand.): 17.11.1979-1.10.1983; 1.8.1984-1.6.1986
1335. Anette Jensen, stud. teol.: 2.12.1979-27.1.1984
1336. Peter Zinckernagel Nielsen, stud. mag. engelsk (cand.): 3.9.1980-8.1.1984
1337. Morten Meldgaard, stud. scient. biologi: 11.2.1981-1.4.1984
1338. Susanne Huuse, stud. teol.: 9.2.1981-1.11.1982
1339. Anders Raahauge, rip., stud. mag. litteraturvidenskab: 10.2.1981-13.9.1986
1340. Vibeke Østergaard Kristensen, stud. mag. fransk: 11.3.1981-31.9.1985
1341. Finn Såby Nielsen, stud. scient. kemi (cand.): 24.2.1982-23.6.1983
1342. Peter Laurs Sørensen, stud. mag. filosofi: 21.3.1982-13.9.1986
1343. Asgerd Inge Gudiksen*, stud. mag. nordisk filologi: 22.3.1982-1.9.1987
1344. Lena Susan Madsen, stud. scient. geologi (cand.): 30.3.1982-1.7.1987
1345. Annemarie Lund*, rip., stud. teol.: 1.10.1982-5.4.1987
1346. Niels Bjerre-Poulsen, stud. mag. historie: 10.12.1982-17.10.1985
1347. Joakim Garff*, stud. teol. (cand.): 30.1.1983-15.3.1987
1348. Anders Rørbæk Døssing, stud. scient. kemi: 4.7.1983-30.12.1987
1349. Anne-Marie Carlsen, stud. teol.: 4.2.1984-18.4.1988
1350. Anne-Hedvig Berg Sørensen, stud. scient. zoologi: 1.2.1984-25.1.1986
1351. Bent Laursen, stud. teol.: 10.3.1984-15.3.1989
1352. Anne Jespersen, stud. mag. spansk (cand.): 16.5.1984-15.9.1989
1353. Asta Gyldenkærne, stud. teol.: 4.10.1984-30.12.1987
1354. Hans Jørgen Østergaard, stud. teol.: 30.10.1984-6.3.1990
1355. Tina Esholdt, stud. teol.: 14.11.1984-22.11.1985
1356. Elisabeth Anagnostaki Moestrup, stud. mag. arabisk: 4.2.1985-28.2.1990
1357. Peter Vejleskov*, stud. mag. græsk: 14.9.1985-1.8.1990
1358. Niels Jørgen Brandt*, stud. scient. datalogi (cand.): 14.10.1985-31.5.1989
1359. Charlotte Appel, stud. mag. historie (mag. art.): 29.10.1985-31.7.1990
1360. Henrik Frank Erik Kobel, stud. teol.: 22.11.1985-1.7.1990
1361. Birthe Marie Pedersen, stud. teol.: 3.1.1986-10.12.1989
1362. Claus Ole Lundsgaard Pedersen, stud. scient. biologi: 1.2.1986-15.4.1990
1363. Ernst Jonas Bencard, rip., stud. mag. kunsthistorie: 3.9.1986-[1.9.1991]
1364. Christian Høgel, stud. mag. klassisk filologi: 27.9.1986-1.11.1989
1365. Ane Kirstine Knudsen, stud. teol.: 26.3.1987-1.7.1990
1366. Torkil Jensen*, stud. teol.: 26.4.1987-[1.3.1992] * IC 88/89
1367. Tinne Hoff Kjeldsen, stud. scient. matematik (cand.): 27.5.1987-14.8.1990
1368. Steen Holst Sørensen, stud. psych.: 20.9.1987-31.10.1990
1369. Louise Sihm*, stud. teol.: 6.2.1988-[7.2.1993] * IC 90/91
1370. Johannes Aslo-Petersen, stud. scient. biokemi: 6.2.1988-8.6.1988
1371. Hanne Elmgaard Jensen, stud. teol.: 10.6.1988-15.4.1990
1372. Jens Kobberø Skov, stud. scient. kemi: 13.10.1988-[1.12.1991]
1373. Martin Corfix*, stud. teol.: 9.4.1989-[31.8.1993] * IC 89/90
1374. Christian Max Møller, stud. act. (cand.): 21.6.1989-[1.5.1993]
1375. Jens Xenius Rasmussen, stud. mag. spansk: 25.9.1989-[7.3.1993]
1376. Ann-Claire Olsen, stud. mag. tysk: 4.12.1989-[1.9.1991]
1377. Mette Sophie Christensen, stud. mag. klassisk filologi [(cand.)]: 17.12.1989-[23.9.1992]
1378. Søren Elbæk Jensen, stud. teol.: 5.3.1990-[31.1.1994]
1379. Stine Johanna Paulsen [(g. Ramati)], stud. teol.: 1.4.1990-[28.2.1995]
1380. Tina Bjørg Rambrand, stud. scient. humanbiologi [(cand.)]: 10.5.1990-[28.9.1992]
1381. Helene Wonsbek*, rip., stud. teol.: 9.7.1990-[14.4.1993] [* IC 91/92]
1382. Jesper Fritz Schou-Knudsen, stud. mag. teatervidenskab: 25.7.1990-[15.7.1994]
1383. Kristine Ahrensbach, stud. mag. japansk: 1.8.1990-[1.2.1993]
1384. Charlotte Hansen, stud. mag. litteraturvidenskab: 21.8.1990-[25.11.1992]
1385. Henrik Larsen, stud. scient. kemi: 15.8.1990-[15.6.1994]
1386. Inger Marie Lid, stud. teol.: 1.10.1990-[31.7.1992]
1387. Christian Grønbæk, stud. scient. matematik [(cand.)]: 2.12.1990-[30.9.1994; 1.9.1995-1.3.1996]